Hans Geeroms

Hans heeft niet alleen een grondige academische kennis van de economische omgeving van het zakenleven, maar hij past die kennis ook toe op Europees en internationaal niveau. Hij doceert meer dan 20 jaar over Europees en internationaal economisch beleid en is betrokken in de besluitvorming inzake het monetair beleid van de eurozone. Gedurende de financiële crisis van 2008 en later tijdens de eurocrisis werkte hij als adviseur van verschillende Belgische Eerste Ministers. Wat hij doceert heeft hij zelf in het beleid helpen toepassen.

Hij werkte in tal van Europese landen, heeft een breed internationaal netwerk en is in contact met de belangrijkste EU-besluitvormingscentra. Dat maakt zijn lezingen zeer beleidsrelevant en praktisch.

Hans doceert al lang voor Vlerick-programma's en ontwikkelde een eigen stijl van doceren waarbij moeilijke dingen gemakkelijk worden uitgelegd zonder oog voor detail te verliezen. Hij behoort tot de best geëvalueerde docenten van Vlerick Business School.Functietitel : Lecturer

Managementdomein
Strategie

Expert in
Strategie
Europees economisch beleid
Macro-economisch en monetair beleid
Internationale economie

Profiel

Hans Geeroms behaalde een doctoraat in de Economie aan de KU Leuven na het afronden van zijn bachelor- en masterstudies aan de KU Leuven en de KU Brussel. Hij specialiseerde zich in Europees economisch beleid en internationale economie. Hij werkte als adviseur Europese en internationale economie van een aantal Belgische premiers en voor de onderzoeksafdeling van de Nationale Bank van België, lid van het Eurosysteem. Hij was expert voor de Europese Commissie op het gebied van macro-economisch beleid voor Centraal- en Oost-Europese economieën. Hij doceert Internationale Economie en Europese Integratie aan Vlerick Business School, aan het Europacollege in Brugge en aan het Centrum voor Managementtraining van de Universiteit van Warschau.

 

Publicaties

Articles in other (un)refereed journals

 • Butzen P. De Prest E. Geeroms H.  2006. Markante trends in de begroting van de Europese Unie. Economisch Tijdschrift van de Nationale Bank van België,

 • Geeroms H.  2003. The business cycle in the Eurozone. 

 • Geeroms H. Ide S.  2003. A modified ERM II system for the accession countries. 

 • Geeroms H.  1999. The current account deficit of Lithuania and the sustainability of Monetary Policy. 

 • Geeroms H.  1997. Some thoughts on EMU. 

Books

 • Naert F. Geeroms H.  2008. De geglobaliseerde wereldeconomie. Acco.

 • Naert F. Vanden Bussche S. Geeroms H.  2007. De Europese Unie: Economische fundamenten. Intersentia.

 • Geeroms H.  2004. The economic development in China and its impact on the EU and Belgium. Nationale Bank van België.

 • Geeroms H.  2001. International trade policy. HUB - EHSAL (Campus Brussel).

 • Geeroms H. Keukeleire S.  2000. Textbook of European Integration. HUB - EHSAL (Campus Brussel).

 • Geeroms H.  2000. Textbook of International Economics. HUB - EHSAL (Campus Brussel).

 • Geeroms H.  2000. Fiscal Federalism. Nationale Bank van België.

Research reports

 • Geeroms H.  2006. Introduction to International Economics. 

 • Geeroms H.  2002. The impact on Montenegrin trade policy of the proposed Serbian-Montenegrin Union. 

 • Geeroms H.  2001. Introducing a free trade regime for Montenegrin farming. European Commission.

 • Geeroms H.  2000. Introduction to Economics. Vlerick Leuven Gent Management School.