Get a taste...

Benieuwd naar de inhoud van de sessies? Wij geven u graag een voorsmaakje van wat u te wachten staat. Op onderstaande pagina’s kunt u al wat inzichten en tips van elk van de docenten bekijken rond het topic dat zij zullen brengen tijdens de Feed Your Mind 2015 sessies.

Veranderingsmanagement of stabiliteitsmanagement
Professor Peter De Prins

Verandering grijpt steeds sneller om ons heen. We leven vandaag in een traditionele VOCA-wereld die volatiel, onzeker, complex en ambigu is. Maar wanneer we het hebben over 'veranderingsmanagement' in ons beroepsleven, kunnen we misschien – voor de verandering – ook wat stabiliteit gebruiken …

Wat zijn de goede punten?
Als gepassioneerd lesgever en kadercoach is prof. Peter De Prins gespecialiseerd in motivering, leiderschap, coaching en managementpraktijk.

Prof. De Prins: "Heel wat mensen hebben het over de manier waarop een al dan niet ingrijpende verandering moet worden beheerd binnen de organisatie. Maar bedrijven zijn zo vaak gefocust op de juiste manier om die nieuwe denkwijzen of processen – en de bijbehorende gedragsverandering – in goede banen te leiden, dat ze haast vergeten om hun medewerkers te tonen wat er nog altijd is, wat hetzelfde blijft. En hoe ze de zaken die goed lopen ook optimaal kunnen benutten."

Dat noemen we stabiliteitsmanagement: "Hoe een organisatie haar medewerkers kan doen inzien dat de doorgevoerde verandering eigenlijk niet meer is dan een uitbreiding van iets wat al langer speelt op de werkvloer."

 

 
Professor Peter De Prins:
"Stabiliteitsmanagement is even belangrijk als veranderingsmanagement."

Een nieuw model voor verandering
In zijn werk met uiteenlopende organisaties stelt prof. De Prins vaak vast dat veranderingsprojecten redelijk logisch zijn opgebouwd, maar altijd een traditioneel stramien volgen. "Vraag de verantwoordelijke van een belangrijk veranderingsproject om het bereik ervan toe te lichten en de kans is groot dat u een mooie blauwdruk van een stappenplan krijgt met vijf of zes stadia, ondersteund door projectmanagement, mijlpalen, te leveren prestaties, KPI's … Doordacht ontworpen, dat wel, maar vaak een garantie op mislukking.”

In de Feed Your Mind-sessie van prof. De Prins maakt u kennis met een nieuw model voor verandering, gebaseerd op zes 'batterijen' binnen uw organisatie. "Een succesvolle verandering vereist inzicht in zowel tastbare als niet-tastbare elementen”, legt hij uit. "Als veranderingsmanager moet u ervoor zorgen dat de batterijen opgeladen blijven om een geslaagde implementering van uw project aan te drijven."

Een voor allen en allen voor een
Professor Smaranda Boros

Virtueel teamwork is vandaag een realiteit in de meeste organisaties. Niettemin denken heel wat mensen meteen aan alles wat fout gaat bij virtuele teams: ze zijn bang voor de nadelen en verliezen de mogelijkheden uit het oog.

Focus op de voordelen
Professor Smaranda Boros is gespecialiseerd in intercultureel management en organisatieontwikkeling. Ze werkt leermomenten uit die innovatief, ervaringsgericht en uitdagend zijn. Kortom, de perfecte ingrediënten voor een Feed Your Mind-sessie over het uitbouwen van een team wanneer de teamleden samenwerken van een geografische of zelfs culturele afstand.

Prof. Boros: "Virtuele teams functioneren inderdaad niet op dezelfde manier als traditionele teams, maar ze brengen wel heel wat voordelen naar de werkvloer."

Stel een team samen
Hoe maakt u van een virtueel team een productief samengesteld team? Hoe optimaliseert u de communicatie en bouwt u een vertrouwensband op tussen de virtuele teamleden? Waar begint u?

"Je moet in de eerste plaats het beeld van virtueel teamwork in een nieuw kader plaatsen en veranderen van een bedreiging in een toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden in de organisatie”, aldus prof. Boros. "Om de ideale beginomstandigheden te creëren, moet je vooraf een uitgebreide structuur en een gedetailleerd plan kunnen opstellen."

 

 Professor Smaranda Boros:
"Het aansturen van een virtueel team vereist tegenstrijdige vaardigheden, die we zelden terugvinden bij één persoon."
 
Tegenstrijdige vaardigheden
De Feed Your Mind-sessie van prof. Boros geeft de deelnemers enkele goede praktijken mee met het oog op perfect geoliede virtuele teams en tevreden teamleden. Maar het aansturen van een virtueel team vereist bijzonder uiteenlopende vaardigheden. De manager moet het totaalbeeld kunnen zien en alle puzzelstukjes kunnen samenbrengen, maar tegelijk ook "afstand kunnen nemen en de nieuwe processen afzonderlijk laten evolueren, om zowel de communicatie als de coördinatie te decentraliseren."

