Een gapende kloof tussen voornemen en actie?

Vijf stellingen over CEO's en innovatie – wat is ons standpunt?

Maar liefst 86% van de CEO's vindt het nodig om de capaciteit op het gebied van R&D en innovatie te veranderen. Fantastisch! Slechts 27% heeft echter al iets gedaan om hun bedrijf innovatiever te maken ... Is er een gapende kloof tussen voornemen en actie? Of is er meer aan de hand? We gingen dieper in op het deel over innovatie van de 17e Annual Global CEO Survey, een bevraging van bedrijfsleiders wereldwijd, en vroegen Walter Van Dyck, professor innovatiemanagement aan Vlerick Business School, naar zijn standpunt over de belangrijkste bevindingen.

Onze prime foundation partner PWC interviewde voor deze peiling 1.344 CEO's in 68 landen. We kozen vijf stellingen uit het deel over innovatie.

1/ CEO's beschouwen het nastreven van kansen voor organische groei (79%) als de dominante innovatie-inspanning voor de volgende twaalf maanden.

Walter: “Dat is positief. Maar in een tijdperk waar concurrentievoordelen tijdelijk zijn (McGrath, 2013), mag innovatiebeheer niet alleen gelijkstaan met een gedisciplineerd nastreven van onmiddellijke groei; belangrijk is ook de voorbereiding op de bedrijfstransformatie die kan worden veroorzaakt door verstorende technologieën, zoals big data of 3D printing.

2/ 86% van de CEO's vindt het nodig om de capaciteit op het gebied van R&D en innovatie te veranderen, maar slechts 27% heeft al iets gedaan om hun bedrijf innovatiever te maken.

Walter: “Ik maak me wat dit betreft minder zorgen over die 'gapende kloof' tussen ambitie en actie en het snelle tempo waarin dit gebeurt. Eenvoudig gesteld: de weg die verstorende technologie aflegt tussen het lab en concrete toepassingen, is lang. CEO's kunnen natuurlijk niet gewoon afwachten wat er op technologievlak gebeurt.

3/ CEO's hebben de macht van open innovatie ontdekt: 9% van de groei-inspanningen gaat naar nieuwe joint ventures en strategische allianties.

Walter: “Absoluut. Verstorende technologieën creëren nieuwe ecosystemen waarin CEO's zich moeten concentreren op innovatie met – soms onverwachte – partners. Een mooi voorbeeld zijn banken die de vastgoedmarkt verkennen door samen te werken met bedrijven uit de technologiesector die actief zijn op het gebied van augmented reality en locatiegebaseerde diensten.”

4/ 30% van de CEO's gelooft in de rol van de overheid om een ecosysteem voor innovatie te creëren.

Walter: “Dat is een goed teken. De studie vermeldt ook terecht dat de overheid een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van Silicon Valley. In een Europese, en zelfs wereldwijde context, zijn regionaal slimme specialisaties de weg naar de toekomst. Denk maar aan het succesvolle Belgische biofarmaceutische ecosysteem, de Nederlandse hightechomgeving rond Eindhoven en Silicon Fen in Cambridge.

5/ De meest succesvolle CEO’s passen gedisciplineerde technieken toe om innovatie herhaalbaar, betrouwbaar en schaalbaar te maken. Er moet een solide kader voor innovatie tot stand worden gebracht om hier systematisch mee om te gaan.

Walter: “Akkoord. Wat er volgens mij echter ontbreekt in de studie is een manier om dit 'solide kader voor innovatie' op het niveau van het bedrijf te organiseren. Uit recent onderzoek van Harvard (Lerner, 2013) en uit eigen onderzoek van Vlerick (Leten & Van Dyck, 2012) blijkt namelijk dat steeds meer toonaangevende bedrijven gebruikmaken van corporate venturing om hun volgende doorbraak te vinden. Strategisch innovatiebeheer is dus een evenwichtsoefening tussen gedisciplineerde innovatie als drijfkracht achter het heden, en corporate venturing om de toekomst te bepalen. Dat is de sleutel om methodisch en steeds opnieuw op volledig nieuwe manieren waarde te creëren, wat van wezenlijk belang is om in deze turbulente tijden succesvol te blijven.” 

Innovatie vergt tijd …

Het duurt tientallen jaren voor verstorende technologieën ook echt baanbrekende toepassingen worden. Enkele voorbeelden:

< De computermuis is in 1965 uitgevonden in de laboratoria van Xerox in Palo Alto.
< De mobiele telefoon is in 1973 uitgevonden door Motorola.
< Nespresso’s eerste patenten dateren van het begin van de jaren zeventig.

 

Word een expert in innovatie met onze Executive Master Class in Innovation and Entrepreneurship 2014-'15