Brecht Cardoen

Profiel

Brecht Cardoen is assistant professor in Service Operations Management aan Vlerick Business School en een Research Fellow aan de faculteit voor Economie en Bedrijfskunde van KU Leuven. Hij behaalde zijn doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan KU Leuven waarbij hij de impact van optimalisatietechnieken in het operatiekwartier van ziekenhuizen bestudeerde (2009). In 2012 was Brecht gastprofessor aan University of Cambridge Judge Business School, UK.

Zijn lesactiviteiten richten zich voornamelijk op decision sciences, managementintegratie en bedrijfsstatistiek. Hij doceert in master-, MBA- en executive-programma’s aan de Gent, Leuven, Brussel en Sint-Petersburg campussen van Vlerick Business School, maar ook in Peking (Beijing International MBA Alliance – Peking University). Verder doceert hij in de Executive Master Class in Supply Chain Management en de Executive Master Class in Business Process Management, en in Management voor de Ziekenhuisprofessional, waarvan hij de programmadirecteur is.

Zijn onderzoeksinteresses zijn gericht op optimalisatietoepassingen binnen de dienstensector, met een bijzondere interesse in gezondheidszorg en ziekenhuizen. Hij leidt MINOZ, een onderzoekscentrum voor operationeel onderzoek in ziekenhuizen, en is verantwoordelijk voor de Vlerick Healthcare Management Day. Verder is Brecht ook één van de aanstuurders van het Healthcare Supply Chain Research Network en staat hij open voor gericht contractonderzoek. Zijn werk is gepubliceerd in verschillende internationale academische tijdschriften. Binnen deze context is hij ook lid van de redactieraad van ‘Operations Research for Healthcare'.

 

Expert in
Healthcare management
Procesmanagement
Operationeel en supply chain management
Service operations management
Decision modelling
Optimalisatie
Hospital Management

Publicaties

Articles in refereed journals with impact

 • Cardoen B. Vansteenkiste N.  forthcoming. Due time driven surgery scheduling. Health Care Management Science,

 • Van den Broeke M. Boute R. Cardoen B. Samii B.  2017. An efficient solution method to design the cost-minimizing platform portfolio. European Journal of Operational Research, 259(1): 236-250.

 • Boros S. Van Gorp L. Cardoen B. Boute R.  2017. Breaking Silos: A Field Experiment on Relational Conflict Management in Cross-Functional Teams. Group Decision & Negotiation, 26(2): 327-356.

 • Cardoen B. Beliën J. Vanhoucke M.  2015. On the Design of Custom Packs: Grouping of Medical Disposable Items for Surgeries. International Journal of Production Research, 53(24): 7343-7359.

 • Robberecht R. Cardoen B. Gemmel P.  2014. Breaking down the silo of the hospital pharmacy. British Journal of Hospital Medicine, 75(9): 486-487.

 • Beliën J. De Bruecker P. Van den Bergh J. Cardoen B.  2013. Integrated staffing and scheduling for an aircraft line maintenance problem. Computers & Operations Research, 40(4): 1023-1033.

 • Beliën J. Cardoen B.  2012. Improving workforce scheduling of aircraft line maintenance at Sabena Technics. Interfaces, 42(4): 352-364.

 • Cardoen B.  2011. A decision support system for surgery sequencing at UZ Leuven's day-care department. International Journal of Information Technology & Decision Making, 10(2): 1-16.

 • Cardoen B. Van der Hoeven J.  2010. On the use of planning models in the operating theatre: Results of a survey in Flanders. International Journal of Health Planning and Management, 25: 400-414.

 • Cardoen B. Beliën J.  2010. Operating room planning and scheduling: A literature review. European Journal of Operational Research, 201(3): 921-932.

 • Cardoen B.  2010. Operating room planning and scheduling: Solving a surgical case sequencing problem. 4OR - A quarterly Journal of Operations Research, 8(1): 101-104.

 • Beliën J. Cardoen B.  2009. A decision support system for cyclic master surgery scheduling with multiple objectives. Journal of Scheduling, 12(2): 147-161.

 • Cardoen B. Beliën J.  2009. Optimizing a multiple objective surgical case sequencing problem. International Journal of Production Economics, 119(2): 354-366.

 • Cardoen B. Beliën J.  2009. Sequencing surgical cases in a day-care environment: An exact branch-and-price approach. Computers & Operations Research, 36(9): 2660-2669.

 • Cardoen B.  2008. Capacity of clinical pathways: A strategic multi-level evaluation tool. Journal of Medical Systems, 32(6): 443-452.

Articles in other (un)refereed journals

 • Van Dyck W. Cardoen B.  2015. Personalized medicine: time to invest more in our health. The Clinical Services Journal, (February): 34-35.

 • Cardoen B. Gemmel P. Robberecht R.  2013. De onthaalomgeving vanuit een service-operations perspectief. Hospitals.be, 11(2): 22-28.

 • Van Steendam T. Cardoen B.  2013. Belang van traceability in de zorgsector. Zorgmagazine, (19): 30-33.

 • Samudra M. Cardoen B.  2013. A closer view at the patient surgery planning and scheduling problem: A literature review. Review of Business and Economic Literature, 58(2): 115-139.

 • Cardoen B. Gemmel P. Robberecht R.  2012. Lean in healthcare - Breaking the trade-off between service and efficiency. Zorgmagazine, (May): 32-34.

 • Cardoen B. Beliën J.  2010. Operating room planning and scheduling problems: a classification scheme. International Journal of Health Management and Information, 1(1): 71-83.

