Healthcare Supply Chain Research Network.

Waarom het Healthcare Supply Chain Research Network?

Na de recessie gaan bedrijven op zoek naar innovatieve strategieën en opportuniteiten om hun lange termijn succes te verzekeren. Dit is vooral het geval voor de healthcare en life sciences industrieën.

De gezondheidszorg speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Bovendien verhogen de sectorspecifieke voorwaarden, zoals patiëntveiligheid, klinische kwaliteit en hoge veiligheidseisen, de complexiteit van de sector. De industrie wordt ook geconfronteerd met steeds veranderende wetgeving, veranderingen in het competitieve landschap, druk op kostenreductie, meer consolidatie en een toenemende nood aan continue innovatie. Om aan deze noden tegemoet te komen, is de Vlerick Business School gestart met het Healthcare Supply Chain Research Network.

Objectieven van het Healthcare Supply Chain Research Network

De missie van het Healthcare Supply Chain Research Network is om hoogstaande onderzoeksresultaten te leveren binnen healthcare supply chain om op die manier een echte waardeketen te creëren. Met dit onderzoek tracht het centrum de belangrijke spelers binnen de keten te begeleiden naar een situatie met nog betere diensten en efficiëntie.

De visie van het Vlerick Healthcare Supply Chain Research Network is om excellent onderzoek te combineren met een invloedrijk netwerk dankzij samenwerking tussen belangrijke partijen in de gezondheidsketen.

De doelstellingen van het Vlerick Healthcare Supply Chain Research Network zijn:

  • Verschillende actoren binnen de healthcare supply chain onderzoeksresultaten en best practices aanreiken en deze actoren helpen hun efficiëntie en kwaliteit te verbeteren.
  • Innovatieve oplossingen voor de gezondheidsketen zoeken die leiden tot een echte waardeketen.
  • Een netwerk platform aanbieden voor verschillende spelers binnen de gezondheidsketen om ideeën te delen en healthcare onderwerpen te bespreken.
  • Samenwerken met internationaal gereputeerde partijen in het onderzoeksveld van healthcare supply chain management.

Expertise binnen het Healthcare Supply Chain Research Network

Het Healthcare Supply Chain Research Network wil onderzoeksthema’s kiezen die relevant zijn voor haar leden en die werkelijk kunnen bijdragen tot een verbetering van de healthcare supply chain prestaties. De onderwerpen zullen geselecteerd worden in samenwerking met Network Members (de leden van het netwerk), Prime Foundation Partners en het onderzoeksteam.

Tijdens de eerste drie workshops (jaar 2011 – 2012) werden de volgende topics geselecteerd:

  • Total Supply Chain Cost reduction (Total Cost of Ownership en Cost to Serve)
  • Supply Chain Collaboration (Supply Chain Integration en Supply Chain Consolidation)
  • Innovatie en nieuwe technologieën (Supply Chain transparantie door het gebruik van technologieën en IT integratie)

Tijdens de drie workshops van het tweede jaar (jaar 2012 – 2013) zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • E-business
  • Mass customisation en Track and trace
  • Performance measurement

Potentiële onderzoek- en workshop topics voor de toekomst werden al bekeken zoals supply chain design, healthcare regulations, inventory management strategies, lean supply chains in healthcare, service management, risk management, innovation, outsourcing, sustainability, reverse logistics, …

De topics hierboven vermeld zijn geen exhaustieve lijst. Het centrum richt zich vooral op onderzoek naar de meest relevante topics voor de betrokken partijen.

De Vlerick Business School heeft jaren ervaring in zowel supply chain management als healthcare management. Het team van onderzoekers in deze twee velden zijn: Ann Vereecke, Behzad Samii, Robert Boute, Paul Gemmel, Brecht Cardoen, Krist’l Krols, Kris Meyers, Rein Robberecht, Maud Van den Broeke, …

Partners & leden

Prime Foundation Partner
Möbius
Members
jansens Cilag Belgium 
MSH Logo
Nidus Logo Senior Living Group logo
Jessa ziekenhuis Logo
Hospital logistics

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times