Een adaptief ecosysteem voor slimmere steden

Wat zijn de bouwstenen van een actief, slim en adaptief ecosysteem voor slimme steden en gemeenten? Samen met de Belgische bank Belfius trachten we de elementen te bepalen die traditionele grenzen overbruggen en zo uiteindelijk een multistedelijke aanpak creëren.

Slimme steden: de twee belangrijkste benaderingen

Al jaren wordt er gepraat over slimme steden (‘smart cities’). Tot nog toe werd dit concept voornamelijk vanuit twee hoeken benaderd: ofwel lag de nadruk op het creëren van technische en infrastructurele oplossingen (bv. Londen, Barcelona, Santander en Rio de Janeiro), ofwel stonden de inwoners centraal (bv. Gent, Amsterdam, Kopenhagen, Helsinki, Manchester en Milaan).

Belgische lokale overheden vervullen een voortrekkersrol

Hoewel België nog geen koploper is wat slimme steden betreft, heeft het heel wat te bieden op dit vlak. Tal van ‘grondbeginselen’ van een slimme stad zijn immers opgenomen in de beleidsplannen van haast alle lokale overheden in het land. Twee derde van de overheden heeft een vrijwillige overeenkomst ondertekend om de volgende doelstellingen te halen tegen 2020:

  • de energieconsumptie verlagen met 20%
  • de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen met 20%
  • 20% meer duurzame energiebronnen gebruiken

Geen enkel ander land heeft deze slimme voornemens gemaakt. Daar mogen we dus trots op zijn. 

Bank voor gemeenten

Slimme steden worden ontwikkeld in samenwerking met bedrijven en inwoners. Elk project wordt uitgevoerd in lijn met de strategische plannen van de stad op het gebied van mobiliteit, klimaat en energie. Door zijn unieke trackrecord als bank voor gemeenten beschikt onze Prime Foundation Partner Belfius over de connecties, knowhow en oplossingen om hun smart city-projecten te realiseren.

Langetermijnpartner

Francis Hayen, hoofd Smart Cities & Sustainable Development bij Belfius, licht toe: “Voor een smart city-project is het belangrijk om met de juiste partners in zee te gaan. Het is echter niet de bedoeling dat die partners slechts bij één project worden betrokken. Ze moeten een langetermijnsamenwerking aangaan en lokale overheden helpen een adaptief, actief en slim ecosysteem te creëren voor al hun projecten.”

Wat is een slim ecosysteem?

Wat is een slim ecosysteem nu eigenlijk? Francis: “Het brengt actoren van allerlei slag bij elkaar om markten te creëren, op elkaar af te stemmen en te bedienen op een manier die verder reikt dan de mogelijkheden waarover één enkele organisatie beschikt. Even belangrijk is de diversiteit van het ecosysteem, aangezien spelers zo beter samen kunnen leren, veranderingen doorvoeren en innoveren. Het is de volgende stap voor slimme steden. Dergelijke ecosystemen bestaan vandaag echter niet, en tot nog toe is er nog geen academisch onderzoek naar gevoerd. Samen met Vlerick willen we de bouwstenen voor slimme ecosystemen bepalen.”

Francis Hayen, hoofd Smart Cities & Sustainable Development bij Belfius: “Adaptieve ecosystemen voor slimme steden bestaan vandaag niet, en tot nog toe is er nog geen academisch onderzoek naar gevoerd."

Digitale transformative

Bij Vlerick coördineert professor Stijn Viaene het onderzoek: “Dankzij dit smart city-project kunnen we de manier waarop overheden omgaan met digitale transformatie grondiger bestuderen. Het biedt een uitstekende mogelijkheid om alles te weten te komen over de beste cases in de Belgische markt en op zoek te gaan naar cases die geschikt zijn voor ons onderzoek, en dat zonder compromissen. Het houdt ook verband met het smart government-project dat we onlangs op touw hebben gezet met de provincie Oost-Vlaanderen.”

Stijn Viaene, professor Technology & Operations en Vlerick-partner: “Dankzij dit project kunnen we de manier waarop overheden omgaan met digitale transformatie grondiger bestuderen.”