Erik Buyst

Functietitel : Affiliated University Professor

Managementdomein
Strategie

Geeft les in
Masters in General Management

Expert in
Strategie
Strategic Context & International Business
Economic Context
Economische geschiedenis
Macro-economisch en monetair beleid

Profiel

Prof. dr. Erik Buyst is als hoogleraar verbonden aan Vlerick Business School. Hij is doctor in de Geschiedenis aan KU Leuven (1988) en behaalde een master in de Economie aan de Northwestern University (1989). Sinds 1993 geeft hij les in economie en economische geschiedenis aan KU Leuven. Zijn publicaties behandelen verschillende aspecten van de geschiedenis van het bedrijfsleven en de economische geschiedenis van Europa en België.

 

Publicaties

Articles in other (un)refereed journals

 • Maes I. Buyst E.  2005. Migration and Americanization: The Special Case of Belgian Economics. Journal of the History of Economic Thought, 12(1): 73-88.

 • Buyst E. Maes I. Plasmeijer H. Schoorl E.  2005. Comparing the Developments of Economics during the 20th Century in Belgium and the Netherlands. History of Political Economy, 37(1): 61-78.

 • Buyst E. Lefebvre W.  2004. De Nederlandse economie tijdens de Tweede Wereldoorlog bekeken vanuit een Vlaams/Belgisch Perspectief. Bijdragen en Mededelingen tot de Geschiedenis van de Nederlanden, 119: 1-6.

 • De Caigny S. Buyst E. Van Coppenolle C.  2003. Heuristiek en methodologie: de (on)mogelijkheid van bedrijfsgeschiedenis in België, 19de - 20ste eeuw. Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 33: 319-356.

 • Buyst E. Segers Y.  2001. Bankgeschiedenis in België tijdens de twintigste eeuw. Een historiografisch overzicht. Bijdragen tot de geschiedenis, 81: 29-42.

 • Vanhoudt P. Buyst E. Bilsen V.  2000. Regionale verschillen en convergentie in een federale monetaire unie. Bedrijfskunde, 72: 6-22.

 • Bastiaens E. Buyst E. Heremans D. Philipsen C.  2000. Knelpunten in de financiële dynamiek van de staatshervorming. Leuvense Economische Standpunten, (96)

 • Van Ark B. Buyst E. Van Zanden J.  1998. Introduction to Historical Benchmark Studies of Income and Productivity, 1810-1990. : 11-15.

 • Buyst E. Dercon S. Van Campenhout B.  1998. Market Integration in the Southern Low Countries in the Second Half of the 18th Century. : 31-42.

 • Buyst E.  1998. Sociale woningbouw versus huursubsidies. Planologisch Nieuws, 18: 316-318.

 • Buyst E.  1998. The Impact of the Great Depression and the Second World War on Two Small Open Economies: The Netherlands and Belgium, 1937-1960. : 169-180.

 • Buyst E.  1998. 100 jaar toegepaste economische wetenschapen aan de K.U. Leuven. Tijdschrift voor Economie en Management, 53: 513-548.

 • Buyst E. Loyen R.  1998. Het nationale rekeningen project in België: de computer als onmisbare schakel in een grootschalig onderzoeksproject. VGI Cahier, (10): 49-62.

 • Buyst E. Dottermans G.  1998. Het Vlaamse huisvestingsbeleid. Trends Review, (4): 28-35.

 • Buyst E. Bettendorf L.  1997. Rent Control and Virtual Prices. A Case Study for Interwar Belgium. Journal of Economic History, 57: 654-673.

 • Buyst E.  1997. New GNP Estimates for the Belgian Economy during the Interwar Period. Review of Income and Wealth, 43: 357-375.

 • Abraham F. Buyst E. Geyssens S.  1996. Trade Integration in the Twentieth Century: What does Belgian History tell us?. Weltwirtschaftliches Archiv, 133: 708-736.

 • Buyst E. Maes I.  1996. De impact van veertig jaar Centrum voor Economische Studiën. Leuvense Economische Standpunten, (83)

 • Buyst E. Smits J. Van Zanden J.  1995. National Accounts for the Low Countries: The Netherlands and Belgium, 1800-1990. Scandinavian Economic History, 43(1): 53-76.

 • Buyst E.  1995. Historische nationale rekeningen: enkel een verzameling droge cijferreeksen?. NEHA- Bulletin. Tijdschrift voor Economische Geschiedenis in Nederland, 9(2): 142-144.

Book Chapters

 • Serruys M. Buyst E.  2004. Transport history in Belgium: an annotated bibliographical survey. In: Ed. COST 340 Bibliography on Transport History and Intermodal Transport in Europe (pp. 14-28). AHCIF.

 • Buyst E.  2004. Economic Growth in an era of severe macroeconomic imbalances: Belgium, 1910-1934. In: Ed. Exploring economic growth: essays in measurement and analysis; a Festschrift for Riita Hjerppe on her 60th birthday (pp. 167-181). Uitgeverij Aksant.

