Professor Sophie Manigart neemt deel aan hoorzitting in het Europees Parlement

Op 20 maart 2012 heeft Sophie Manigart (Professor Corporate Finance aan Vlerick Leuven Gent Management School) als expert deelgenomen aan een openbare hoorzitting in het Europees Parlement rond EU risicokapitaalfondsen en EU fondsen voor sociaal ondernemerschap. De hoorzitting was georganiseerd door het Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Na een uiteenzetting van haar visie over het voorstel rond “European Venture Capital Funds” volgde een vraag-antwoord sessie met de leden van het ECON comité. Het was de bedoeling om na te gaan of de regeling die de Commissie voorstelt, geschikt en toereikend is om een stimulans te geven aan de Europese risicokapitaalindustrie en op die manier de toegang van KMO’s tot financiering te verbeteren. Daarnaast was het ook de bedoeling om te evalueren hoe deze regeling in de praktijk toegepast kan worden.

Sophie Manigart: “Ik ben zeer vereerd dat het Europees Parlement mij uitgenodigd heeft om als expert mijn visie te delen over het nieuwe voorstel rond “European Venture Capital Funds”. Ik doe al meer dan 20 jaar onderzoek naar risicokapitaal in Europa en ik sta in nauw contact met de risicokapitaalindustrie. Het was dan ook een zeer boeiende ervaring om te kunnen deelnemen aan deze publieke hoorzitting en op die manier te kunnen bijdragen tot beslissingen op Europees niveau. Het voorstel was goed voorbereid door het Directoraat-Generaal en ik was onder de indruk van het hoge niveau van de discussie met de parlementsleden. Ik hoop dat mijn bijdrage zal helpen om een krachtiger voorstel te ontwikkelen.”

De uitgeschreven uiteenzetting van deze hoorzitting is verspreid onder de leden van het Europees Parlement en is online gepubliceerd.
De opname van de hoorzitting is ook online te bekijken.

Gerelateerd nieuws

 1. Apple casestudy in top 15 van best verkopende casestudy’s

  Datum: 02-03-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  De casestudy ‘Apple: Time to think different about cash’ door Vlerick-professor Wouter De Maeseneire is opgenomen in de top vijftien van best verkopende casestudy’s in 2015 in de categorie ‘Finance, Accounting & Control’. Elk jaar publiceert The Case Centre een bibliografie van hun meest populaire casestudy’s in elk van de tien domeinen gedurende het afgelopen kalenderjaar.
 2. Financiële markten en risico's

  Datum: 04-09-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better ... Mijn eerste academische mentor was een professor aan de Universiteit Carlos III in Madrid, waar ik toen een bacheloropleiding volgde. Hij geloofde in mij en nam me onder zijn hoede. Ik heb heel wat van hem geleerd, onder andere dit citaat van Samuel Beckett. Volgens mij beschrijft het twee van mijn belangrijke karaktertrekken: vastberadenheid en geduld." Aan het woord: David Veredas, sinds kort professor financiële markten bij Vlerick. Zijn onderzoek richt zich specifiek op systeemrisico en staartrisico en -correlatie.
Alle artikels