Europese topsalarissen - steeds grotere nationale verschillen

Resultaten van Europees onderzoek naar de verloning van topmanagers in beursgenoteerde bedrijven

In continentaal Europa vinden we de best betaalde CEO’s terug in Duitsland. België en Frankrijk betalen minder. De Nederlandse bedrijven zijn het zuinigst. Over de afgelopen drie jaar heeft zich in Europa een matiging doorgezet die al sinds 2007 is gestart, en dit vooral bij de iets kleinere beursgenoteerde ondernemingen. De matiging is het sterkst in het Verenigd Koninkrijk. Algemeen wordt de hoogte van de topsalarissen in zeer sterke mate bepaald door de grootte van het bedrijf, gevolgd door het land waarin het bedrijf gevestigd is. De prestaties van het bedrijf hebben een veel geringere impact. De samenstelling van de pakketten is nauwelijks gewijzigd, maar ook hier vinden we grote verschillen tussen landen. Tot slot stellen we vast dat de trend naar maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zich nog niet echt vertaalt in de criteria die de variabele remuneratie bepalen.  

Dit zijn de belangrijkste conclusies van het jaarlijkse onderzoek naar topsalarissen door professor Xavier Baeten en onderzoekster Bieke Huyst van het Executive Remuneration Research Centre aan Vlerick Business School. Het staal van 2013 bestaat uit 512 beursgenoteerde ondernemingen in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Er is specifieke aandacht voor de evolutie over de afgelopen drie jaar, de pensioentoezeggingen en de determinanten van de variabele remuneratie.

De evolutie over de afgelopen 3 jaar: matiging van topsalarissen

Over de vijf landen heen heeft ongeveer de helft van de bedrijven (49%) over de afgelopen drie jaar geen salarisstijging toegekend aan de CEO of zelfs het salaris laten dalen. De CEO’s in het Verenigd Koninkrijk zijn het strengst behandeld: daar heeft 61% geen stijging gekregen. Er moet wel gezegd worden dat de Britse CEO’s nog steeds duidelijk meer betaald worden dan hun Europese collega’s. Duitsland was dan weer het soepelst: daar hebben 7 CEO’s op de 10 een stijging gekregen. In België is het salaris van 43% van de CEO’s gelijk gebleven of gedaald.

Grote nationale verschillen

Er bestaan grote verschillen tussen de landen, zowel op het vlak van de hoogte van de salarissen, als wat de samenstelling van de pakketten betreft. De best betaalde CEO’s vinden we terug in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Duitsland. Voor het eerst overtreffen de Duitse salarissen in de grootste bedrijven (3.438.000 €) die van de UK (3.401.000 €). Wat de samenstelling van het pakket betreft, ligt het overwicht in de UK en Duitsland op de variabele remuneratie (resp. 67% en 61% van het totale pakket). België en Frankrijk zijn duidelijk meer risico-avers, met resp. 34% en 33% variabel. Nederland bevindt zich in de middenmoot met 42% variabel.

Een ander sterk landeneffect zien we op het vlak van aandelengerelateerde remuneratie. Die is duidelijk populairder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Xavier Baeten: “Dit heeft te maken met de andere aandeelhoudersstructuur. In beide landen spelen institutionele beleggers een grotere rol en die zijn sterke voorstander van aandelengerelateerde remuneratie om de belangen van de CEO af te stemmen op die van hen.”

België: vreemde eend in de bijt?

Daar waar in de andere landen performance shares (aandelen waarvan de toekenning gebonden is aan het realiseren van bepaalde prestatiecriteria) aan belang winnen, zijn aandelenopties in België nog steeds bijzonder populair. 68% van de Belgische bedrijven die aandelengerelateerde remuneratie toekennen, doen dit onder de vorm van aandelenopties, terwijl dit amper 14% bedraagt voor de totale steekproef. Xavier Baeten: “Dit heeft alles te maken met de Belgische fiscale behandeling van aandelenopties. Ik zie niet in waarom performance shares een andere, minder gunstige, fiscale behandeling zouden moeten ondergaan, eerder integendeel.”

