Grenzeloos ondernemen in Vlaanderen

Een wetenschappelijke kijk op de internationalisering van de Vlaamse economie

Dit nieuwe jaarboek van het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (STOIO) bundelt de resultaten van diverse onderzoeksprojecten die in het kader van dit Steunpunt werden uitgevoerd rond het thema Internationaal Ondernemen. Het onderzoek gaat in op de exportgerichtheid van de Vlaamse ondernemingen, en meer specifiek de mate waarin de Vlaamse ondernemingen exporteren naar de groeilanden, de zogenaamde BRIC-landen, of de aantrekkelijkheid van Vlaanderen voor buitenlandse investeerders. Maar ook andere thema’s werden uitgediept, zoals het belang van het verbreden van internationale netwerken en de impact van internationale samenwerkingsverbanden.

Het eerste deel van het jaarboek geeft een stand van zaken over hoe sterk de Vlaamse economie internationaal is ingebed, met zowel aandacht voor de Vlaamse aanwezigheid in het buitenland als de buitenlandse aanwezigheid in Vlaanderen. Het tweede deel is volledig gewijd aan een analyse van de export van Vlaamse ondernemingen. Deel drie behandelt de aanwezigheid van buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen met bijzondere aandacht voor de attractiviteit van Vlaanderen als investeringsregio. Aangezien buitenlandse ondernemingen meer en meer ondernemingen overnemen in Vlaanderen, wordt ook nagegaan wat de effecten zijn van zo’n overname op de activiteiten in Vlaanderen. In dit deel wordt ook aandacht besteed aan de omgekeerde stroom, namelijk het verplaatsen van activiteiten van Vlaamse ondernemingen naar het buitenland. Het laatste deel gaat over een ietwat verwaarloosd aspect van internationalisatie, namelijk internationale samenwerkingsverbanden. Dit jaarboek wordt afgesloten met voorgestelde beleidsmaatregelen om de internationalisering van de Vlaamse economie te ondersteunen.

Bestel of lees het boek hier online.

Dit boek is een product van het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen (STOIO). Dit Steunpunt zit ingebed in een Consortium van de Universiteit Gent, de Katholieke Universiteit Leuven en Vlerick Leuven Gent Management School. In opdracht van de Vlaamse overheid heeft het zich ontwikkeld tot hét kenniscentrum in Vlaanderen rond ondernemerschap en internationaal ondernemerschap. Het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen is een actieve partner in het realiseren van het “Vlaanderen in Actie – Pact 2020”-initiatief.

Gerelateerd nieuws

 1. Best Reviewer Award voor onderzoeker Jeroen Neckebrouck

  Datum: 13-09-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Jeroen Neckebrouck, doctoraal onderzoeker aan Vlerick Business School, won op de jaarlijkse bijeenkomst van de Academy of Management (AOM) in Anaheim (VS) een ‘Best Reviewer Award’ in de categorie Ondernemerschap. Elk jaar prijst de AOM juryleden die de inzendingen voor de jaarlijkse bijeenkomst uiterst kwalitatief recenseren.
 2. Ondernemerschap 2.0 brengt drie grote uitdagingen voor jonge, beloftevolle bedrijven in kaart

  Datum: 26-10-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Hoe werken jonge, beloftevolle bedrijven hun loonbeleid uit? Hoe vinden ze voldoende middelen? En hoe zetten ze strategische partnerschappen op die hen helpen zich te ontwikkelen tot duurzame, winstgevende ondernemingen? Vlerick en zijn Prime Foundation Partner Deloitte België willen het antwoord op deze vragen achterhalen tijdens de rondetafelgesprekken en het daaropvolgende onderzoek van Ondernemerschap 2.0.
Alle artikels