Nieuwe leerstoel met Elia over toekomst energielandschap

Oprichting van de ‘Future of Power Grids-Elia Group Chair’

De Elia groep, één van de top 5 netbeheerders binnen Europa, en Vlerick Business School hebben een leerstoel opgericht, die de toekomst van het energielandschap, en meer bepaald de impact op de elektriciteitsnetten, van naderbij zal bestuderen. De sector van energienetwerkbeheerders staat immers aan de vooravond van ingrijpende veranderingen, veroorzaakt door onder meer technologie, regulering en organisatie van de markt. De leerstoel wordt opgericht voor een periode van 5 jaar.

De leerstoel zal zich meer concreet focussen op de ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario’s voor elektriciteitsnetten en de inschatting van de impact van deze scenario’s. De creatie van case studies voor educatieve doeleinden, de uitvoering van een jaarlijkse diepgaande studie en de organisatie van een jaarlijkse studiedag staan ook op het programma. Daarnaast zal ook verder samengewerkt voor allerlei opleidingen, evenementen, workshops, speeches, ... De expertise van Vlerick Business School zal gebruikt worden om inzichten te verwerven met betrekking tot de toekomst van de transmissienetbeheerders en de strategische evolutie van de Elia groep. De opgedane kennis zal gedeeld worden met het management en de medewerkers van de Elia groep, (Europese) politici en andere (Europese) stakeholders.

Met deze leerstoel intensifiëren beide partijen hun samenwerking. Eerder werkten ze al samen in het Vlerick Energy Centre, het onderzoekscentrum dat scenario’s ontwikkelt vanuit de belangrijkste trends en onzekerheden voor transmissienetbeheerders (TNB’s) en distributienetbeheerders (DNB’s). Leonardo Meeus is als Professor in Energy Markets aan Vlerick Business School en aan de Florence School of Regulation, verbonden aan de leerstoel.

De energiesector in het algemeen en de elektriciteitstransmissiesector meer in het bijzonder zullen in de volgende 10 jaar meer uitdagingen moeten aangaan dan in de laatste 100 jaar samen” verklaart Professor Leonardo Meeus. “De impact van de hernieuwbare energiebronnen is enorm. De sector wordt gekenmerkt door een verandering qua productiemix, een nieuwe relatie tussen producenten, leveranciers en verbruikers en ook een hernieuwde rol voor de netbeheerders.”

Een recente, gezamenlijke white paper gaat dieper in op de ‘game changers’ van de transmissienetsector: technologie, organisatorische veranderingen, regelgeving en nieuwe, onverwachte spelers op de markt. De Elia groep is ervan overtuigd dat meer innovatie noodzakelijk is binnen de elektriciteitsmarkt. De sector heeft al veel verandering gekend, maar de acties en beslissingen die tijdens de volgende 10 jaar genomen zullen worden, zijn cruciaal.

Jacques Vandermeiren, CEO van de Elia groep en voorstander van de leerstoel, onderstreept het belang van samenwerking op dit vlak: “Samenwerking op Europees vlak is meer dan ooit noodzakelijk. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde: de bevoorradingszekerheid handhaven, de klimaatproblematiek aanpakken en hernieuwbare bronnen integreren, financiële garanties geven aan investeerders, de consumenten betrekken en de keuze laten. Deze leerstoel biedt de Elia groep inzichten in de manier waarop we deze uitdagingen op Europees vlak kunnen aangaan.”

Philippe Haspeslagh, decaan van Vlerick Business School omschrijft het belang van de leerstoel als volgt: “Vlerick heeft netbeheer in de elektriciteitsindustrie gekozen als een van zijn sectorprioriteiten omdat de veranderende regelgeving en de technologische evolutie in alternatieve en klassieke energie voor de 41 Europese TNB's en de meer dan 2300 DNB's een omwenteling zullen betekenen in bedrijfsmodellen, investeringsprioriteiten, internationalisering en veranderingsmanagement. Elia van eigen bodem en zijn Duits filiaal 50 Hertz zijn daarbij een van de Europese voorlopers. We zijn dan ook tevreden in het kader van de Chair nog intenser te kunnen samenwerken op het vlak van research en bewustmaking en erkenning van zowel regelgevers, sectorgenoten alsook de eigen organisatie.” 