En die combinatie van vaardigheden – organiseren, controleren, stimuleren en afstand nemen – vinden we zelden terug bij één persoon. "Het is paradoxaal, maar je moet tegelijk uitstekend en nauwkeurig kunnen plannen en centraliseren, en een katalysator zijn die iedereen betrekt maar zelf op de achtergrond blijft."

Uw idee verkopen: Neem anderen mee in uw idee – ook uw baas
Professor Barney Jordaan

Het kan een stresserende ervaring zijn om uw creatieve idee, briljante oplossing of bestuursvoorstel te 'verkopen'. Wat als er geen enkele voorstander is? Wat als de ego's in de ruimte zich bedreigd voelen? Wat als u zich belachelijk maakt?

Welk voordeel heb ik erbij?
Het is geen geheim dat de angst voor een negatieve of lauwe reactie van anderen op onze ideeën remmend of zelfs ontmoedigend kan werken. We kiezen dan meestal voor een van de volgende (nutteloze!) vluchtwegen: we houden onze ideeën voor onszelf of, wanneer we verplicht zijn om ze toe te lichten, doen we dat op een manier die de anderen eigenlijk wegduwt van onze persoon of ideeën.

Hoe kunnen we dan suggesties, voorstellen of ideeën uitwerken en naar voren schuiven die overtuigend zijn en ernstig worden genomen door anderen? Barney Jordaan, professor of management practice aan Vlerick, is een doorgewinterde expert in onderhandeling, conflictbeheer en bemiddeling. Zijn jarenlange ervaring heeft hem geleerd dat, wie zijn idee wil verkopen en anderen wil overtuigen, ervoor moet zorgen dat zij er baat bij hebben.

 

 
Professor Barney Jordaan:
"Mensen zijn egoïstisch: ze gaan mee in uw idee zolang ze er zelf baat bij hebben."

Geef anderen uw zin
Prof. Jordaan: "Wanneer we een idee willen verkopen, moeten we ons in het standpunt van de andere verplaatsen. Hoe kan ik hem overtuigen om mee te gaan in mijn idee en ervoor zorgen dat hij daar zelf baat bij heeft? Dit vereist een fundamentele verandering van de manier waarop we de zaken benaderen (de spreekwoordelijke 'nieuwe kijk'), onze ideeën presenteren en omgaan met de persoon die we proberen te beïnvloeden."

De Feed Your Mind-sessie van prof. Jordaan toont hoe u uw kansen om 'gehoord te worden' kunt verhogen en ervoor kunt zorgen dat u ernstig wordt genomen wanneer het er echt toe doet. "Het oude gezegde 'diplomatie is de kunst om een ander uw zin te geven' is ook van toepassing op het verkopen van ideeën."

Een nieuwe kijk op digitale technologie: Hoe de digitale wereld kan bijdragen aan de strategie en groei van uw bedrijf
Professor Steve Muylle

Maak het verschil
Hoe kan de digitale wereld een nuttige bijdrage leveren aan uw bedrijf? Een digitale strategie gaat verder dan de voor de hand liggende onlineactiviteiten: een geoptimaliseerde website, geslaagde socialemediacampagne of sterke app zijn slechts het topje van de digitale ijsberg.

U kunt het verschil maken door een gefundeerde digitale strategie uit te werken die naadloos aansluit op de strategie en processen van uw bedrijf, en een wisselwerking creëert.

Ontdek wat digitale technologie kan doen
Prof. Steve Muylle: "Wie niet perfect weet hoe hij meerwaarde kan verkopen aan de klant, wordt gewoon vervangen door een website die de klus klaart. Maar ook wanneer je precies de vinger kunt leggen op de toegevoegde waarde van je product of dienst, is het internet een waardevol platform. Je kunt immers digitale diensten aanbieden die de klant een beter beeld geven van je meerwaarde, of misschien de mogelijkheid bieden om die ook echt te ervaren."

"Het is cruciaal om na te gaan wat digitale technologie kan doen voor een product of dienst”, gaat prof. Muylle verder. "Hoe kan ik de klant helpen in een digitale omgeving? Dat gaat van meer inzicht bieden in het complexe aanbod tot de samenstelling en aanpassing ervan, en klanten duidelijk maken wat dat aanbod kan betekenen voor hen. Vandaag moeten verkopers vooral uitzoeken wat zij nog kunnen bieden wat een computer niet kan."

 

Professor Steve Muylle:
"Wie niet perfect weet hoe hij meerwaarde kan verkopen aan de klant, wordt gewoon vervangen door een website die de klus klaart."

Sterke impact
Hoe zorgt u ervoor dat uw digitale strategie de spijker op de kop slaat en het concurrentievoordeel van uw organisatie stimuleert? In deze Feed Your Mind-sessie geeft prof. Steve Muylle een praktische kijk op de digitale mogelijkheden, en toont hij hoe u een digitale strategie met een sterke impact kunt uitwerken.

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times