A(cademic research) + B(usiness) + C(onsultancy) = D(igital success)

Accenture en Vlerick diepen samen inzichten uit in ‘Digital 20/20’ Chair Partnership

Wat als je een ecosysteem kon creëren dat je toelaat om de invloed van digitale technologie op bedrijfsactiviteiten niet alleen beter te begrijpen, maar ook om te zetten in waarde? Binnen hun ‘Digital 20/20’ Chair Partnership hebben Accenture en Vlerick een manier gevonden. We spraken erover met Wim Decraene, Managing Director Accenture Digital Belux, Steve Muylle, professor marketing en digitale strategie bij Vlerick en Willem Standaert, lecturer en post-doctoral researcher bij Vlerick. Zij vertelden ons hoe A(cademische research) + B(edrijfservaringen) + C(onsultancy) leiden tot een beter inzicht in D(igitale mogelijkheden).

De leerstoel ‘Digital 20/20’ die jullie aan Vlerick financieren ging al in 2015 van start. Jullie hebben dus al een behoorlijk traject afgelegd samen. Hoe ziet dat eruit?

Wim Decraene (Accenture Digital Benelux)Wim Decraene: “Tijdens het eerste jaar hebben we samen het Consumer Engagement Framework uitgewerkt en getest bij verschillende bedrijven waaronder Solvay. In het tweede jaar hebben we dat Framework uitgebreid naar andere industrieën en daar toegepast, bijvoorbeeld bij AG Insurance. En tijdens het derde jaar hebben we ook een Product Digitization Framework ontwikkeld dat we nu praktisch aan het toetsen zijn aan de realiteit op het terrein bij Barco en Samsonite.”

Steve Muylle: “Wim en ik zijn de content sponsors van dit project. We leggen onze kennis, expertise en ervaringen samen en ondersteunen het projectteam, waarin Accenture en Vlerick nauw samenwerken met elkaar en met de betrokken bedrijven. Daarnaast treedt ook professor Amit Basu van de Cox School of Business in Dallas op als co-promotor en dat geeft een mooie internationale dimensie aan het project.”

“Vandaag kunnen B-to-B bedrijven dankzij digitalisering veel voordeel halen uit hun nieuwe relatie met de eindconsument.” Willem Standaert, lecturer en post-doctoral researcher Vlerick

Wat was jullie drijfveer om dergelijke frameworks te ontwikkelen?

Wim Decraene: “Heel wat bedrijven zijn terecht bezig met digitalisering, dus er zijn genoeg concrete cases, maar vaak ontbreekt het aan structuur en omkadering. En daardoor gaan een pak opportuniteiten verloren.”

Willem Standaert: “Klopt, bedrijven die met B-to-B bezig zijn, kwamen vroeger weinig in contact met de eindgebruiker. In een digitale context verandert dat ingrijpend. Zij kunnen vandaag veel voordeel halen uit die nieuwe relatie met de consument en dan biedt een stevig academisch onderbouwd framework dat bovendien uitvoerig werd getest een waardevolle houvast.”

Waarvoor dienen de frameworks?

Wim Decraene: “Voor ons en onze klanten zijn het instrumenten om mee aan de slag te gaan.”

Steve Muylle:  “En voor Vlerick levert dit, naast interessante en actuele teaching cases, academische output. We brengen onze bevindingen niet alleen in academische publicaties, maar ook samen met Accenture in een ‘Point of View’ die je kan nalezen op Accenture Insights.”

Willem Standaert (Vlerick)Willem Standaert: "Hoe bedrijven de relatie met hun klanten anders kunnen bekijken en connectie maken met consumenten kan je nu al nalezen in de publicatie over het Consumer Engagement Framework. In een tweede researchstream onderzoeken we hoe we een framework kunnen opzetten om alles te halen uit de digitalisering van producten: het zogenaamde Product Digitization Framework. Als we met Samsonite samenwerken, onderzoeken we bijvoorbeeld hoe we een reiskoffer ‘slimmer’ kunnen maken door hem te voorzien van een elektronische tag. Maar we kijken ook wat er allemaal mogelijk wordt als je reiskoffers (bijvoorbeeld van leden van hetzelfde gezin) kan connecteren met elkaar. Als één van de koffers niet bij de andere is, kan er bijvoorbeeld een notificatie gestuurd worden om dat te melden. Maar dat is natuurlijk slechts een van de vele mogelijkheden.”

Wim Decraene: “Eens we de product roadmap op punt hebben en uitgebreid getest, zullen we ook die bevindingen publiceren en verder toepassen bij onze klanten. Een volgende stap zou kunnen zijn dat we ook voor services een dergelijk framework gaan ontwikkelen.”

“Voor ons is het belangrijk om onze academische  research te testen, bij te sturen en te valideren in de markt.” Steve Muylle, professor marketing en digitale strategie Vlerick

Tot slot: waarom vinden jullie het belangrijk om hier samen aan te werken?

Wim Decraene: “De bedrijven waar Vlerick mee werkt, zijn ook onze klanten. Daardoor alleen al voelt onze samenwerking heel natuurlijk aan. Als consultant staan we heel dicht bij de markt, een bevoorrechte positie, maar die wordt nog sterker als we ook nauw betrokken zijn bij academische research. Samen onderwerpen definiëren en mee uitdiepen: dat is voor ons allebei verrijkend. En hoewel we vaak vertrekken van een verhaal uit de Belgische markt, vind ik het ook een absolute meerwaarde dat we het samen met Vlerick kunnen opentrekken naar een internationaal niveau.”

“Intense samenwerkingen als deze bieden ons een uitgelezen kans om de studenten op een andere, diepgaande manier te leren kennen.” Wim Decraene, Managing Director Accenture Digital Belux

Steve Muylle (Vlerick)Steve Muylle: “Voor ons is het natuurlijk belangrijk om onze academische research te testen, bij te sturen en te valideren in de markt. Dergelijke samenwerkingen maken het ons ook mogelijk om innovatief leren, een van de strategische pijlers van onze School, in de praktijk te brengen.”

Willem Standaert: “Inderdaad, als je zoals ik drie jaar intensief meewerkt aan een dergelijk project komen er hele leuke cases naar voren die we in onze lessen verwerken. Maar we betrekken onze studenten ook nauw bij academisch onderzoek en geven hen inzicht in hoe academisch onderzoek gebeurt. Ze leren hoe zij zelf meerwaarde kunnen leveren.”

Wim Decraene: “En laat dat nu net een kwaliteit zijn die wij zoeken in onze consultants. Je begrijpt dus waarom Vlerick-studenten zo’n interessante recruteringspool zijn voor ons. Intense samenwerkingen als deze bieden ons een uitgelezen kans om de studenten op een andere, diepgaande manier te leren kennen.”