Belgische werknemer behoort tot wereldtop inzake ondernemend gedrag

België staat niet meteen bekend als een land van ondernemers. Uit een nieuwe studie van het Flanders DC Kenniscentrum aan Vlerick Business School “Succesfactoren voor intrapreneurship bij diverse types organisaties” blijkt nu dat de Belgische werknemer binnen de muren van een bedrijf juist wel zeer ondernemend is. De studie identificeert en vergelijkt succesfactoren voor intrapreneurship binnen diverse types organisaties.

Professor Miguel Meuleman onderzocht samen met Jana Deprez, Eva Cools en Mathias Cobben het ondernemend profiel van werknemers in Vlaanderen, de mate waarin organisaties intrapreneurship ondersteunen en de mate waarin werknemers nieuwe ideeën bedenken, promoten en realiseren.

Een innovatieve samenleving heeft niet alleen nood aan klassiek ondernemerschap, maar ook aan intrapreneurship, of ondernemerschap binnen bestaande organisaties. Intrapreneurship maakt het organisaties – zowel bedrijven als non-profits – mogelijk om effectief te blijven in een snel veranderende omgeving.

De voorbije jaren hebben verschillende studies, onder meer de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), aangetoond dat België niet goed scoort op het vlak van klassiek ondernemerschap of inzake starters die van nul beginnen,” zegt Pascal Cools, directeur van Flanders District of Creativity. “Maar intrapreneurship kan een gedeeltelijk substituut zijn voor het beperkte klassieke ondernemerschap in ons land.

Ondernemen is immers ook een proces dat zich afspeelt binnen gevestigde bedrijven en organisaties. Wanneer werknemers hier de drijvende kracht van zijn, dan spreken we van intrapreneurship. Een recente, wereldwijde bevraging binnen GEM toont aan dat in België een groot percentage (13,5%) van het totale aantal werknemers als intrapreneur kan geklasseerd worden. België (voor Vlaanderen bestaan er geen afzonderlijke cijfers) behoort tot een duidelijk afgescheiden kopgroep, samen met Scandinavische landen als Denemarken en Zweden. Een verklaring ligt in de hoge mate van werkgelegenheidsbescherming en sociale zekerheid in deze landen: werknemers met veilige banen verkiezen om nieuwe wegen te exploreren binnen hun bestaande baan, eerder dan zich te wagen aan zelfstandig ondernemerschap en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Grootschalige survey

Met de hulp van Vacature werden er 6.000 vragenlijsten afgenomen bij werknemers van diverse bedrijven en organisaties (ngo’s, scholen, overheidsdiensten,...) in verschillende sectoren. Het doel van deze studie was het in kaart brengen van de mate waarin werknemers intrapreneurship vertonen en de mate waarin de organisatie- of bedrijfscultuur ondernemend gedrag bij werknemers aanmoedigt. Uit deze bevraging blijkt dat het voornamelijk senior managers zijn die nieuwe ideeën genereren voor producten en diensten. Ook blijkt dat naarmate organisaties groeien en ouder worden het ondernemend gedrag van werknemers afneemt. Werknemers in de dienstverlenende sector zijn het meest ondernemend terwijl werknemers in de overheidssector het minst ondernemend zijn. De non-profit sector doet het bovendien minder goed dan de profit sector wat betreft het ondernemend gedrag van werknemers.

Overheidscultuur remt innovatief werkgedrag bij ambtenaren af

De mindere mate van intrapreneurship of ondernemend gedrag bij werknemers van overheidsdiensten en onderwijsinstellingen dient in eerste instantie gezocht te worden bij een organisatiecultuur die ondernemend gedrag afremt. Zo blijkt duidelijk dat er algemeen gesproken binnen de overheid en het onderwijs minder steun bestaat bij het topmanagement voor vernieuwende initiatieven bij werknemers. Voor de overheid in het bijzonder blijkt bovendien dat de individuele beslissingsvrijheid van werknemers te beperkt is. Uit verschillende studies blijken net deze twee factoren – steun van het management en individuele beslissingsvrijheid – belangrijke verklarende factoren voor ondernemend gedrag bij werknemers.

In andere sectoren blijkt een te hoge werkdruk vaak een belemmerende factor om als werknemer vernieuwende initiatieven te lanceren. Sommige bedrijven zoals bijvoorbeeld Google spelen hier op in door werknemers expliciet tijd te geven om te werken op nieuwe projecten.

Gebrek aan proactief gedrag

De verklaring voor het minder ondernemend gedrag van werknemers binnen de overheid en het onderwijs dient naast een minder supporterende organisatiecultuur tevens gezocht te worden bij een gebrek aan proactief gedrag: interne processen worden minder door werknemers in vraag gesteld en tevens zijn werknemers zich minder bewust van veranderingen in de externe omgeving zoals bv. technologische ontwikkelingen en socio-culturele ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op hun organisatie.

Werken aan een ondernemende bedrijfscultuur

Uit de studie blijkt ook dat bedrijven en organisaties kunnen werken aan een meer ondernemende bedrijfscultuur. “Een gebrek aan proactieve werknemers kan je opvangen door het uitwerken en implementeren van een ondersteunend bedrijfsklimaat,” meent Professor Miguel Meuleman. “Ondernemerschap kan je duidelijk systematisch sturen in een bedrijf of organisatie.”

Gerelateerd nieuws

 1. Vlaams gebrek aan ondernemingszin zit cultureel ingebakken

  Datum: 22-09-2016
  Categorie: Persberichten
  1 op 10 bevraagde Vlamingen wil binnen dit en 3 jaar een nieuw bedrijf opstarten. Een record in vergelijking met 15 jaar geleden. Keerzijde van de medaille: ze doen dat vooral uit noodzaak, omdat ze geen andere keuze hebben. De kloof tussen opportuniteit en effectieve opstart blijft voor de meeste Vlamingen groot, wat vooral te wijten is aan faalangst en gebrek aan vertrouwen in eigen kunnen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de 15de editie van de Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
 2. Vlerick lanceert twee nieuwe gespecialiseerde Masters-opleidingen

  Datum: 14-09-2016
  Categorie: Persberichten
  Bij het begin van het nieuwe academiejaar dat deze week plechtig geopend werd in Brussel, lanceert Vlerick Business School twee nieuwe Masters-opleidingen. Het gaat over een Masters in Innovation & Entrepreneurship in Leuven en een Masters in International Management & Strategy in Brussel. Beide richtingen die inspelen op een trend naar meer specialisatie, zijn meteen sterk gestart met respectievelijk 29 en 35 studenten.
Alle artikels