 • Sermeus W. Beliën J. Cardoen B.  2007. Clinical pathways and operations management: it takes two to tango. Tijdschrift voor Economie en Management, LII(3): 451-469.

 • Beliën J. Cardoen B.  2006. Visualizing the demand for various resources as a function of the master surgery schedule: a case study. Journal of Medical Systems, 30(5): 343-350.

Book Chapters

 • Beliën J. Cardoen B. Samudra M.  2013. Operating room planning and scheduling. In: Denton B. Handbook of Healthcare Operations Management: Methods and Applications (International Series in Operations Research & Management Science (pp. 121-152). Springer.

 • Beliën J. Cardoen B.  2010. Managing critical resources through an improved surgery scheduling proces. In: Yuehwern Y. Handbook of Healthcare Delivery Systems Taylor & Francis Group.

Conference Presentations

 • Van den Broeke M. Boute R. Cardoen B. Samii B.  2015. Product-platform-attribute decisions based on total supply chain costs. Paper presented at Production Operations Management Society (POMS): 26th annual conference, May 8-11, Washington, United States.

 • Samudra M. Cardoen B.  2014. . The effect of three different scheduling strategies on patient related performance measures. Paper presented at Operational Research Applied to Health Services, Lisbon, Portugal.

 • Cardoen B. Beliën J. Vanhoucke M.  2014. Case-based learnings for configuring custom packs. Paper presented at Cpnference of the International Federation of Operational Research (IFORS), Barcelona, Spain.

 • Cardoen B.  2013. A two-step patient scheduling procedure. Paper presented at EURO XXVI INFORMS Conference, July 1-4, Rome, Italy.

 • Cardoen B.  2012. How to schedule patients within their due time. Paper presented at INFORMS Annual Meeting, October 14-17, Phoenix, United States.

 • Beliën J. Cardoen B.  2012. Improving workforce scheduling of aircraft line maintenance at Sabena technics. Paper presented at International Conference on Airport Operations Management, October 17-19, Munich, Germany.

 • Cardoen B.  2012. Due time driven patient scheduling. Paper presented at INFORMS International Meeting Beijng, July 24-27, Beijing, China.

 • Cardoen B.  2011. Volgordeplanning in de operatiezalen van een chirurgisch dagcentrum. Paper presented at Belgisch Congres voor Ambulante Chirurgie, Brussel, Belgium.

 • Cardoen B.  2010. Operating room planning and scheduling: Solving a surgical case sequencing problem. Paper presented at 2010 EURO XXIV Conference, July 11-14, Lisbon, Portugal.

 • Beliën J. Cardoen B. Demeulemeester E.  2010. A heuristic branch-and-bound approach for aircraft line maintenance staffing and scheduling. Paper presented at 2010 EURO XXIV Conference, July 11-14, Lisbon, Portugal.

 • Cardoen B. Vanhoucke M.  2010. On the design of custom packs: grouping of medical disposable items for surgical procedures. Paper presented at 2010 EURO XXIV Conference, July 11-14, Lisbon, Portugal.

 • Cardoen B. Beliën J.  2009. A classification scheme for operating room planning and scheduling problems. Paper presented at 2009 ORAHS Conference, July 12-17, 2009 ORAHS Conference, Belgium.

 • Cardoen B.  2008. Sequencing patients in a surgical day-care center: a software application. Paper presented at INFORMS Annual Meeting 2008, October 12-15, Washington, DC, United States.

 • Cardoen B.  2008. Sequencing surgeries at UZ Leuven: a visualization and optimization tool.. Paper presented at 34th annual conference on Operations Research Applied to Health Services (ORAHS), July 28-August 1, Toronto, Ontario, Canada.

 • Beliën J. Cardoen B.  2007. A multi-objective decision support system for cyclic master surgery scheduling. Paper presented at 22nd European Conference on Operational Research EURO XXII, July 8-11, Prague, Czech Republic.

 • Cardoen B. Beliën J.  2007. Determining surgery schedules on the operational level through column generation. Paper presented at 33rd International Conference on Operational Research Applied to Health Services (ORAHS), July 15-20, Saint-Etienne, France.

 • Cardoen B.  2007. Scheduling surgical cases: a branch-and-price approach. Paper presented at INFORMS International Rio Grande 2007, July 8-11, Rio Grande, Puerto Rico.

 • Cardoen B.  2006. A branch-and-bound approach for scheduling surgical cases in a day-care environment. Paper presented at 21st European Conference on Operational Research (EURO XXI), July 2-5, Reykjavik, Iceland.

 • Cardoen B.  2006. Optimizing multiple objectives for a surgical case scheduling problem. Paper presented at INFORMS Annual Meeting 2006, November 5-8, Pittsburgh, Pennsylvania, United States.

 • Cardoen B.  2005. Evaluating capacity of clinical pathways through simulation. Paper presented at INFORMS Annual Meeting, November 13-16, San Francisco, CA, United States.

Conference Proceedings

 • Gemmel P. Cardoen B. Robberecht R. Landry S.  2015. Process Performance and Service Quality in Chemotherapy Day Units: Two Sides of the Same Coin. (pp. 103-111). Shangai:

 • Cardoen B. Beliën J. Vanhoucke M.  2012. Grouping of medical disposable items into custom packs: a mathematical programming approach. Twente:

 • Cardoen B. Beliën J.  2007. Constructing surgery schedules using an optimization and visualisation tool. Seattle, Washington:

 • Beliën J. Cardoen B.  2007. Design and implementation of heuristic procedures for multi-objective master surgery scheduling. Saint-Etienne:

Doctoral dissertation

 • Cardoen B.  2009. Operating room planning and scheduling: Solving a surgical case sequencing problem. 

Research reports