Een zaak van leven of dood

Roche Leerstoel streeft naar kader voor terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen met klinische uitkomsten

Zichtbaar wederzijds respect – en een flinke portie bevlogenheid – op de lancering van de nieuwe Roche Leerstoel ‘Innovatieve geneesmiddelen toegankelijker maken voor patiënten’. Je krijgt dan ook niet elke dag de kans om te werken aan zaken die het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Dat is absoluut wel het geval in dit nieuwe partnerschap met Roche, het internationale farmaceutische bedrijf met hoofdkantoor in Zwitserland.

Richard Erwin, sinds 2013 directeur van Roche België, geeft een verklaring voor dat enthousiasme: “We hebben met zowel studenten als professoren van Vlerick samengewerkt, allemaal bijzonder getalenteerde mensen. Ik heb MBA-studenten aan het werk gezien terwijl ze stage liepen in ons bedrijf, en ik was erg onder de indruk. Bovendien kon ik zelf vaststellen hoe goed zowel professor Van Dyck als Leo Neels, die het Vlerick Healthcare Management Centre leiden, de Belgische gezondheidszorg kennen.” Philippe Haspeslagh, decaan van Vlerick Business School, knikt instemmend: “Roche is een gereputeerde speler in de sector. Met dit leerstoelpartnerschap zet het centrum dan ook een belangrijke stap om stilaan een kritische massa te bereiken en zijn missie te realiseren. De gezondheidszorg en levenswetenschappen zijn goede voorbeelden van domeinen waar we interdisciplinair willen gaan werken en als onafhankelijke partij willen optreden om op basis van goede theorieën tot concrete verandering te komen.”

Betaalbare en duurzame terugbetaling

“Onze doelstelling is een kader voor terugbetaling scheppen dat betaalbaar én duurzaam is”, vervolgt Richard. “Met dat doel in het achterhoofd stel ik vooral op prijs dat Vlerick goede relaties onderhoudt met en het respect geniet van alle betrokken partijen: de overheid, de medische wereld en de farmaceutische sector. We doen er alles aan om het leven van patiënten beter te maken, maar we willen manieren vinden om dat haalbaar te maken voor zowel innovatieve bedrijven uit de gezondheidszorg als de Belgische economie.”

Wie betaalt en hoeveel?

De voorbije jaren investeerde Roche onafgebroken in O&O, met name in het vakgebied van de oncologie, de behandeling van kanker. Dat leverde enkele schitterende doorbraken op, maar de vraag wie de rekening betaalt en hoe hoog die mag zijn, blijft een heikel punt.

En precies daar kan de nieuwe leerstoel een rol spelen. Walter Van Dyck: “We gaan strategieën rond gedeelde waarde onderzoeken, met name met betrekking tot de duurzaamheid van medische technologie. Cruciaal is een kosten-batenanalyse van de gepersonaliseerde geneeskunde. Eenvoudig gesteld: hoeveel is de maatschappij bereid te betalen voor een positieve uitkomst wanneer gerichte therapeutische geneesmiddelen beschikbaar zijn? Zoals steeds in dit domein heeft het verhaal twee kanten. Enerzijds moet het voor farmaceutische bedrijven financieel de moeite lonen om te blijven investeren in baanbrekende behandelingen. Anderzijds moet de maatschappij berekenen hoeveel ze wil en kan betalen als de resultaten volgen. Ons doel is dan ook te bekijken hoe klinische uitkomsten (Overleeft of sterft de patiënt?) in de toekomst kunnen worden verbonden aan terugbetalingstarieven.”


Links naar rechts achterste rij: Walter Van Dyck (Directeur Vlerick Healthcare Management Centre), Bruno Van Orshoven (Human Resources Director Roche), Richard Erwin (Managing Director Roche), Philippe Haspeslagh (Decaan Vlerick), Leo Neels (Voorzitter Vlerick Healthcare Management Centre), Hans Warrinnier (Medical Director Roche). Links naar rechts voorste rij: Ann Vandevelde (a.i. Head of Access/Policy Roche), Tine Geldof (Research Associate Vlerick) en Isabelle Hoet (Head of Communications Roche).

Een nationaal patiëntenregister

België vervult een voortrekkersrol inzake de behandeling van kanker en kan bogen op heel wat wereldvermaarde experts en excellentiecentra. Nog meer successen boeken kan bijvoorbeeld door een nationaal register op te richten waarmee patiëntenuitkomsten kunnen worden opgevolgd. Dat moet zo worden georganiseerd dat het geen grote werkbelasting voor artsen betekent, aangezien zij zich moeten kunnen toeleggen op de zorg voor patiënten. Hier kunnen wij een meerwaarde creëren. In de eerste plaats gaan we documenteren hoe andere landen het probleem aanpakken, bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Italië en Zweden.

Het ultieme doel is de beleidsmakers – overheid, ziekenfondsen, ziekenhuizen, artsen en de farmaceutische sector – op een conferentie samen te brengen om mogelijke oplossingen te bespreken. “Zo’n belangrijke meeting organiseren is een geweldige kans”, aldus Walter. “Voor sommigen is het immers echt een zaak van leven of dood.”

Roche is wereldwijd marktleider in biotechnologie, kankergeneesmiddelen en diagnostiek. De Roche Groep telt zo’n 80.000 medewerkers wereldwijd en brengt zijn geneesmiddelen in meer dan 150 landen op de markt.