Executive L&D in 2016

Belangrijkste lessen die we kunnen trekken uit een internationale studie

De Universiteit van St. Gallen voerde in samenwerking met Vlerick Business School een uitvoerig onderzoek uit bij 350 executives en managers uit 13 landen om te bepalen wat champions in Executive Learning & Development (Executive L&D) onderscheidt van challengers en nieuwelingen. U kunt de belangrijkste conclusies van deze uitvoerige studie hier downloaden.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

1. Executive L&D is bij de meeste bedrijven belangrijk maar niet efficiënt.
Volgens bedrijven behoort Executive L&D tot de meest cruciale succesfactoren voor langetermijnsucces.
De grote meerderheid van de bedrijven erkent dat Executive L&D een buitengewoon nuttig middel is om een concurrentievoordeel te genereren en te definiëren. De meeste bedrijven proberen hun operationele efficiëntie en innovatieve capaciteit te verbeteren maar worden geconfronteerd met middelenbeperkingen en een kortzichtige focus op businessdoelstellingen op korte termijn. De respondenten zijn over het algemeen ontevreden en vinden dat Executive L&D niet efficiënt is binnen hun teams.
2. Engagement op directieniveau is de belangrijkste drijfkracht achter efficiënte Executive L&D.
Engagement op directieniveau verwijst naar de mate waarin het topmanagementteam betrokken is bij de uitwerking en bevordering van Executive L&D-initiatieven.
We stelden vast dat engagement op directieniveau voor een bedrijf de sterkste voorspeller is om champion te worden in Executive L&D. Een echte strategische focus op Executive L&D zet elke operationele beslissing over (bijvoorbeeld) leervormen of -instrumenten kracht bij. Bedrijven die ernaar streven uit te blinken in Executive L&D moeten hun topmanagementteam hierbij betrekken en een speciale Learning Steward (bijv. Chief Learning Officer) aanstellen.
3. Engagement op directieniveau zet nieuwe technologiegebaseerde leervormen kracht bij.
Zodra bedrijven sterk engagement op directieniveau tot stand hebben gebracht en hun Executive L&D-strategie geformuleerd hebben, speelt het in hun voordeel om initieel meer traditionele, face-to-face leervormen te ontwikkelen.
Technologiegebaseerde leervormen worden alleen efficiënt als bedrijven hun strategisch ownership op topniveau veiliggesteld hebben en traditionele leervormen geïmplementeerd hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat bedrijven baat hebben bij verschillende leervormen naargelang van hun ontwikkelingsfase. Om van L&D-nieuweling te evolueren tot challenger moeten bedrijven hun focus eerst toespitsen op de implementatie van traditionele leervormen; na deze fase kan technologiegebaseerd leren aanzienlijke L&D-voordelen opleveren om van challenger te evolueren tot champion.
4. Executive L&D zal nog strategischer worden en de verwachtingen zullen verder toenemen.
Tegen 2019 verwachten de bedrijven een bredere reikwijdte van Executive L&D-activiteiten, met nieuwe formaten en instrumenten.
Tegelijkertijd zullen individuele L&D-activiteiten een grotere marginale impact moeten genereren door de relatie tussen de globale strategie en de Executive L&D-strategie van het bedrijf te versterken.
Click

Laat je gegevens achter en download het volledige 'Executive L&D in 2016' rapport nu!

* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.
* {0} moet ingevuld zijn.

Bouwen aan verandering binnen uw organisatie?

U wilt uw team een leerervaring aanbieden die écht het verschil maakt in uw organisatie? Een managementopleiding op maat van de specifieke noden van uw business? Contacteer ons en ontdek hoe we voor uw team een opleiding op maat kunnen ontwikkelen. Zo maken uw medewerkers écht het verschil.

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer onze opleidingsadviseur
Programme Advisor
Tel + 32 9 210 98 84
programmeadvisor@vlerick.com
Vind snel uw opleiding!

Met deze opleidingszoeker vindt u snel de opleiding die best bij u past.

Opleidingszoeker

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times