Lutgart Van den Berghe

Department: Entrepreneurship, Governance and Strategy Area

E-mail: lutgart.vandenberghe@vlerick.com
Tel: + 32 9 210 98 96
Job Title: Professor of Corporate Governance
See CV of Lutgart Van den Berghe