Investeren in gezondheidszorg: 3 groeiverhalen

Tijdens de afgelopen Healthcare Innovation boot camp gaf Bart Diels, Hoofd Health & Care bij Gimv, een gastcollege over de manier waarop de investeringsmaatschappij, vanuit haar eigen strategie en haar specifieke Health &Care-strategie, spelers uit de gezondheidszorg begeleidt op hun groeipad. Drie spelers, drie groeiverhalen: over ‘buy-and-build’, ‘hub-and-spoke’ en internationale uitbreiding. Onze studenten stelden pertinente vragen.

Gimv lecture during Healthcare Innovation Boot Camp

Gezondheidszorg past binnen een van de vier investeringsplatformen van Gimv. “Als wij investeren in een bedrijf, dan zetten wij in op een duurzame langetermijnrelatie”, vertelt Bart Diels. “Voor onze pijler gezondheidszorg betekent dat dat we strategisch inzetten op de kwaliteit van de gezondheidszorg, de tevredenheid van de patiënt en een lagere kost voor het verstrekken van medische diensten. Dat houdt een win-win voor alle betrokkenen: de patiënt, het bedrijf waarin we investeren, wijzelf als investeerder en de samenleving als geheel.”

Strategisch divers én niet-Belgisch

Onze bevolking wordt steeds ouder, we zien meer chronische ziekten, de overheid beschikt over steeds minder budget, de technologisch innovatie staat niet stil en de patiënt wordt steeds mondiger en is beter geïnformeerd. Bart Diels: “Wil bv. een gespecialiseerd ziekenhuis blijven groeien in dat steeds wijzigende landschap, dan kan het aankloppen bij een investeerder als Gimv. Wij financieren niet alleen hun groeiplan, maar denken ook strategisch mee. Die strategische oefening kan heel verschillende vormen aannemen. De drie cases uit dit college belichamen die diversiteit: met de Zuid-Franse ziekenhuisgroep Almaviva Santé hebben we via ‘buy-and-build’ het marktleiderschap in de regio Provence-Alpes-Côte-d’Azur verder uitgebouwd en een tweede cluster rond Parijs gecreëerd; voor het Nederlandse Equipe Zorgbedrijven hebben we het ‘hub-and-spoke’-systeem verder uitgebouwd en ingezet op verticale integratie; en voor het Zwitserse med-techbedrijf Spineart lag de nadruk veeleer op productinnovatie en internationale uitbreiding.”

Pertinente vragen

De drie groeiverhalen maakten wel wat vragen en reacties los.

Gimv lecture during Healthcare Innovation Boot Camp“Waarom is zoiets nog niet mogelijk in België?”

Bart Diels: “In de ons omringende landen zijn gespecialiseerde ziekenhuizen veel meer ingeburgerd. Maar ook in ons land zien we initiatieven waarbij artsen de krachten gaan bundelen in groepspraktijken. Een mooi voorbeeld daarvan is Benedenti, een reeks groepspraktijken voor tandzorg in Vlaanderen waarin we hebben geïnvesteerd.

Gimv lecture during Healthcare Innovation Boot Camp“Ik kan me voorstellen dat niet alle artsen van dat Zuid-Franse ziekenhuis even gelukkig waren met het opgaan in een groter geheel. Hoe vingen jullie dat op?”

Bart Diels: “Over het algemeen viel dat zeer goed mee. Almaviva koestert namelijk een cultuur waarbij de afstand tussen de artsen en de medische raad enerzijds, en de algemene directie anderzijds zo klein mogelijk is, om snel en efficiënt te kunnen beslissen. Maar je moet inderdaad rekening houden met gevoeligheden: met transparant communiceren en focus op groei kom je een heel eind.”

Wat vonden de toehoorders?

Professor Brecht Cardoen: “Goed om over de landsgrenzen te kijken”

Professor Brecht Cardoen (Vlerick)“Voor onze studenten was het goed om over onze landsgrenzen te kijken en te zien hoe en waarom men in de ons omringende landen bepaalde zaken kan realiseren waar men bij ons maar blijft over praten. De terugkerende factoren in de cases van Gimv zijn niet voor niets snelheid en schaalbaarheid... Zelf vond ik het bijzonder interessant om te zien hoe Gimv met Equipe Zorgbedrijven via strategische integratie de zorgcontinuïteit heeft weten te waarborgen.”

