EY onthult identiteit en strategie van hyperperformante kmo’s in België

Hyperperformante kmo’s: wat maakt hen bijzonder?

Ondernemers van hyperperformante bedrijven weten groei te creëren uit opportuniteiten en dat op een duurzame manier aan te houden, ook in tijden van crisis. Ze koppelen een open geest aan een gestructureerde besluitvorming en ze drijven op een efficiënt bestuur. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek dat onze Prime Foundation Partner EY voerde onder Belgische kmo’s met 2004 – 2013 als analyseperiode.

“Kmo’s vertegenwoordigen 98% van de actieve ondernemingen in ons land, ze leveren bijna een derde van de nationale rijkdom en hebben één werknemer op de twee in dienst. Ze vormen dan ook een belangrijke doelgroep voor ons”, kadert vennoot Marc Cosaert dit onderzoek van EY, overigens een van de vaste partners in ons Impulscentrum Groeimanagement voor Middelgrote Ondernemingen (iGMO). “In die belangrijke groep zien we echte hoogvliegers: kmo’s die in 10 jaar tijd hun toegevoegde waarde minstens hebben verdrievoudigd en gemiddeld 48 voltijdse banen creëerden. Ze zijn ook beter gefinancierd, gezonder en rendabeler. Alleen, ze vertegenwoordigen slechts 1 kmo op de 15.”

Recept

“Bij EY zijn we er in de loop der jaren van overtuigd geraakt dat alle ondernemingen superieure prestaties kunnen neerzetten, op voorwaarde dat ze over een onderscheidende aanpak hebben”, weet Marc. “Met dit onderzoek wilden we dus niet alleen achterhalen wie die hyperperformante kmo’s zijn, maar ook wat het recept voor hun succes is.”

Wie zijn ze?

Tabel 1 kenschetst in enkele feiten en cijfers de identiteit van een hyperperformante kmo.

Wat is hun strategie?

De hamvraag is natuurlijk: hoe pakken die kmo’s het aan om zich zo te onderscheiden? Zijn er elementen in hun strategie die ze gemeenschappelijk hebben? Uit de gesprekken die EY met de high performers voerde, bleek dat deze stappen cruciaal zijn:

Stap 1: willen excelleren
 • Vaak in duo of in team werken (open geest)
 • De cijfers van het bedrijf en de omgeving kennen (en daar ook de nodige tools  voor inzetten)
 • Een duidelijke toekomstvisie kunnen uitstippelen
 • Zich goed weten te omringen
Stap 2: groei genereren
 • Veel aandacht voor kwaliteit en competentie van de medewerkers hebben (en bereid zijn om talent duur te betalen
 • Internationalisering omarmen
 • Differentiëren of een uniek waardevoorstel creëren
Stap 3: superieur presteren of een rendabele groei aanhouden
 • Kunnen omgaan met de impact van groei op je bedrijf
 • Efficiënte informatietools gebruiken
 • Een strak toekomstbeleid aanhouden
 • Zorgen voor tegengewicht in het besluitvormingsproces (zelfs de allerkleinsten hebben een raad van bestuur die het bestuur, strategie, budget, investeringen, enz. actief helpt bewaken).

Mindset

“Uit onze gesprekken met zaakvoerders en experten blijkt duidelijk dat hyperperformantie in de eerste plaats een mindset, een geestesgesteldheid is”, licht Marc toe. “Ze werken samen, zijn complementair, visionair en staan open voor andere meningen. Maar ook professionalisering van de organisatie is een sleutelfactor: ze besparen niet op middelen om er te geraken.”

Iedereen hyperperformant!

En wat als we deze bevindingen tegen een academisch licht houden? Hans Crijns, Professor of Management Practice en de stuwende kracht achter iGMO: “Uit dit onderzoek kunnen we één duidelijke les trekken: mensen – of dat nu zaakvoerders, personeelsleden, externe experten of beheerders zijn – liggen aan de basis van hyperperformante bedrijven. Hyperperformantie ligt dus absoluut binnen het bereik van veel bedrijven, in veel sectoren.”

Lees het volledige onderzoek “Hyperperformante kmo’s in België: wie zijn ze? Wat is hun strategie?