Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management

Waarom dit ‘Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management’?

In 2013 voerde Vlerick Business School samen met zijn onderzoekspartner LoQutus een jaar lang een intensieve studie naar het gebruik en het beheer van bedrijfsarchitectuur of ‘enterprise architecture’ (EA). De aanleiding voor de studie was de perceptie dat de functie van ‘enterprise architects’ geherpositioneerd wordt zodat ze hun organisaties in turbulente tijden nog beter van dienst kunnen zijn.

We lanceerden de studie om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop ‘enterprise architecture’ in organisaties wordt gebruikt en hoe dit concept bijdraagt tot het creëren van bedrijfswaarde.

Een vaststelling is dat het EA-domein een evenwicht tussen tegengestelden vereist: discipline en creativiteit, strikte regels en praktische ingesteldheid, nauwkeurigheid en nuance, langetermijnvisie en kortetermijnresultaten. Aangezien een ‘enterprise architect’ een organisatie als een complex systeem beschouwt, voeren wij aan dat EA een bedrijfsdiscipline is die zich niet zou moeten beperken tot het ICT-domein.

Klik hier om het onderzoeksrapport voor bedrijven te downloaden.

Klik hier om het DataNews-interview over het onderzoek te downloaden.

Uit de presentaties en discussies over dit rapport, evenals de seminars die erop volgden, werd het heel duidelijk dat er een sterke behoefte is aan de ontwikkeling van een gemeenschap, de uitwisseling van goede praktijken en de bespreking van de uitdagingen op het gebied van ‘enterprise architecture’. Dit ‘Centre for Excellence’ zal dit allemaal mogelijk maken.

Het ‘Centre for Excellence’ zal als kenniscentrum en inzichtenincubator dienen voor de ‘Enterprise Architecture @ Work’-managementopleiding.

Doelstellingen van het ‘Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management’

We streven ernaar een interactieve, praktijkgerichte, besloten gemeenschap te ontwikkelen, waarbij de nadruk ligt op:

 • samen nieuwe content creëren over praktijkgerichte ontwerpen m.b.t. EA;
 • de uitwisseling van ideeën, goede praktijken en bedrijfsmethodes promoten;
 • discussies op gang brengen en ideeën uitwisselen over EA-beheer;
 • bedrijfsspecifieke uitdagingen/problemen bespreken met collega’s;
 • een kennisdatabank opbouwen over EA en EA-beheer die toegankelijk is voor alle organisaties die lid zijn van ons netwerk;
 • een verband leggen tussen EA en andere expertises van Vlerick: strategie, management, leiderschap, verandermanagement en communicatie;
 • EA als combinatie van business + ICT;
 • de focus mag niet liggen op een algemeen kader; we willen geen verkopersclub creëren en tools/technieken staan niet centraal;
 • content is king, netwerken is een leuk extraatje;

Expertise van het ‘Centre for Excellence in Enterprise Architecture Management’

We beslissen samen over de onderwerpen waar we de nadruk op leggen al naargelang de relevantie voor de organisaties die lid zijn van ons netwerk. Enkele voorbeelden:

 • Ontwikkeling van een actieplan voor de implementatie van EA: hoe en waar beginnen we eraan? Wat werkt en wat niet?
 • Hoe past EA als discipline bij strategie, portfoliobeheer, projectmanagement, verandermanagement enz.? Hoe maken we hier een harmonieus geheel van?
 • Hoe kunt u EA op de agenda van de raad brengen en zou u dat hoegenaamd wel doen?
 • Hoe gaat u om met de ROI/meerwaarde van EA?
 • Hoe kunt u EA aanwenden bij een bedrijfshervorming?
 • De ‘enterprise architect’ als creatieve organisatieontwerper: welke vaardigheden zijn vereist? Gaat het om een rol of een functie? Hoe vindt u de juiste persoon? Enz.
 • Hoe bouwt u een ‘enterprise architecture’-capaciteit in uw bedrijf? De do’s en don’ts.
 • Hoe investeert u in de basisarchitectuur?

Accreditaties
& rankings

Equis Association of MBAs AACSB Financial Times