Belgische bedrijven zetten banken onder druk

KPMG en Vlerick Business School hebben in het voorjaar van 2014 in België een onderzoek gevoerd naar de verwachtingen die Belgische bedrijven (corporates) koesteren ten opzichte van hun bank(en). Uit het onderzoek onder leiding van professor André Thibeault en onderzoeker Thomas Matthys blijkt dat de ondervraagde bedrijven tevreden zijn over hun banken maar ook dat ze hun banken steeds meer onder (prijs)druk zetten en hen onderling tegen elkaar uitspelen. Ondanks de internationalisering wensen bedrijven een persoonlijk contact met hun bank. Banken van hun kant zullen ook in de toekomst streng blijven bij de toekenning van kredieten.

De studie toont aan dat bedrijven hun banken – meer bepaald de vier grootbanken - vertrouwen en positief evalueren. Dat staat in schril contrast met het vertrouwensverlies dat de banken in de afgelopen jaren hebben geleden bij de consumenten. De bedrijven zijn dan ook trouw gebleven aan hun bank(en): 75% van de bankrelaties bestaat al meer dan 10 jaar. De bedrijven zijn tevens tevreden over de kennis die de banken hebben van hun sector en activiteiten.

Maar bedrijven zijn ook veeleisender geworden. Ze diversifiëren en spreiden risico’s door klant te zijn bij verschillende banken (34% van de bedrijven is klant bij 6 tot 10 banken en 65% bij 6 tot 20 banken), ze evalueren banken aan de hand van credit ratings, eisen transparantie over de tarieven en spelen banken via tenders onderling uit in hun zoektocht naar de beste voorwaarden. De prijsdruk is trouwens reëel: een niet-competitieve prijszetting wordt aangegeven als de tweede belangrijkste factor om een bankrelatie te stoppen, na het verlies van vertrouwen.

Anderzijds is vertrouwen niet meer de belangrijkste factor om klant te worden bij een bank. Uit deze studie blijkt dat die fakkel is overgenomen door prijscompetitiviteit en de bereidheid om kredieten te verlenen. Ook de geografische spreiding van de banken en - met name - locale beslissingscentra worden erg gewaardeerd door de bedrijven: bedrijven stellen in deze geglobaliseerde wereld het persoonlijk contact nog steeds op prijs. Maar deze locale vertegenwoordiging weegt wel op de kostenstructuur van de banken. En net op dat punt worden de bedrijven kritischer. Dit is met andere woorden een moeilijke evenwichtsoefening voor de banken.

Overigens koopt bijna de helft van de bedrijven (49%) geen corporate finance producten bij zijn bank(en) maar wel bij andere financiële spelers. Ondanks de goede contacten die ze onderhouden met de bank, vinden bedrijven hun banken niet proactief en innovatief genoeg. Nochtans is dat een pure noodzaak: niet minder dan 66% van de bedrijven geeft aan nood te hebben aan nieuwe vormen van bankfinanciering binnen de vijf jaar. Voor 46% van de bedrijven manifesteert die nood zich zelfs binnen de twee jaar. De diversificatie van de funding models en het rechtstreeks beroep doen op capital markets zijn een serieuze uitdaging voor de Belgische banken.

Banken van hun kant zullen ook in de toekomst streng blijven bij de toekenning van kredieten. Zij hebben daar niet veel keuze in, gezien de strenge vereisten m.b.t. kapitaal en liquiditeiten die hen worden opgelegd.

Bart Walterus, hoofd Management Consulting bij KPMG Advisory en coördinator van de studie: “Banken moeten rekening houden met drie grote trends. Om te beginnen zullen bedrijven de banken onderling sterker tegen elkaar uitspelen: ze zullen steeds meer aanbestedingen op een geformaliseerde wijze organiseren voor de verschillende vormen van dienstverlening. Op die manier willen de bedrijven minder afhankelijk worden van hun bank en willen ze ook hun onderhandelingspositie tegenover de banken versterken. Daarnaast wensen bedrijven ook op regionaal niveau een persoonlijk contact met hun bank te behouden , ondanks het feit dat we leven in een steeds meer geglobaliseerde wereld. Tot slot zullen de banken van hun kant een streng  kredietbeleid handhaven. Ze hebben hierbij niet veel keuze gezien de regulatieve  eisen m.b.t. kapitaal en liquiditeit. Dit geldt trouwens ook  ook op het vlak van transparantie van informatie naar hun klanten. Deze uitdagingen vergen dat een bank zich steeds sneller moet kunnen aanpassen en dat er heel wat energie en kosten worden geïnvesteerd in projecten om client centricity, digitalisering van diensten, modellering en rapportering verder uit te bouwen Enkel de banken die goed kunnen inspelen op deze 3 trends zullen goed gewapend zijn om de concurrentie het hoofd te bieden en klaar te zijn voor de verwachte verdere consolidatie in de banksector.”