Joyce Goedmakers, Master in General Management: “Respect voor bedrijfscultuur”

Masters student Joyce Goedmakers“Mijn ouders hebben een familiale onderneming in facilitaire dienstverlening en gezondheidszorg, ik weet hoe belangrijk het respect voor de eigenheid van een ondernemer is. Ik was dan ook aangenaam verrast te vernemen hoe Gimv niet alleen oog heeft voor het financiële, maar ook de bedrijfscultuur van haar portfoliobedrijven respecteert. Én ik was blij dat ik, ondanks mijn master in farmacie, goed de financiële kant kon volgen. Mijn Masters-opleiding aan Vlerick werpt vruchten af. (lacht)”

Stéphanie Seghers, Master in General Management: “Echt een meerwaarde”

Masters student Stéphanie Seghers“Uit mijn ervaring bij een Nederlands gezondheidscentrum weet ik dat daar meer aandacht voor het management-aspect is. Ik vind het dan ook geweldig dat Gimv via haar investeringen de gezondheidszorg verder weet te professionaliseren. Voor mij is dit ook de bevestiging dat ik met mijn medische opleiding – ik ben kinesiste – en mijn opleiding aan Vlerick voor ondernemingen in de gezondheidszorg echt een meerwaarde kan betekenen.”

Quentin Vermeire, Master in General Management: “Mijn CV ligt klaar!”

Masters student Quentin Vermeire“Tof dat er ook een financiële stakeholder aan het woord kwam tijdens de boot camp. Gimv bracht ons nieuwe inzichten vanuit een investeringsstandpunt die velen van ons nog niet hadden gezien in hun universitaire studies. Ik ben biomedisch ingenieur van opleiding, maar door mijn stages en ervaringen heb ik ondervonden dat strategie, investeringen in de gezondheidszorg en het op de markt brengen van innovatieve technologie me meer interesseren dan research en ontwikkeling van de technologie an sich. Mijn CV voor Gimv ligt al klaar! (knipoog)”

CASE 1: Almaviva Santé

Wat? Een Zuid-Franse groep van oorspronkelijk 7 privéklinieken

Groeipad?

  • via buy-and-build het marktleiderschap in de regio Provence-Alpes-Côte-d’Azur bevestigen en een tweede cluster rond Parijs creëren, medisch aanbod verder uitbouwen en verfijnen
  • geen agressieve overnames, maar respect voor bedrijfscultuur.

Resultaat? Almaviva groeide van 7 naar 30 ziekenhuizen en is de 5e grootste privékliniekengroep van Frankrijk. De groep werd in oktober 2017 verkocht aan Antin Infrastructure Partners.
Meer info over de Almaviva-case  

CASE 2: Equipe Zorgbedrijven

Wat? Nederlandse verstrekker van gespecialiseerde gezondheidszorg, met een netwerk van 24 locaties in heel Nederland.

Groeipad?

  • verticale integratie : preventie - ingreep - revalidatie
  • focus op meer doorgedreven specialisatie en nieuwe behandelingsgebieden
  • het ‘hub-and-spoke’-systeem: de grote centra met operatiekwartieren worden aangevuld met steeds talrijkere kleinere satelliet- en verwijscentra.

Resultaat in dit nog lopende partnership?
Meer operationele uitmuntendheid, de realisatie van hun groeistrategie met o.a. overnames van netwerken van fysiotherapeuten en nieuwe hubs in Eindhoven en Amsterdam, die respectievelijk in het voorjaar van 2016 en 2017 met succes werden afgewerkt.
Meer info over de Equipe-case 

CASE 3: Spineart

Wat? Zwitsers med-techbedrijf actief in medische rug implantaten

Groeipad?

  • de verdere geografische expansie in geselecteerde markten zoals Europa en de Verenigde Staten en het betreden van nieuwe markten
  • het versterken van de verkooporganisatie en processen van het bedrijf
  • de verdere ontwikkeling van innovatieve en disruptieve producten. 

Resultaat in dit nog lopende partnership?
Visies werden gealigneerd via een ‘one-page-game plan’ waarin zowel de prioriteiten als de ‘not-to-do’s’ werden opgelijst als start voor een zeer gestructureerde groei; omzet intussen met 30% gegroeid
Meer info over de Spineart-case