De opkomst van crowdfunding: gevaar of opportuniteit voor de banksector?

Hoe moet de banksector reageren op de indrukwekkende opkomst van crowdfunding? Het ziet er niet direct naar uit dat crowdfunding een bedreiging vormt voor de banksector. Het lijkt een niche in de kredietmarkt voor initiatieven die anders nooit in staat zouden zijn om de nodige fondsen bij mekaar te krijgen. Het antwoord is echter veel minder eenduidig wanneer we de vraag stellen of banken zich op deze markt moeten begeven en of daar voor hen opportuniteiten aanwezig zijn.

Om deze kwestie vanuit het juiste perspectief te bekijken, moeten we meer duidelijkheid scheppen rond de volgende vragen:

 • Wat is crowdfunding?
 • Wat weten we op dit moment over equity crowdfunding, waar Europa toch een voortrekkersrol speelt?
 • Welke soort van activiteiten worden gefinancierd door crowdfunding?
 • Wat zijn de doorslaggevende factoren van deze trend?
 • In welke richting zal de regulering rond crowdfunding evolueren?
 • Hoe moeten banken reageren?

De beleidsnota “The rise of crowdfunding: threat or opportunity for the banking industry?” bundelt inzichten van academici, professionals en regulatoren.

De nota bestaat uit een samenvatting van bestaand onderzoek gevolgd door een interview met professor Armin Schwienbacher over het effect van crowdfunding op de sector van financiële diensten. Tot slot bevat de beleidsnota een verslag van een Vlerick Regulatory Workshop rond alternatieve financiering, waar 25 betrokkenen uit de financiële sector aanwezig waren (autoriteiten, banken, netwerken voor crowdfunding).

Gerelateerd nieuws

 1. De prestaties van grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis

  Datum: 13-07-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Deze beleidsnota wil een overzicht bieden van de prestaties van 50 grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis. Daarvoor worden diverse aspecten geëvalueerd: Hoe meet je de prestaties van een bank? Welke 50 banken zijn meest representatief voor de Europese bankwereld? Hoe is de prestatie van banken geëvolueerd sinds de periode voor de crisis? Wie zet de beste en slechtste prestaties neer in de nasleep van de crisis? Is er een verband tussen grootte en prestatie?
 2. Hoe bescherm je de privacy van de klant in de financiële sector?

  Datum: 23-03-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Nu de financiële sector in toenemende mate digitaliseert, rijzen er ook steeds meer vragen rond gegevensbescherming en de privacy van de klanten. Banken verzamelen enorme hoeveelheden data over individuen, meer bepaald via bankrekeningen, transacties met kredietkaarten of mobiel bankieren. Enerzijds opent het gebruik van big data in de financiële sector deuren om beter in te spelen op de behoeftes van de klanten. Aan de andere kant is er ook een groot obstakel, nl. de privacy van de klanten en de bescherming van hun gegevens.
Alle artikels