Belangrijkste bevindingen uit het onderzoek

1/ De relatie met banken: bedrijven worden steeds veeleisender maar blijven wel trouw aan hun banken

Bedrijven zijn sinds de financiële crisis van 2008 waakzamer geworden. Ze willen op financieel vlak diversifiëren en minder afhankelijk worden van hun bank(en). Hoewel bankrelaties nog steeds langdurig zijn, verspreiden bedrijven hun portefeuille over verschillende banken en spelen ze banken onderling uit: wie niet competitief is of een goede service kan verlenen, dreigt eruit te worden gegooid. Toch blijven bedrijven trouw aan hun bank: hun samenwerking overspant vaak verschillende decennia.

 • De belangrijkste criteria om een relatie met een bank op te starten zijn: prijscompetitiviteit en bereidheid om kredieten te verstrekken zijn (29%), vertrouwen (23%), stabiliteit (14%)en meerwaarde voor het bedrijf (14%)
 • Bedrijven diversifiëren en willen minder afhankelijk worden van hun bank(en). Ze verhogen daarom vaak het aantal bankrelaties. 34% van de bedrijven is klant bij 6 tot 10  banken en 65% bij 6 tot 20 banken.
 • Bedrijven wensen meer transparantie met betrekking tot de prijszetting van de banken en zetten banken onder prijsdruk: na vertrouwen is een niet-competitieve prijszetting de belangrijkste aanleiding om een einde te maken aan de bankrelatie.
 • Bedrijven aarzelen om bankrelaties te beëindigen
2/ Meting van de bankperformantie

Bedrijven worden strenger voor hun bank(en) maar zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking: de gemiddelde tevredenheid bedraagt 72%.  Hoewel bedrijven strenger worden, heeft 54% heeft geen formeel of informeel evaluatieproces van zijn bank(en)

 • Banken hebben een goed inzicht in managementvaardigheden en begrijpen de business van de bedrijven goed. Bedrijven zijn het minst tevreden over de kennis die de bank heeft over hun industrietak (64%).
 • 54% van de bedrijven heeft geen formeel of informeel evaluatieproces van zijn bank(en). Slechts 1 op 3 heeft een formele procedure. De beoordeling gebeurt voornamelijk op basis van de volgende vier elementen: prijscompetitiviteit, kredietwaardigheid, financiële performantie en portfolio review. 
3/ Veranderende nood aan bankproducten

66% van de bedrijven zegt nood te hebben aan nieuwe bankfinancieringsproducten binnen de vijf jaar. 70% van hen – of 46% van het totale aantal bedrijven - geeft aan dat dit zelfs al binnen de twee jaar is. Voor de Belgische banken vormen de diversificatie van de funding models en het rechtstreeks beroep doen op capital markets een serieuze uitdaging.

Over KPMG

KPMG is een wereldwijd netwerk van professionele ondernemingen die diensten leveren op het vlak van audit, fiscaal en juridisch advies, en advisory. Wij zijn actief in 155 landen, en er werken meer dan 155.000 professionele medewerkers in KPMG-ondernemingen over de hele wereld. De zelfstandige ondernemingen die lid zijn van het KPMG-netwerk zijn verbonden met KPMG International Cooperative (“KPMG International“), een Zwitserse entiteit. Elke KPMG-onderneming is een aparte juridische entiteit met een eigen rechtspersoonlijkheid, en treedt ook als dusdanig naar buiten. KPMG International levert geen professionele diensten aan cliënten en genereert geen inkomsten daaruit.

Gerelateerd nieuws

 1. Controle over onze financiën maakt gelukkig

  Datum: 09-05-2014
  Categorie: Persberichten
  Wie zijn financiën goed plant, kent gemoedsrust, zegt Financial Happiness Barometer van Vlerick en Optima. 42 procent van de Belgen vindt zichzelf financieel gelukkig. De mogelijkheid om te sparen, te plannen en financiële doelen te stellen kunnen dat financieel geluk positief beïnvloeden. Uit dat onderzoek blijkt dat financieel gelukkige mensen ook over het algemeen gelukkiger zijn: geld maakt dus wél gelukkig.
 2. Vlerick Business School en KBC zetten leerstoel op over rol en positionering van financiële instellingen

  Datum: 04-12-2013
  Categorie: Persberichten
  Het Centre for Financial Services van Vlerick Business School zet samen met KBC een vijfjarig leerstoeltraject op over de rol en positionering van financiële instellingen in de huidige financieel-economische omgeving. De “KBC Chair on Customer Insight” is een duidelijke win-win voor beide partijen. Vlerick Business School zorgt voor de academische onderbouw, KBC reikt de praktijkrelevante invalshoek aan.
Alle artikels