Bank J.Van Breda & C° deelt en verruimt opvolgingsexpertise

Als Prime Foundation Partner is Bank J.Van Breda & C° de komende drie jaar deel lid van het Centre for Mergers, Acquisitions & Buy-outs. Welke extra’s brengt dat lidmaatschap met zich mee voor de bank en haar cliënten die de komende jaren met de opvolging van hun onderneming worden geconfronteerd? 

Bank Van Breda werkt uitsluitend voor ondernemers en vrije beroepen. Wat zijn de grootste uitgagingen voor die segmenten als ze geconfronteerd worden met de opvolging van hun bedrijf? “De ondernemers onder ons cliënteel zijn in de eerste plaats kmo’s”, vertelt Wannes Gheysen, expert opvolging en overname bij Bank Van Breda. “De zaakvoerder is meestal de spilfiguur op het vlak van knowhow en dagelijks bestuur. De grootste uitdaging voor ons is om die zaakvoerder ervan bewust te maken dat, als hij zijn onderneming op termijn overdraagbaar wil maken, hij het best kan evolueren naar een structuur waarin zijn dagelijks takenpakket meer gedelegeerd is. Dat kan door bv. meer een beroep te doen op bijkomende medewerkers en externen. Andere factoren die de overdracht van zo’n onderneming kunnen bemoeilijken zijn bv. overgewaardeerd vastgoed of een te hoge cashpositie. Het is dan aan ons om daar proactief advies in te geven, door bv. het vastgoed af te splitsen of op een fiscaalvriendelijke manier uit de vennootschap te halen. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat over enkele jaren een onderneming wel overdraagbaar wordt.
Bij vrije beroepen ligt dat enigszins anders. Eenmanspraktijken zijn eigenlijk niet overdraagbaar. Een ander verhaal wordt het als  5 collega’s gaan samenwerken in een associatie. Zo worden bv. tandartspraktijken met meerdere tandartsen overgenomen door investeerders.”

Wannes Gheysen: “Een zaakvoerder die zijn onderneming op termijn wil overdragen, moet evolueren naar een structuur waarin hij meer delegeert.”

Expert en complementair

Dat Bank Van Breda zich aansluit bij het Centre for Mergers, Acquisitions & Buy-outs is een opsteker voor Vlerick: de bank reikt waardevolle expertise aan én is zeer complementair met de andere partners binnen het Centre. Professor Mathieu Luypaert: “Fusies en overnames zijn per definitie transacties waar heel veel domeinen samenkomen: zowel aan de adviserende als aan de uitvoerende kant. Ons Centre heeft er dan ook alle baat bij om zoveel mogelijk het complexe M&A-gebeuren te weerspiegelen. We zijn dan ook verheugd dat een ‘echte’ bank in ons Centre te verwelkomen.”
“De andere partners in het Centre, zoals BDO en Gimv, zijn inderdaad interessant om onze ‘M&A-blik’ te verruimen, ook al is het is voor ons een bewuste keuze om inzake overdracht onafhankelijk advies te geven aan onze cliënten”, onderstreept Wannes Gheysen. “Eenmaal we aan de transactie toe zijn, laten we de markt volledig spelen.”

Mathieu Luypaert: “Ons Centre heeft er alle baat bij om zoveel mogelijk het complexe M&A-gebeuren te weerspiegelen.”

Kennis verwerven en verspreiden

De output van het Centre is tweeërlei: meer kennis en inzicht verwerven op het vlak van fusies, overnames, opvolging en overdracht, en die kennis zoveel mogelijk verspreiden. “Qua research organiseren we jaarlijks een M&A Monitor”, aldus Mathieu Luypaert. “Daarbij peilen we bij M&A-professionals naar trends in hun vakgebied en trachten inzicht te krijgen in de omvang van de transacties in België. We starten de Monitor 2016 eind april op, de resultaten zouden tegen juni beschikbaar moeten zijn. En er is het ‘traditionele’ wetenschappelijk onderzoek, waarbij we bv. gezamenlijke cases uitwerken die we gebruiken als praktijkvoorbeelden tijden de lessen. Onze bevindingen en inzichten uit de research delen we tijdens de jaarlijkse Entrepreneurial Buy-Out Academy of de Buy Your Own Company-conferentie, waarvan de vierde editie in februari plaatsvond. De aanwezigen daar zijn van plan om op korte termijn ondernemer te worden, dus dat zijn stuk voor stuk interessante prospecten van Bank Van Breda. Dit najaar plannen we overigens een nieuw evenement de overdracht van familiale ondernemingen.”

Over het strategisch belang van dit partnership voor beide partijen gaven Peter Devlies en decaan Marion Debruyne dit dubbelinterview.