Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

510 bedrijven, groot en klein, uit alle gewesten en alle sectoren, hebben vrijwillig aan de Barometer 2011 van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in België deelgenomen. De lessen en conclusies van deze Barometer zijn heel duidelijk:

 • in België beperkt MVO zich niet meer tot de grote ondernemingen: 82,5% van de grote ondernemingen, 65% van de kmo’s en 44% van de heel kleine ondernemingen die in het kader van de Barometer 2011 werden ondervraagd, hebben een werknemer in dienst die specifiek voor MVO verantwoordelijk is;
 • 76,1% van de respondenten meent dat hun betrokkenheid bij duurzaam beheer de afgelopen drie jaar is toegenomen. 80% meent dat die betrokkenheid de komende tien jaar nog verder zal toenemen;
 • de grootte van de onderneming, de benoeming van een MVO-verantwoordelijke en het lidmaatschap van een MVO-netwerk, zoals Business & Society Belgium, zijn allemaal factoren die een impact hebben op de betrokkenheid van de bedrijven inzake MVO. Ze tonen ook een bredere waaier aan MVO-initiatieven.

Business and Society Belgium viert in 2011 haar 10de verjaardag en liet een MVO-barometer uitvoeren, in samenwerking met het Verbond van Belgische Ondernemingen en twee academische partners, Vlerick Leuven Gent Management School en Louvain School of Management. Bedoeling van deze online bevraging was om te achterhalen in hoeverre MVO leeft bij de bedrijven in België. Deze enquête was een heus succes: meer dan 510 bedrijven, groot en klein, uit alle gewesten en alle sectoren, hebben eraan deelgenomen.

De vragenlijst die in het kader van de studie werd gebruikt, sluit heel nauw aan bij de goede praktijken op de verschillende interventiedomeinen die worden opgesomd in de ISO 26000, de nieuwe internationale norm inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die domeinen zijn het milieu, de arbeidsrelaties en -voorwaarden, de consumenten en de klanten, de fair practices ten opzichte van de leveranciers, de lokale gemeenschap en de lokale ontwikkeling, de mensenrechten en de governance van de organisatie.

De Barometer toont duidelijk aan dat er in de bedrijfswereld wel degelijk veel rekening wordt gehouden met maatschappelijke, ecologische en ethische criteria. Sabine Denis, Director Business & Society Belgium: « Amper tien jaar geleden was MVO voor velen nog veeleer een gespreksonderwerp dan een strategisch element in het management van een onderneming. In 2011 wijst de Barometer op een groeiende betrokkenheid van de ondernemingen bij MVO». De verschillende domeinen van MVO worden voortaan beschouwd als een bron van kansen en innovatie voor de ontwikkeling van producten en diensten. MVO is nu werkelijk een hefboom en een managementinstrument waarmee potentiële economische risico’s kunnen worden opgespoord (zoals instabiliteit, toenemende schaarste aan natuurlijke rijkdommen en vergrijzing van de bevolking) en waarmee een antwoord op die uitdagingen kan worden geformuleerd. MVO wordt overigens steeds vaker geïntegreerd in de praktijken van alle departementen van de ondernemingen.

En de toekomst? De Barometer toont duidelijk aan dat MVO doorgedrongen is bij de bedrijven in België, groot of klein. MVO wordt ook op een meer professionele manier benaderd. Voor bepaalde dimensies is er echter nog plaats voor meer aandacht: de specifieke instrumenten en acties op het vlak van milieu, de diversiteit, de toegankelijkheid van producten en diensten voor bepaalde kwetsbare groepen, de incentiveprogramma’s voor leveranciers bij de integratie van MVO- thema’s of de investering in de lokale gemeenschap.

Voor Paul Magnette, Minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling, « is de uitdaging nu de kwaliteit en de impact van MVO te verhogen. Ik zie voor de overheid een rol weggelegd om het gebruik van instrumenten zoals duurzaamheidsverslaggeving op basis van de GRI-richtlijnen of de nieuwe ISO 26000 richtlijnen te ondersteunen. Inspanningen van organisaties zoals Business & Society Belgium die reeds tien jaar aan de kar trekken zullen hiertoe ongetwijfeld bijdragen ». De studie werpt licht op een aantal positieve elementen die zeer bemoedigend zijn. Afwachten dus of de volgende editie van de Barometer bevestigt dat de trend zich voortzet of nog sterker wordt, onder meer onder de positieve invloed van MVO-netwerken.

Business & Society Belgium

Business & Society Belgium is een bedrijvennetwerk met meer dan 80 bedrijven en bedrijfsfederaties uit verschillende sectoren, die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in hun activiteiten wensen te integreren. Business & Society biedt haar lidbedrijven een platform waar ze van elkaar kunnen leren door het uitwisselen van best practices en ervaringen, en biedt hen ondersteuning en instrumenten voor de implementatie van MVO.

Verbond van Belgische Ondernemingen

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie die de ondernemingen uit de drie gewesten van ons land vertegenwoordigt. Zijn leden, de voornaamste sectorfederaties van ons land, vertegenwoordigen de ondernemingen actief in de sleutelsectoren van de industrie, de bouw en de diensten.

Louvain School of Management

De Louvain School of Management (LSM) is een Business School waarin onlangs de departementen Management van twee belangrijke actoren uit de universitaire wereld in het Franstalig gedeelte van België zijn samengebracht: de IAG van de Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve) en de Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCaM). In 2010 riep de Financial Times de instelling op basis van haar programma voor handelsingenieurs uit tot belangrijkste managementschool in België. www.uclouvain.be/lsm

Gerelateerd nieuws

 1. 35 Belgische bedrijven mogen zichzelf een “Great Place to Work” noemen

  Datum: 13-03-2018
  Categorie: Persberichten
  Zo’n 25.000 werknemers hebben hun stem laten horen. Vanavond werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt in de Event Lounge te Brussel. In totaal ontvingen maar liefst 35 organisaties deze erkenning voor hun goed werkgeverschap. Goede werkplekken zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
 2. De 20 beste werkplekken van 2017 – EASI en Torfs opnieuw nummer 1

  Datum: 15-03-2017
  Categorie: Persberichten
  De werknemers hebben hun stem weer laten horen. Gisterenavond warden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. EASI en Torfs staan respectievelijk voor het derde en vierde jaar op rij op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2017 in België. Dat zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
Alle artikels