 • Buyst E.  2003. Corporate Governance and the Belgian Banking Sector, 1934-2000. Helsinki University of Technology.

 • Loyen R. Buyst E. Devos G.  2003. Preface and introduction. In: Ed. Struggling for leadership: a century and a half of Antwerp-Rotterdam Port competition (1870-2000) (pp. 1-9). Physica Verlag.

 • Buyst E. Loyen R.  2003. Opportunities in Comparative Antwerp-Rotterdam Port History. In: Ed. Struggling for leadership: a century and a half of Antwerp-Rotterdam Port competition (1870-2000) (pp. 329-330). Physica Verlag.

 • Buyst E.  2003. Mortgage banks. In: Ed. The Oxford encyclopedia of economic history (pp. 10-12). Oxford University Press.

 • Maes I. Buyst E.  2003. Triffin, The European Commission and the Project of a European Reserve Fund. In: Ed. Réseaux économiques et Construction européenne. Economic Networks and European Integration (pp. 431-444). Peter Lang.

 • Serruys M. Buyst E.  2003. Transport history in Belgium: an annotated bibliographical survey. In: Ed. Towards a European intermodal transport network: lessons from history. A critical bibliography (pp. 13-22). AHCIF.

 • Buyst E.  2003. Belgium. In: Ed. The Oxford encyclopedia of economic history (pp. 251-253). Oxford University Press.

 • Buyst E. Goossens M. Van Molle L.  2002. Die Kraft der genossenschaftlichen Solidarität. Mercatorfonds.

 • Buyst E. Heyrman P.  2002. Ondernemen in de schaduw van een abdij (1881-2002). In: Ed. Averbode, een uitgever apart 1877-2002 (pp. 40-67). Uitgeverij Averbode.

 • Buyst E. De Caigny S. Segers Y.  2002. Situering van het bedrijf in de economische structuur en conjunctuur. In: Ed. Een succesvolle onderneming. Handleiding voor het schrijven van bedrijfsgeschiedenis (pp. 225-246). Algemeen Rijksarchief.

 • Buyst E.  2002. The relations between the Société Générale and the Belgian Authorities in Congo (1885-1960). In: Ed. European Banking Overseas, 19th - 20th Century (pp. 115-126). ABN AMRO Bank Head office.

 • Buyst E.  2001. Regionaal expansiebeleid: een slag in het water? De lange weg naar economische convergentie (1950-1990). In: Ed. Geuren en kleuren. Een sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant, 19de en 20ste eeuw (pp. 257-273). Uitgeverij Peeters.

 • Buyst E.  2001. Uitgebreide regionale rekeningen volgens ESR95 en een regionale input-outputtabel voor Vlaanderen. In: Ed. Vlaanderen gepeild (pp. 185-208). Ministerie vd Vlaamse Gemeenschap.

 • Buyst E.  2001. The Belgian Economy. In: Ed. Europe since 1945: An encyclopedia (pp. 100-101). Routledge Taylor & Francis.

 • Vanhoudt P. Buyst E.  2000. Regional Disparities and (Non-)Convergence in a Federal Monetary Union: Evidence from Belgium. (pp. 355-384).

 • Maes I. Buyst E. Bouchet M.  2000. The Post-1945 Development of Economics in Belgium. In: Ed. The Development of Economics in Western Europe Since 1945 (pp. 94-112). Routledge Taylor & Francis.

 • Buyst E.  2000. Globalisering van de economie: mythe of werkelijkheid?. In: Ed. Globalisering: Zegen en vloek (pp. 65-77). Uitgeverij Lannoo.

 • Buyst E.  2000. Economic Aspects of the Nationality Problem in 19th- and 20th Century Belgium. In: Ed. Economic Change and the National Question in Twentieth-Century Europe (pp. 33-47). Cambridge University Press.

 • Buyst E.  2000. Discussion Notes. In: Ed. Statistics - A Challenge for the Future (pp. 19-20). Publications Office.

 • Buyst E.  1999. L'industrializzazione della Fiandre e dei Paesi Bassi. (pp. 289-307). Editori Laterza.

 • Buyst E.  1999. Een macro-economische analyse van het Vlaams huisvestingsbeleid. In: Ed. Wonen onderzocht, 1995-1999: Een overzicht van recente onderzoeken (pp. 159-176). Ministerie vd Vlaamse Gemeenschap.

 • Vanden Eeckhout P. Buyst E.  1999. Het ministerie van economische zaken. In: Ed. Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de - 20ste eeuw (pp. 433-446). VUB.

 • Buyst E. Blomme J.  1998. Economic growth in Europe, 1600-1900. In: Ed. Die Entstehung des Modernen Europa: Langfristige Entwickelungen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft, 1600-1900 (pp. 73-79). Böhlau Verlag.

 • Buyst E.  1997. The Decline and Rise of a Small Open Economy: The Case of Belgium, 1974-1990. In: Ed. The Economic Development of Belgium since 1870 (pp. 67-76). Edward Elgar Publishing.

