Attentia en Vlerick gaan samenwerken rond engagement

P&O-dienstgroep Attentia is als nieuwe Prime Foundation Partner lid geworden van het Vlerick Centre for Excellence in People Performance. Binnen dit centrum doet Vlerick samen met verschillende partners uit de bedrijfswereld onderzoek naar prestatiemanagement, de rol van leidinggevenden en een motiverend bedrijfsklimaat.

Meer specifiek gaan Attentia en Vlerick samenwerken rond engagement.  

Koen Dewettinck, hoofd van het Centre for Excellence on People Performance, licht toe: “Attentia wil als P&O-dienstgroep organisaties ondersteunen om het engagement-niveau binnen bedrijven te verhogen. We gaan samen met hen op weg om verder het inzicht te verbreden in de factoren die leiden tot een groter engagement bij medewerkers en dit zowel op niveau van het bedrijf, de leidinggevende als het team. Daarnaast willen we ook de positieve effecten ervan in kaart brengen.

Onderzoek heeft immers uitgewezen dat er een duidelijk verband is tussen attitude en gedrag van medewerkers (tevredenheid, loyauteit, identificatie en betrokkenheid) en hun prestaties, zowel individueel als in team en binnen de gehele organisatie. Joris Vanholme, Marketing Manager bij Attentia, is ervan overtuigd dat het behouden en verhogen van engagement dé uitdaging is waar organisaties de komende maanden en jaren voor staan: “Geëngageerde medewerkers doen immers méér voor hun bedrijf. Ze zijn positief, hebben energie, nemen initiatieven. Bovendien dragen ze bij tot een positief bedrijfsimago. Wie in tijden van crisis verder wil groeien en het rendement wil blijven verhogen, zal aandacht moeten besteden aan engagement als onmisbaar onderdeel van een totaal strategisch P&O-beleid.

Dat Attentia hiervoor met Vlerick in zee gaat, is voor Joris Vanholme voor de hand liggend: “Wij vinden het belangrijk om onze klanten te begeleiden en te ondersteunen met praktische tools die helpen om het engagement reëel te verhogen. Anderzijds moeten onze oplossingen ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Omdat Vlerick wetenschappelijk onderzoek combineert met een ruime praktijkervaring in bedrijven is dit voor ons de uitgelezen partner.” Attentia heeft momenteel al verschillende experten in huis die werken rond engagement en aanwerving, ontwikkeling, beloning en energie & vitaliteit van medewerkers. “Maar we willen hier, samen met Vlerick, graag verder in gaan,” zegt Joris Vanholme. “Zo kunnen we bedrijven die engagement hoog op de agenda zetten nog beter ondersteunen.