Wie wil slagen in het digitale tijdperk moet zichzelf heruitvinden

Wanneer je je bedrijf wil hertekenen om succesvol te zijn in het digitale tijdperk, dan kom je automatisch terecht in de wereld van digitale transformatie. Digitale transformatie is een vorm van end-to-end, geïntegreerde business transformatie waarbij digitale technologieën een dominante rol spelen. Maar hoe begin je er aan?

Voordat managementteams met vertrouwen een stap richting digitale economie kunnen zetten, moeten ze eerst zien en beseffen dat hun huidige organisaties niet gebouwd zijn om te concurreren in deze nieuwe omgeving, waar het digitale en het fysieke naadloos met mekaar verweven zijn. Bovendien moeten ze de dynamiek van de digitale economie ten volle begrijpen en weten wat er allemaal speelt in de businesswereld.

Omgaan met de vier realiteiten van de digitale economie

Volgens het Ex-Co-Nomy framework zijn er in de digitale economie vier realiteiten die elk een capaciteit met zich meebrengen. Ze vormen de basis om je bedrijf klaar te stomen voor een digitale wereld.

1. Beleving is waarde

Het is van cruciaal belang om te vertrekken van een outside-in perspectief, in plaats van het traditionele inside-out perspectief. Wanneer je een waardepropositie ontwikkelt, moet je de bril van de klant opzetten in plaats van het product door de ogen van het bedrijf te bekijken.
Maak maximaal gebruik van moderne designmethodes, die hun wortels hebben in een empathische samenwerking en de beleving van de klant.

2. Klanten staan niet stil

De interesse van de klant en de merktrouw zijn zeer vluchtig. Ga dus nooit zo maar uit van bepaalde zaken, maar test je waardepropositie continu.
Maak maximaal gebruik van datawetenschappen die gefundeerd zijn in het systematisch  experimenteren met big data en het slimme gebruik van technologieën. 

3. Ecosystemen cocreëren waarde

De data, vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn om de dynamische klant van vandaag voor zich te winnen, zijn niet het eigendom van één enkele organisatie. Sluit allianties, breng verschillende partijen samen rond de tafel en maak de taart groter door samen te werken.
Maak maximaal gebruik van business-modellen met meerdere partijen die veel verder gaan dan louter samenwerking met leveranciers en kostenbesparende outsourcing.

4. Ecosysteemplatformen zijn een boost voor waardecreatie

Je vermogen om te innoveren, is afhankelijk van hoe doeltreffend je je eigen digitale troeven kan samensmelten met die van anderen.
Maak maximaal gebruik van moderne open bedrijfsvoering en cloud architecture, die een creatieve vorm van innovatie mogelijk maken alsof je bouwt met Lego-blokken.

5 basiselementen van succesvolle digitale transformatie

1/ Het moment om te reageren op de realiteiten van de Ex-Co-Nomy is nu

Digitale transformatie gaat niet over de volgende nieuwe technologie. Het gaat over het aanvaarden van de vier nieuwe realiteiten en hoe je daarmee omgaat.

2/ Zorg dat je business transformatie gestoeld is op een succesvolle bedrijfsvisie

Nieuwe technologieën bieden een brede waaier aan opportuniteiten. Begin echter niet te hervormen voordat je een duidelijke bedrijfsvisie geformuleerd hebt over welke richting die transformatie uit moet gaan. Het managementteam moet zich gedragen als een ‘band of brothers’ die de visie verspreidt doorheen de organisatie en die de motor vormt achter de transformatie.

3/ Pak transformatie aan doorheen de volledige organisatie

Bekijk transformatie niet eenvoudigweg vanuit een a-functionele insteek, en vermijd een silomentaliteit. Echte transformatie is van nature holistisch en breed gedragen doorheen de hele organisatie. En opnieuw is er een ‘band of brothers’ nodig aan de top van het bedrijf als motor van deze verandering.

4/ Technologie is niet ‘enkel’ technologie

Technologie heeft een ondersteunende functie bij digitale transformatie, maar technologie speelt ook een grotere rol dan dat. Om mee te zijn met de trends op het vlak van technologie is het van cruciaal belang om zowel mensen als kennis in huis te hebben. Volgens de vier realiteiten van het digitale tijdperk staat de klant niet stil. Echter: ook de technologie staat niet stil. Organisaties die niet volledig mee zijn met wat er gebeurt op dit niveau blijven ofwel steken in de tweede versnelling, of zetten in op de verkeerde technologieën.

5/ Dit is een culturele revolutie

Digitale transformatie is niet alleen maar het herdefiniëren van een organisatiecultuur. Het gaat over de mens en over het herdefiniëren van de relatie tussen robots en mensen. Tenslotte moeten we ook oog hebben voor de vele ethische en sociale kwesties in deze discussie.

Wil je meer leren over hoe je tot een succesvolle digitale transformatie kan komen? Bekijk het webinar door professor Stijn Viaene over ‘Digital Transformation: Enabling success’.

Gerelateerd nieuws

 1. Nieuw

  Deeleconomie: het einde van de bank?

  Datum: 15-02-2017
  Categorie: Opiniestukken
  Sharing is hot. De deeleconomie breidt zich uit tot steeds meer activiteiten. Wie wordt de Uber of Airbnb van de financiële sector? Want binnenkort is het gedaan met de banken zoals we die vandaag kennen. Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC weggevaagd door de digitale disruptie, hun plaats ingenomen door p2p-platforms van FinTechs als TransferWise, Lending Club en Crowd Cube. Toch? Volgens professor Bjorn Cumps zal het echter zo’n vaart niet lopen.
 2. Burgerbudgetten in slimme steden – een goed idee?

  Datum: 12-01-2017
  Categorie: Opiniestukken
  Burgerparticipatie is essentieel wanneer je de ontwikkeling van een slimme stad nastreeft. Slimme steden moeten immers vindingrijk omgaan met de schaarse middelen die beschikbaar zijn, waaronder ook ‘ideeën’. In die zin is een burgerbudget een geweldig initiatief. Door geld vrij te maken en tegelijk ideeën voor projecten publiek te maken, kan de stad van onder uit ideeën laten opborrelen die de visie van de stad kunnen helpen verwezenlijken. Tegelijkertijd draagt het initiatief bij tot een hoger niveau van burgerparticipatie gezien de stad niet louter luistert naar de noden van de burgers, maar ook belooft om bepaalde ideeën uit te voeren. Dus het burgerbudet is een goed idee? Onderzoeker Joachim Van den Bergh suggereert toch enkele aandachtspunten.
Alle artikels