 • Buyst E.  1997. De onderneming - bedrijfseconomische aspecten. In: Berlage L. Decoster A. Abraham F. Algoed K. Buyst E. De Bruyne G. De Grauwe P. Heremans D. Moesen W. Schokkaert E. Van Cayseele P. Ed. Inleiding tot de economie (pp. 277-300). Universitaire Pers Leuven.

 • Buyst E.  1997. Groei en conjunctuur. In: Berlage L. Decoster A. Abraham F. Algoed K. Buyst E. De Bruyne G. De Grauwe P. Heremans D. Moesen W. Schokkaert E. Van Cayseele P. Ed. Inleiding tot de economie (pp. 943-963). Universitaire Pers Leuven.

 • Buyst E.  1996. Van wilde hoogconjunctuur naar een diepe depressie: inkomen en werkgelegenheid in de branding, 1920-1939. In: Ed. Werkgelegenheid en inkomen. Referaten colloquium 30 jaar UFSIA (pp. 329-342). Standaard boekhandel.

 • Buyst E.  1996. De economische betekenis van het dienstpersoneel. In: Ed. Upstairs-Downstairs. Dienstpersoneel in Vlaanderen 1750-1995 (pp. 113-123). Provincie Oost-Vlaanderen.

 • Buyst E.  1996. De ondernemersfiguur in industrie en handel in België en diens bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling. In: Ed. NEHA - Jaarboek voor Economische, Bedrijfs- en Techniekgeschiedenis (pp. 66-76). NEHA.

 • Buyst E.  1996. Sociale zekerheid in historisch perspectief. In: Ed. De Sociale Zekerheid verzekerd? (pp. 61-63). VUB.

 • Buyst E.  1995. L'évolution de l'activité économique belge: 1850-2000. In: Ed. La Belgique industrielle en 1850. Deux cents images d'un monde nouveau. (pp. 355-361). MIM-Gemeentekrediet.

 • Buyst E.  1995. De evolutie van het Belgische bedrijfsleven, 1850-2000. In: Ed. Nijver België. Het industriële landschap omstreeks 1850 (pp. 355-361). MIM-Gemeentekrediet.

 • Buyst E.  1995. Belgium and the Netherlands During the Interwar Period: Two Small, Open Economies in Turmoil. In: Ed. Cross-Country Comparisons of Industrialization in Small Countries 1870-1940: Attitudes, Organizational Patterns, Technology, Productivity (pp. 5-15). Umea School of Business.

Books

 • Buyst E. Verhoosel H.  2002. Sidmar, 1962-2002. Veertig jaar staal in Vlaanderen. Uitgeverij Lannoo.

 • Delanghe H. Buyst E.  2002. La barre haut placéé. 25 ans EAN Belgium.Luxembourg. GS1 Belgium & Luxembourg.

 • Delanghe H. Buyst E.  2002. Een streepje voor. 25 jaar EAN Belgium.Luxembourg. GS1 Belgium & Luxembourg.

 • Buyst E. Goossens M. Van Molle L.  2002. CERA 1892-1998. The power of co-operative solidarity. Mercatorfonds.

 • Buyst E. Goossens M. Van Molle L.  2002. CERA 1892-1998. La force de la solidarité coopérative. Mercatorfonds.

 • Buyst E. Goossens M. Van Molle L.  2002. CERA 1892-1998. De kracht van coöperatieve solidariteit. Mercatorfonds.

 • Doms K. Van Damme B. Winters S. Bilsen V. Buyst E.  2001. Op zoek naar eigendom. Een onderzoek naar de overheidssteun voor eigenaars van woningen. HIVA - K.U.Leuven.

 • Berlage L. Decoster A. Abraham F. Buyst E. De Bruyne G. De Grauwe P. Heremans D. Schokkaert E. Van Cayseele P.  2000. Inleiding tot de economie. Universitaire Pers Leuven.

 • Van Overtveldt J. Killemaes D. Noels G. Buyst E.  1999. Crash of boom? De wereldeconomie op het einde van het millennium. Roularta Media.

 • Buyst E. Cassiers I. Houtman-De Smedt H. Kurgan-Van Hentenryk G. Van Meerten M.A. Vanthemsche G.  1997. La Générale de Banque, 1822-1997. Editions Racine.

 • Buyst E. Cassiers I. Houtman-De Smedt H. Kurgan-Van Hentenryk G. Van Meerten M.A. Vanthemsche G.  1997. The Generale Bank. Uitgeverij Lannoo.

 • Buyst E. Cassiers I. Houtman-De Smedt H. Kurgan-Van Hentenryk G. Van Meerten M.A. Vanthemsche G.  1997. De Generale Bank, 1822-1997. Uitgeverij Lannoo.

 • Berlage L. Decoster A. Abraham F. Algoed K. Buyst E. De Bruyne G. De Grauwe P. Heremans D. Schokkaert E. Van Cayseele P.  1997. Inleiding tot de economie. Universitaire Pers Leuven.