Zoeken op tag

13 resultaten Aantal resultaten per pagina
 1. Beobank

  Retailbankieren in 2020

  Door een aantal actuele uitdagingen verandert het traditionele banksysteem voor retailbanken meer en meer in een klantgericht model. Beobank's benchmarkstudie geeft drie focuspunten om die uitdagingen het hoofd te bieden: zich richten tot de juiste klanten, de service bieden die de klanten verwachten (hetzij digitaal of in de kantoren) en korte- en langetermijnparameters toepassen. In het verslag wordt met voorbeelden van financiële instellingen benadrukt dat retailbankieren een totaal ander karakter zal hebben in 2020.

 2. Fortis: in het oog van de storm

  Vanaf 2007 lieten de effecten van de financiële crisis zich voelen bij heel wat organisaties. De Fortis Holding, een Belgisch-Nederlandse dienstverlener op het vlak van bankieren en verzekeren, was daarbij geen uitzondering. Het eerste deel van de case start met de historische beslissing om de activiteiten van de Fortis Holding (gedeeltelijk) te nationaliseren. Doorheen de case ligt de nadruk op de diverse menselijke gevolgen en emoties die door de gebeurtenissen uitgelokt worden.

 3. Fortis BNP Paribas: een nieuwe onzekerheid

  De historische beslissing om de activiteiten te nationaliseren had de start moeten zijn van een nieuw begin voor Fortis bank. In het tweede deel van deze case wordt het echter duidelijk dat het slechts de start was van een lange periode van bijkomende onzekerheid, gekenmerkt door juridisch getouwtrek, misnoegde aandeelhouders, geruchten en desinformatie.

 4. Verzekeraars begeven zich op het terrein van banken

  Door de nieuwe wetgeving die eraan komt en door de groeiende afhankelijkheid van macro-economische ontwikkelingen, opereert de financiële sector in een snel evoluerend klimaat. In deze context worden banken en verzekeraars zowel geconfronteerd met de Basel III-regels als met de Solvency II-richtlijn die binnenkort van kracht zullen worden. Om een beter inzicht te krijgen in de gevolgen en kansen die deze nieuwe regelgeving biedt voor haar investeringsgedrag, heeft Ageas aan Vlerick gevraagd om een gedetailleerd onderzoek uit te voeren.

 5. Casestudie

  ING Direct USA: Troef of zwakke plek voor de ING Groep?

  ING Direct USA heeft bankieren in de Verenigde Staten heruitgevonden. Tijdens dat proces groeide de bank uit van een groep van meer dan 12.000 kantoren tot een van de 30 grootste banken qua assets en deposito’s in de VS. Het bedrijf zorgde voor een revolutie in de Amerikaanse banksector via een eenvoudig spaarmodel, waarbij de klant centraal staat. Toch ging het bedrijf door een moeilijke periode tijdens de financiële crisis. Wat liep er fout? Is ING Direct er in geslaagd om voor herstel te zorgen?

 6. Postdigitale innovatie in de financiële dienstensector

  De behoeften en verwachtingen van consumenten veranderen en de zogenaamde ‘postdigitale’ technologieën maken hun opmars – denk maar aan big data, sociale netwerken, mobiele toepassingen, cloud computing en cybertoepassingen. Dit alles zet de financiële dienstensector ertoe aan zijn operationele en bedrijfsmodellen grondig te herdenken en nieuwe kansen – vooral op het gebied van mobiele toepassingen – aan te grijpen. In de komende jaren wordt het een grote strategische uitdaging om een of meer van deze technologieën te gebruiken om de postdigitale bedrijfsinnovatie aan te sturen.

 7. Bank

  De toekomst van de Belgische banksector: de visie van de executives

  Belgische banken opereren momenteel in een omgeving van geringe groei en lage rente, waardoor de belangrijkste bron van rendement voor de meeste banken onder druk staat: nettorente-inkomsten. Tegelijkertijd wordt de sector weldra geconfronteerd met een uitgebreide nieuwe regelgeving, waarvoor nieuwe vereisten en nalevingsprocedures moeten worden ingevoerd. Dus hoe banen de Belgische banken zich een weg in dit landschap dat na de crisis is ontstaan, en wat zijn de vooruitzichten voor de volgende jaren?

 8. Bank

  Prestaties van de Belgische banken de voorbije tien jaar

  Hoe doen de Belgische banken het de jongste tijd? Om deze vraag te beantwoorden heeft Vlericks Centre for Financial Services een studie uitgevoerd om een scorekaart te ontwikkelen en de prestaties van de Belgische bankensector te beoordelen.

 9. Strategie in de praktijk: de casestudy’s van GCB Berlin

  De casestudy’s van GCB Berlin beschrijven het strategische transformatieproces van een Duitse bank. Over drie jaar is GCB Berlin gegroeid tot een intieme, klantgerichte financiële instelling. Het managementteam van het bedrijf maakte gebruik van Strategy Mapping, de Balanced Scorecard en een nieuwe aanpak voor verkoop en dienstverlening om de volledige organisatie meer strategiegericht te maken.

 10. ING

  Transformatie van het bedrijfsmodel voor marketing bij ING Belgium

  In 2007 veranderde ING Belgium Retail zijn positie in de massaretailmarkt om de eerste universele ‘direct bank’ te worden in een markt die voornamelijk steunde op bankfilialen. ING Belgium Retail was destijds de vierde grootste bank op de Belgische markt en bleef al zijn klanten voorzien van een brede waaier aan financiële producten, maar de bank nam wel een nieuw distributiemodel aan: “Rechtstreeks indien mogelijk, advies indien nodig.”

13 resultaten Aantal resultaten per pagina