Over de Elia groep

De Elia groep bestaat uit twee transmissienetbeheerders (TNB’S) voor elektriciteit, Elia Transmission in België en (in samenwerking met IFM Investors) 50Hertz Transmission, een van de vier Duitse TNB’s, die actief is in het noorden en het oosten van Duitsland. Met meer dan 2.000 medewerkers en een net dat zich uitstrekt over ongeveer 18.300 km aan hoogspanningsverbindingen ten dienste van 30 miljoen eindgebruikers, is de Groep één van de vijf grootste netbeheerders in Europa. Hij zorgt voor het efficiënt, betrouwbaar en veilig transport van de elektriciteit van de producenten naar de distributienetbeheerders en de grote industriële verbruikers, alsook voor de in- en uitvoer van elektriciteit van en naar de buurlanden. De Groep is een stuwende kracht in de ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt en de integratie van hernieuwbare energie.

Naast zijn activiteiten als TNB in België en Duitsland biedt de Elia groep een ruim aanbod van consultancy- en engineeringactiviteiten aan bedrijven aan.

De Groep is actief onder de juridische entiteit Elia System Operator, een beursgenoteerde onderneming waarvan de referentieaandeelhouder de gemeentelijke holding Publi-T is.

Contact

Hilde Van Lysebeth
Corporate Marketing Manager
+ 32 9 210 97 46
hilde.vanlysebeth@vlerick.com

Barbara Verhaegen
Media Elia Group
+ 32 2 546 73 78
+32 473 65 39 47
barbara.verhaegen@eliagroup.eu

Gerelateerd nieuws

 1. Nieuw

  Innovatiehub geeft de toekomst van de energiesector vorm

  Datum: 20-04-2017
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  "De energiesector staat voor een radicale transformatie, en de veranderingen volgen elkaar veel sneller op dan we in het verleden gewend waren. De zakenwereld van vandaag is erg volatiel en veel paradigma's zijn verschoven." Dat zegt Ann-Christin Gerlach, executive assistant bij Enel, de grootste distributeur van elektriciteit in Italië. De belangrijkste stap in dat opzicht is de veranderingen omarmen, zo meent Ann-Christin. Daar hoort ook een open dialoog bij met alle betrokkenen. Daarom besloot ze deel te nemen aan de vierde editie van onze Future Grid Managers-opleiding.
 2. Alliance for Rural Electrification en Vlerick slaan handen in elkaar rond toegang tot duurzame energie voor iedereen

  Datum: 23-02-2017
  Categorie: Nieuws over de school
  De Alliance for Rural Electrification (ARE) ondersteunt overal ter wereld (sociale) ondernemers die bedrijven voor schone, hernieuwbare en duurzame energie willen opstarten of uitbreiden in ontwikkelingslanden. Een recente kennissamenwerking met het Vlerick Energy Centre laat hen toe om een beroep doen op Vlericks enorme potentieel van jonge, innovatieve Masters- en MBA-studenten die het probleem van de energietoegang met een frisse kijk kunnen benaderen. Op zijn beurt kan Vlerick gebruikmaken van het uitgebreide ARE-netwerk van ondernemers, financiers en publieke en private partners. Als eerste concrete resultaat zullen de studenten die deelnemen aan ons gloednieuwe bootcamp hernieuwbare energie naar de ARE-conferentie in Lissabon reizen. Daar zullen ze hun kennis in praktijk brengen en een aantal reële uitdagingen van de deelnemende sociale ondernemers oplossen.
Alle artikels