Hoe bescherm je de privacy van de klant in de financiële sector?

Nu de financiële sector in toenemende mate digitaliseert, rijzen er ook steeds meer vragen rond gegevensbescherming en de privacy van de klanten. Banken verzamelen enorme hoeveelheden data over individuen, meer bepaald via bankrekeningen, transacties met kredietkaarten of mobiel bankieren. Enerzijds opent het gebruik van big data in de financiële sector deuren om beter in te spelen op de behoeftes van de klanten. Aan de andere kant is er ook een groot obstakel, nl. de privacy van de klanten en de bescherming van hun gegevens. Hoe kunnen financiële instellingen efficiënt omgaan met privacy wanneer ze gebruik maken van digitale technologieën? Hoe moeten ze omgaan met privacy nu het terugwinnen van het vertrouwen een belangrijke uitdaging is?

Deze vragen komen aan bod in de beleidsnota ‘Protecting customer privacy in the financial sector die bestaat uit twee delen.

In het eerste deel brengt professor Öykü Isik een stand van zaken rond financiële dienstverlening gebaseerd op data. Het tweede deel is een verslag van een Vlerick workshop over dit onderwerp die vertegenwoordigers vanuit de hele financiële sector samenbracht, zoals regelgevende instellingen, banken, verzekeraars, verenigingen, consultants en advocaten. Het tweede deel van de beleidsnota geeft een gedetailleerd overzicht van de presentaties tijdens de workshop, de discussies en een cocreatie-oefening.

Gerelateerd nieuws

 1. De prestaties van grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis

  Datum: 13-07-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Deze beleidsnota wil een overzicht bieden van de prestaties van 50 grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis. Daarvoor worden diverse aspecten geëvalueerd: Hoe meet je de prestaties van een bank? Welke 50 banken zijn meest representatief voor de Europese bankwereld? Hoe is de prestatie van banken geëvolueerd sinds de periode voor de crisis? Wie zet de beste en slechtste prestaties neer in de nasleep van de crisis? Is er een verband tussen grootte en prestatie?
 2. Financiële markten en risico's

  Datum: 04-09-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better ... Mijn eerste academische mentor was een professor aan de Universiteit Carlos III in Madrid, waar ik toen een bacheloropleiding volgde. Hij geloofde in mij en nam me onder zijn hoede. Ik heb heel wat van hem geleerd, onder andere dit citaat van Samuel Beckett. Volgens mij beschrijft het twee van mijn belangrijke karaktertrekken: vastberadenheid en geduld." Aan het woord: David Veredas, sinds kort professor financiële markten bij Vlerick. Zijn onderzoek richt zich specifiek op systeemrisico en staartrisico en -correlatie.
Alle artikels