Controle over onze financiën maakt gelukkig

Wie zijn financiën goed plant, kent gemoedsrust, zegt Financial Happiness Barometer van Vlerick en Optima

 • We zijn financieel iets gelukkiger dan een jaar geleden (42 % tov 38 %) en we denken dat we in de toekomst nog gelukkiger worden.
 • Financiële ademruimte die toelaat om te sparen én geld uit te geven is essentieel.
 • Wie zijn financiën plant en financiële doelen stelt, is gelukkiger.
 • Amper 50 %  van de bevraagden heeft vertrouwen in banken.
 • De Belg heeft nauwelijks nog vertrouwen (12 %) in de overheid voor zijn pensioenopbouw.

De Financial Happiness Barometer is een jaarlijks onderzoek  naar het financieel geluk van de Belgen, dat Vlerick Business School uitvoert in het kader van de leerstoel Financial Planning Practice met de steun van Optima. Het onderzoek werd voor het tweede jaar op rij gevoerd; de resultaten bevestigen de tendensen van vorig jaar; er zijn enkele opmerkelijke verschuivingen vast te stellen.  

42 procent van de Belgen vindt zichzelf financieel gelukkig. De mogelijkheid om te sparen, te plannen en financiële doelen te stellen kunnen dat financieel geluk positief beïnvloeden. Uit dat onderzoek blijkt dat financieel gelukkige mensen ook over het algemeen gelukkiger zijn: geld maakt dus wél gelukkig.

Uit het onderzoek, dat voor het tweede jaar werd uitgevoerd bij meer dan duizend Belgen, blijkt dat we financieel iets gelukkiger zijn (42 %) dan vorig  jaar (38 %). Financieel geluk wordt door de overgrote meerderheid van de respondenten (88 %) gedefinieerd als financiële gemoedsrust, waarbij men zich geen zorgen hoeft te maken over inkomsten en uitgaven.

Wie kan sparen én consumeren, is gelukkiger

Financieel geluk - De Belg geeft zichzelf gemiddeld een 5,6 op 10 als het gaat om zijn financieel geluk en is over het algemeen optimistisch over zijn financiële toestand. Hij heeft ook het gevoel dat het in de toekomst alleen maar beter zal gaan met zijn financieel geluk. Opmerkelijk is dat mannen financieel gelukkiger zijn dan vrouwen, en dat getrouwden gelukkiger zijn dan alleenstaanden of samenwonenden.

Algemeen geluk - Op algemeen geluk geeft de Belg zich gemiddeld 7,3 op 10. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel (23 %) van iemands algemeen geluk bepaald wordt door de mate van het financiële geluk, we hebben immers slechts 40 % van ons geluk onder controle. De rest is erfelijk bepaald (50 %), of wordt beïnvloed door de leefomstandigheden (10 %).

Inkomen - Uit de barometer van dit jaar blijkt dat mensen met een hoger gezinsinkomen financieel gelukkiger zijn, ongeacht leeftijd of geslacht. Wie bovendien de mogelijkheid heeft te kunnen sparen én te consumeren, ervaart meer financieel geluk. Opvallend is wel dat het financieel geluk vanaf 4.000 € per maand niet meer toeneemt.

Wie plant, is gelukkiger

Financieel plan - Belgen die controle hebben over de eigen financiële situatie en er bewust mee bezig zijn, ervaren meer financieel geluk. Daarbij zijn een financieel plan, en het stellen van financiële doelen belangrijke elementen. Een derde (36 %) van de Belgen heeft een financieel plan met duidelijke doelstellingen en dat heeft een positieve invloed op hun financiële gemoedsrust.

Financiële kennis - Mensen die een grotere financiële kennis hebben, zijn financieel gelukkiger. Zes op tien Belgen geeft aan over te weinig financiële kennis te beschikken. De kennis komt voornamelijk uit zelfstudie, via familie, vrienden en het internet. De hogere inkomensgroepen en oudere generaties doen meer een beroep op specialisten.

Experten - Ten opzichte van een jaar geleden hebben de Belgen vandaag opnieuw wat meer vertrouwen in financiële experten. Toch heeft nog steeds één op twee Belgen weinig tot geen vertrouwen in financiële professionals. Toch vraagt meer dan een derde van de ondervraagden advies aan banken over hun financiële toekomst.

Pensioen - 35 % maakt zich regelmatig tot voortdurend zorgen over zijn financiële toekomst, en vrouwen doen dat vaker dan mannen. Opvallend is dat slechts 12 % van de Belgen vertrouwen heeft in de overheid voor de opbouw van zijn wettelijk pensioen. Drie kwart denkt dat het wettelijk pensioen hen niet in staat zal stellen om hun levensstandaard op peil te houden. Vooral jongeren zijn daarvan overtuigd. Frappant is dat toch slechts één op twee Belgen aan pensioensparen doet, en vooral mensen boven de dertig jaar zijn.

Over Optima

Optima is dé marktleider in België op het vlak van financial planning. Het succes van Optima ligt in een geheel eigen en uniek concept op het gebied van financieel en fiscaal advies.  Een concept dat veel verder gaat dan de klassieke dienstverlening. Optima werkt een persoonlijk totaalplan uit, dat alle bouwstenen omvat om de financiële doelstellingen van de klant waar te maken op het gebied van zijn inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap. Zo stippelt Optima voor elke klant de weg uit naar zijn financieel geluk.

Gerelateerd nieuws

 1. Belgische bedrijven zetten banken onder druk

  Datum: 03-06-2014
  Categorie: Persberichten
  KPMG en Vlerick Business School hebben in het voorjaar van 2014 in België een onderzoek gevoerd naar de verwachtingen die Belgische bedrijven (corporates) koesteren ten opzichte van hun bank(en). Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde bedrijven tevreden zijn over hun banken maar ook dat ze hun banken steeds meer onder (prijs)druk zetten en hen onderling tegen elkaar uitspelen. Ondanks de internationalisering wensen bedrijven een persoonlijk contact met hun bank. Banken van hun kant zullen ook in de toekomst streng blijven bij de toekenning van kredieten.
 2. Vlerick Business School en KBC zetten leerstoel op over rol en positionering van financiële instellingen

  Datum: 04-12-2013
  Categorie: Persberichten
  Het Centre for Financial Services van Vlerick Business School zet samen met KBC een vijfjarig leerstoeltraject op over de rol en positionering van financiële instellingen in de huidige financieel-economische omgeving. De “KBC Chair on Customer Insight” is een duidelijke win-win voor beide partijen. Vlerick Business School zorgt voor de academische onderbouw, KBC reikt de praktijkrelevante invalshoek aan.
Alle artikels