Partners & leden

Doelgroep

MINOZ is een kenniscentrum voor operationeel management in ziekenhuizen. We kiezen bewust voor kenniscreatie voor ziekenhuizen, met onderzoek in ziekenhuizen. Open dialoog en interactie tussen deelnemende organisaties staat centraal. Om diepgang en interactie te faciliteren, stimuleren we de aanwezigheid van minstens een permanente, geëngageerde deelnemer doorheen het jaarprogramma. Niet-ziekenhuizen kunnen enkel toetreden tot MINOZ via een Corporate Partnership met Vlerick Business School.

Partners & leden

Prime Foundation Partner

 Een Prime Foundation Partner draagt fundamenteel bij tot de ontwikkeling van een researchcentrum. Hij heeft een leidende rol en streeft ernaar om structureel bij te dragen tot het functioneren van Vlerick Business School. Prime Foundation Partners sturen mee het jaarthema van het onderzoekscentrum. De Prime Foundation Partner kan deelnemen aan alle activiteiten van het onderzoekscentrum en heeft ook toegang tot alle onderzoeksresultaten via het MINOZ extranet.

Members

Een Member bepaalt mee het onderzoeksthema op het jaarlijkse directiecomité, en kan steeds drie personeelsleden laten participeren aan de drie workshops. Daarnaast hebben leden ook de kans deel te nemen aan de Healthcare Management Day en de driejaarlijkse studiereis. Tevens ontvangen de leden alle informatie en onderzoeksresultaten van het centrum, en hebben ze toegang tot het MINOZ extranet.

Volgende ziekenhuizen engageren zich binnen MINOZ:

Az maria Middelares logo Azsint -Lucas logo 
az alma logo jan yperman ziekenhuis logo
Jessa ziekenhuis Logo  
Sint maarten ziekenhuis logo Logo ASZ
Jan Palfijn Gent Logo
Uz Gent logo

Kennis in actie

Benieuwd naar de leerlessen voor uw bedrijf uit ons laatste onderzoek? Lees onze recentste artikels!

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times