Leadership development en talent management blijven dé HR-uitdagingen voor de toekomst

Dit voorjaar brachten Hudson en Vlerick Business School de trends en uitdagingen voor HRM in grote Belgische bedrijven in kaart aan de hand van een HR barometer. De HR-verantwoordelijken van de grootste Belgische profit organisaties (in termen van het aantal werknemers) en de Bel 20 organisaties werden uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen.  Meer dan 58 organisaties uit diverse sectoren namen deel aan de studie. Samen vertegenwoordigen deze organisaties meer dan 200.000 werknemers in België.

Succesvol HR-beleid = jongleren met verschillende ballen

Uit de HR barometer blijkt dat veel HR-praktijken hoog scoren in termen van hun strategisch belang. De HR-verantwoordelijken stellen dus meerdere HR-prioriteiten voorop. 

Dirk Buyens, professor Human Resources Management aan Vlerick Business School: “Om een succesvol HR-beleid te voeren, moet HR erin slagen om verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht te houden en is het niet voldoende om uit te blinken in één subdomein van HR. Een goed HR-beleid is er juist op gericht om sterk in te zetten op een combinatie van samenhangende HR-praktijken om zo  een synergetisch effect te creëren dat verder gaat dan het effect van de afzonderlijke praktijken.”

De meeste organisaties geven aan de basis HR-functies (leren & ontwikkeling, selectie & rekrutering, compensation & benefits, performance management, engagement, HR operationele excellentie en sociale relaties) goed onder de knie te hebben. Desondanks blijven ook deze HR-praktijken nog steeds belangrijke prioriteiten. Als belangrijkste verbeterpunten komen leadership development en talent management naar voor. Deze twee praktijken waren de belangrijke prioriteiten in 2014 waarvoor organisaties aangaven dat ze hier nog niet goed op scoorden.

Diversiteit en HR analytics staan nog niet hoog op de HR agenda

Ondanks de grote maatschappelijke aandacht en belangstelling voor diversiteit, wordt dit niet als een belangrijke HR-prioriteit gezien. Diversiteit blijkt dus geen objectief op zich te zijn, want de HR-directeurs vinden dat ze hier al goed op scoren.

Ook HR-analytics wordt niet als prioritair gezien. Hoewel de HR-verantwoordelijken aangeven dat ze HR analytics nog niet onder de knie hebben, en men er toch wel graag meer over te weten wil komen, blijkt het niet meteen een must te zijn voor de toekomst.

Een blik op de toekomst

Leadership development en talent management worden naar voor geschoven als dé aandachtspunten voor de toekomst. Ze staan hoog op de prioriteitenlijst, hoewel de organisaties aangeven deze niet helemaal te beheersen. Daarnaast vullen ‘Organisatie voorbereiden op groei’, ‘Engagement’ en ‘Organisatie voorbereiden op stagnatie/herstructurering’ de top 5 aan. Zowel de voorbereiding op groei als op inkrimping blijken dus cruciaal te zijn voor 2015 wat erop wijst dat het een ‘en-en’ verhaal zal zijn: afbouwen van bepaalde branches zal hand in hand gaan met het exploreren en uitbouwen van nieuwe opportuniteiten.

Ellen Volckaert, Manager Research & Development bij Hudson vult verder aan: “Om die groei en verandering mogelijk te maken, dienen organisaties sterk in te zetten op leiderschap en het optimaal benutten van de talenten van hun (potentiële) medewerkers. Het is dan ook niet verrassend dat zowel leadership development als talent management met uitstek de twee belangrijkste elementen zijn waaraan blijvend aandacht moet gegeven worden.”

Impact van het eenheidsstatuut

De impact van het eenheidsstatuut blijkt eerder beperkt te zijn. Zo geeft minder dan één derde van de organisaties aan dat het eenheidsstatuut een impact heeft gehad op hun HR-praktijken. Bij arbeiders resulteerde het eenheidsstatuut in een hoger absenteïsme en een hoger aantal tijdelijke aanwervingen. Bij bedienden zorgde het eenheidsstatuut ervoor dat het minder tijd kostte om de beslissing te nemen om een contract te beëindigen. Zowel voor arbeiders als bedienden gaat het echter om een beperkt aantal organisaties die een impact van het eenheidsstatuut ondervonden hebben.

Download het volledige rapport 'HR Barometer 2015'.

Gerelateerd nieuws

 1. EASI en Torfs behouden hun titel van Best Workplaces 2016 van België

  Datum: 16-03-2016
  Categorie: Persberichten
  EASI en Torfs staan voor het tweede jaar op rij op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2016 in België. Die goede score hebben beide bedrijven grotendeels te danken aan de tevredenheid van hun medewerkers. Het resultaat van dit jaarlijks grootschalig onderzoek van Vlerick Business School in samenwerking met het Great Place to Work® Institute Belgium en mediapartner Jobat is immers gebaseerd op een enquête bij de werknemers die voor twee derden de eindscore bepaalt.
 2. Slechts 1 op 5 Belgische bedrijven benut vandaag alle mogelijkheden tot loonoptimalisatie om de loonkost te verlagen

  Datum: 12-01-2016
  Categorie: Persberichten
  Onderzoek van Vlerick Business School en Attentia bij 130 Belgische bedrijven levert nieuwe inzichten op in het verlonings- en welzijnsbeleid. Weinig bedrijven benutten vandaag alle loonoptimalisatiemogelijkheden om de loonkost te verlagen. Zo heeft slechts 1 op 5 organisaties een structureel fiscaal optimalisatiebeleid en werkt maar 15% met flexibele verloning, ook gekend als ‘cafetariaplan’. Hoewel meer dan 80% ‘welzijn’ of ‘well-being’ als cruciaal werkpunt ervaart, vertaalt zich dit nog niet overal in actieve communicatie of acties. Wie echter meer dan 3% van het HR-budget investeert in acties rond well-being, ziet sneller een positief effect.
Alle artikels