Vlerick expertise in Ondernemerschap

De ondernemerschapsspecialisten van Vlerick Business School bouwen hun specifieke expertise op via academisch en toegepast onderzoek. Deze knowhow vertalen ze vervolgens in managementopleidingen, boeken en publicaties.

Binnen het managementdomein ondernemerschap specialiseren we ons verder in customised programmes rond ondernemerschap, managementadvies rond ondernemerschap en netwerking onder ondernemers. We hebben gespecialiseerde kennis over het herkennen van opportuniteiten en een businessplan opstellen, de vorming in alle mogelijke aspecten, de financiering van ondernemerschap (met klemtoon op private equity), de ondernemersactiviteiten in gewesten en landen, het ondernemerschapsbeleid in Vlaanderen en België en de groei door ondernemerschap in middelgrote bedrijven.

Op deze pagina kunt u de nieuwe artikelen van de hand van onze professoren en onderzoekers lezen rond ondernemerschap. De manier bij uitstek om onze kennis en expertise te delen met ondernemers zoals u!

35 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Hoe kan ondernemerschap armoede bestrijden?

  Je leest het vaak: “Ondernemerschap is de sleutel in de strijd tegen de armoede.” Maar alle goede bedoelingen ten spijt, leveren initiatieven om ondernemerschap in armere gebieden te stimuleren niet steeds de verhoopte resultaten op. Waarvan moeten initiatiefnemers, zoals microkredietverstrekkers, ngo’s en multinationals, zich bewust zijn? In het kader van zijn doctoraatsonderzoek trok Jacob Vermeire voor 12 maanden naar Zuid-Afrika. Volgens hem ligt het antwoord in een bredere kijk op armoede en ondernemerschap.

 2. Optimist of opportunist?

  Uit recent onderzoek van ondernemerschapsprofessor Veroniek Collewaert blijkt dat het over-optimisme van ondernemers tegenover een mogelijke investeerder niet altijd louter terug te leiden is tot een ‘enthousiast geloof in de zaak’. Soms worden prognoses doelbewust te roze gekleurd. Peter Maenhout, Head Connected Consumer bij onze Chair Partner Gimv: “Geef ons maar de ‘ruwe data’ van een ondernemer die zijn markt kent.”

 3. Passie voor ondernemerschap: hoe houd je het vuur brandend?

  Theoretische en empirische studies zijn het erover eens dat passie het gedrag en de prestaties van ondernemers in belangrijke mate beïnvloedt. Sommige onderzoeken suggereren dat deze gepassioneerdheid mettertijd kan veranderen. Die stelling kan echter niet empirisch onderbouwd worden. Bovendien hebben onderzoekers tot nog toe weinig aandacht besteed aan de factoren die van invloed zijn op ondernemerschapspassie. Professor Veroniek Collewaert: “Volgens eerder onderzoek was het een vaststaand gegeven dat ondernemers een passie hebben voor creatie. Gepassioneerdheid werd beschouwd als een aspect dat ondernemers zo goed mogelijk moesten benutten. Uit onze bevindingen blijkt dat het voor ondernemers uiterst belangrijk is om het vuur dat ze hebben aangelegd brandend te houden.”

 4. Familiebedrijven staan meer open voor private equity

  ‘Vivons cachés, vivons heureux.’ Dat aloude devies van familiebedrijven gaat de laatste jaren ook voor hun financiering steeds minder op. Overal rondom ons zien we meer transparantie en openheid naar de buitenwereld waar ook familiebedrijven vandaag niet immuun voor zijn. Recent onderzoek i.s.m. onze Chair Partner Gimv schetst een genuanceerd beeld over familiebedrijven en hun houding tegenover extern kapitaal.

 5. Strenger dan Europa? Dat hoeft ook weer niet.

  Hoe financieren niet-beursgenoteerde ondernemingen – starters en snel groeiende ondernemingen – hun groei? Hoe worden hun eventuele overdrachten of buy-outs gefinancierd? En welke impact hebben financieringskeuzes op hun verdere ontwikkeling? Op vraag van het Federaal Wetenschapsbeleid boog een team van onderzoekers van verschillende universiteiten zich over deze kwesties. Professor Sophie Manigart was de projectleider. Zij plaatst enkele kanttekeningen bij de belangrijkste resultaten van de studie.

 6. De ontwikkelingspatronen van bedrijven in volle internationalisering

  Wat gebeurt er als een bedrijf beslist om te internationaliseren en buitenlandse markten te betreden? Wat zijn de typische groeipatronen van international new ventures (INV’s) in vergelijking met traditionelere exporteurs? Prof. Leo Sleuwaegen en onderzoeker Jonas Onkelinx namen de kwestie onder de loep, met interessante resultaten tot gevolg.

 7. De drijfveren van regionale innovatie in de EU

  Prof. Leo Sleuwaegen en onderzoekster Priscilla Boiardi publiceerden onlangs een analyse van de regionale octrooieringsactiviteit in de EU – een sterke indicator voor regionale innovatie – in een systeem gekenmerkt door creatieve verandering, die bespoedigd wordt door vier fundamentele factoren: instellingen, intelligentie, infrastructuur en inspiratie. “Deze paper is gebaseerd op het onderzoek dat we uitvoerden voor het Flanders District of Creativity. We onderzochten wat regio’s creatief maakt op het gebied van innovatie en gingen na hoe Vlaanderen het doet in vergelijking met alle andere EU-regio’s”, aldus prof. Leo Sleuwaegen.

 8. Een conflict is niet altijd slecht. Het is evenmin altijd goed.

  De wetenschappelijke literatuur staat bol van de onderzoeken die beschrijven hoe business angels betrokken zijn bij de ondernemingen uit hun portefeuille, en de uiteenlopende meerwaarde die ze daarbij bieden. Maar er is nog nooit eerder onderzocht hoe de aard van die betrokkenheid de prestaties van de ondernemingen – en dan vooral hun innovatiekracht – beïnvloedt. Deze onderzoekspaper gaat na hoe taakconflicten tussen business angels en ondernemers de innovatiekracht van de betrokken ondernemingen uit de portefeuille beïnvloeden, en hoe die relatie wordt gemodereerd door de mate van eensgezindheid op het vlak van prioriteiten, de verschillen in ondernemingservaring en de communicatiefrequentie.

 9. Een beetje overheid kan nuttig zijn

  “De overheid moet zich niet bemoeien met het bedrijfsleven”, hoor je wel eens beweren. Maar is dat zo? Tot voor kort was Professor Sophie Manigart van mening dat overheden zich beter niet inlaten met het financieren van (jonge) ondernemingen. In opdracht van het IWEPS, het Waals Instituut voor Statistiek, deed ze een uitgebreide literatuurstudie over de financiering van jonge innoverende bedrijven en over de potentiële rol van de overheid in het stimuleren van de toegang tot die financiering. Vandaag is haar oordeel genuanceerder.

 10. Klimaat voor groei verbetert

  Het algemene klimaat om een bedrijf te doen groeien, te kopen of te verkopen is momenteel beter dan een jaar geleden. Dat blijkt uit de eerste Entrepreneurial Growth Monitor, een onderzoek waarmee Vlerick-professor Hans Crijns en Marc Cosaert (partner EY) voortaan elk jaar poolshoogte nemen van wat leeft bij Vlaamse ondernemers.

35 resultaten Aantal resultaten per pagina

Docenten & onderzoekers voor dit domein

Alle faculty in dit domein