Cocreatie? Groter engagement, betere implementatie

“Ga ik verder voor de winstmaximalisatie van een bedrijf of wil ik studenten meer kennis laten verwerven?” Dat is het punt waarop Koen Tackx gekomen was toen hij de keuze voor de academische wereld maakte. In september ging hij van start als professor in strategie en marketing aan Vlerick Business School. Zijn sectorfocus ligt op telecommunicatie, energie en financiën.

“Mijn carrière is vrij atypisch. Na ruim twintig jaar in de zakenwereld maakte ik de overstap naar het academische. In juni 2015 heb ik mijn doctoraat afgerond aan de Solvay Brussels School of Economics and Management met een proefschrift over ‘fair process perspectives on strategy creation’. Enkele maanden later ging ik van start als professor bij Vlerick. Dat is precies de plaats waar ik wou zijn. Hier is er sprake van een perfecte synergie tussen bedrijfswereld en instituut.” Koen Tackx klinkt vastberaden. “Ik heb een boeiende weg afgelegd, onder meer als vicepresident marketing bij Proximus. Toch voelde ik dat het tijd was voor iets anders. Ik vroeg me af: ga ik verder voor de winstmaximalisatie van een bedrijf of wil ik studenten meer kennis laten verwerven? Intellectuele vrijheid is heel belangrijk voor mij. Ook het onderwijsaspect bevalt me enorm. Het was een logische keuze om van daaruit voor een carrière in de academische wereld te gaan.”

Cocreatie van strategie

“Mijn werkdomein situeert zich in strategie en marketing. Ik ben sterk gefascineerd door de cocreatie van strategie. Cocreatie gaat uit van een andere vorm van procesvoering waarbij de medewerkers worden betrokken bij de strategiebepaling. Het is weliswaar geen democratisch model, de eindbeslissingen worden nog steeds door de verantwoordelijke managers genomen. Wel staat het lijnrecht tegenover de situatie waarbij een of meerdere topmanagers de langetermijnstrategie van een bedrijf of organisatie alleen en zonder inspraak bepalen. De praktijk toont aan dat cocreatie ook een betere uitvoering van de strategie met zich meebrengt. De betrokken partijen hebben een meer realistische kijk op de zaak. Dat zorgt voor betere ideeën die op hun beurt vlotter geïmplementeerd kunnen worden. Bovendien garandeert die betrokkenheid ook een groter engagement, wat het geheel uiteraard alleen maar ten goede komt.

Praktijkervaring

Koen geniet volop van zijn nieuwe leven als professor. Zijn beperkte ervaring in de academische wereld beschouwt hij niet per se als een nadeel. “Ik haal veel uit de expertise opgebouwd tijdens mijn vroegere loopbaan. Aangezien ik het reilen en zeilen binnen de bedrijfswereld goed ken, kan ik nu theoriegewijs veel beter inschatten hoe bepaalde zaken in de praktijk uitpakken. Is een concept of aanpak realistisch? Wat zal de concrete impact hiervan zijn? Dat vormt een grote meerwaarde. Wel volledig nieuw is het gegeven van papers schrijven en publiceren en samen onderzoek voeren. De vlotte sfeer onder de collega’s werkt daarin bevorderend. Ook hun bredere academische achtergrond is bijzonder boeiend en aanvullend.”

Actuele onderzoeksdomeinen

Momenteel werkt Koen op drie domeinen. “Enerzijds voer ik onderzoek naar multinationals. Hoe moeten zij omgaan met buitenlandse filialen? Wat met de culturele verschillen? Anderzijds bekijk ik hoe energiebedrijven elkaar kunnen opkopen en/of fusioneren. Overkoepelend ga ik na hoe bedrijven een evenwicht kunnen vinden tussen waardecreatie en waardecaptatie. Hoe creëer je waarde voor de klant en tegelijk ook voor de aandeelhouders?” Hij presenteerde enkele papers op grote conferenties zoals de Strategic Management Society Annual Conference en the British Academy of Management. Op de vraag waar hij over vijf jaar wil staan, antwoordt Koen met een gezonde gemoedsrust: “Op dit moment ben ik waar ik al geruime tijd wou zijn. Nu is het even goed zoals het is. Ik zet mijn schouders onder de lopende onderzoeken en kijk uit naar wat nog op mijn weg komt. Alles hoeft niet tot in de details vast te liggen. Ik ben gemotiveerd, maar houd er ook van om de dingen wat op hun beloop te laten.”

Gerelateerd nieuws

 1. Marketing en duurzaamheid: twee zijden van dezelfde medaille

  Datum: 03-10-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Fred Lemke is recent benoemd tot professor Marketing en duurzaamheid bij Vlerick. Hiervoor was hij voltijds professor, onderzoeksleider en co-departementshoofd van de Marketing, Operations & Systems Group aan de Newcastle University Business School. Wat zijn zijn expertisedomeinen? Wat brengt hem tot bij ons en wat hoopt hij te bereiken?
 2. Kruisbestuiving en bruggen bouwen

  Datum: 26-01-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Na Parijs en Tilburg richtte Barbara Briers haar pijlen op het thuisfront: Leuven. Recent ging ze van start als Associate Professor Marketing bij Vlerick Business School. “Mijn aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar sociaal-maatschappelijke thema’s. Ik vind het belangrijk dat het resultaat van mijn onderzoek een waardevolle bijdrage vormt voor het leven van elke dag.”
Alle artikels