Waarvoor betalen bedrijven?

Het onderzoek van dit jaar besteedt bijzondere aandacht aan de indicatoren die aan de grondslag liggen van de bonus. Daar krijgen we een heel duidelijk beeld: 72% van de bedrijven gebruiken een winstgevendheidsindicator om de variabele remuneratie te bepalen. Dit is met zeer grote voorsprong de belangrijkste indicator. Als we de indicatoren groeperen, stellen we vast dat 78% van de bedrijven winstgevendheidsindicatoren (‘profit’) gebruiken, tegenover slechts 16% die (ook) sociale indicatoren (‘people’) hanteren, en 14% die (ook) milieu-indicatoren (‘planet’) hanteren. Een interessante vaststelling is dat de meest succesvolle bedrijven een mix gebruiken. Xavier Baeten: “Ook al is duurzaamheid een heel belangrijk maatschappelijk gegeven, we stellen vast dat dit nog niet is doorgedrongen in de remuneratiesystemen van de meeste bedrijven.”

Wat bepaalt de hoogte van de topsalarissen?

De hoogte van de topsalarissen wordt nog steeds in eerste instantie bepaald door de grootte van de onderneming. Een andere factor die een significante rol speelt, is het land waarin het bedrijf gevestigd is. Op een zeer grote afstand worden deze factoren gevolgd door de winstgevendheid van het bedrijf, die een duidelijk ondergeschikte rol speelt. Xavier Baeten: “Het valt op dat, over de laatste jaren, het land waarin het bedrijf gevestigd is, aan belang wint. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat heel wat landen wetten en codes hebben uitgevaardigd in een poging uitwassen tegen te gaan. Het betekent echter ook dat we niet echt kunnen praten van een Europese visie, en dat is op zich jammer.”

OVER HET UNIEKE ASPECT VAN DIT ONDERZOEK

In vergelijking met ander onderzoek rond ceo-verloning biedt deze studie een unieke meerwaarde. Ten eerste omvat de analyse meerdere Europese landen. Ten tweede wordt de remuneratie van alle beursgenoteerde ondernemingen onder de loep genomen, daar waar andere studies zich eerder beperken tot de allergrootste bedrijven. Ten derde wordt de database jaar na jaar gevoed, wat het mogelijk maakt om evoluties over een langere periode te analyseren. En tot slot wordt niet enkel aandacht besteed aan de salarisniveaus, maar ook aan de vormgeving van de pakketten.

 

Meer weten? Ons Global Reward Management Programme is een opleiding voor executives die hun expertise op vlak van strategisch belonen in een internationale context willen aanscherpen.

Gerelateerd nieuws

 1. EASI en Accent zijn de Best Workplaces 2021 van België

  Datum: 16-03-2021
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte op 16 maart opnieuw de Best Workplaces™ van België bekend. Bij de kleine en middelgrote organisaties staat EASI op nummer 1; bij de grote organisaties kaapt Accent de eerste plaats weg. De Covid-19 crisis heeft zeker een impact gehad op de resultaten. Enerzijds slaagden heel wat organisaties erin om het vertrouwen te versterken. Ondanks de moeilijke tijden konden ze aan hun werknemers tonen dat ze er als werkgever voor hen waren. Anderzijds bleek het voor sommige organisaties dan weer erg moeilijk om met iedereen de connectie te behouden
 2. 45 Belgische bedrijven mogen zichzelf een ‘Great Place to Work®’ noemen

  Datum: 17-03-2020
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte opnieuw de 20 Best Workplaces™ van België bekend. Naast deze ranglijst ontvingen ook 25 organisaties een ‘Great Place to Work®’-certificaat als erkenning voor hun goed werkgeverschap. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat.
Alle artikels