Laatstejaars zijn enthousiast over vooruitzichten arbeidsmarkt

In vergelijking met vorige jaren zijn laatstejaarsstudenten optimistischer over hun kansen op de arbeidsmarkt. Meer jongeren kiezen er dan ook voor om niet verder te studeren, maar om effectief te gaan werken. Ze bereiden zich hier ook beter op voor. De non-profitsector wint aan populariteit en het gebruik van sociale netwerksites in de zoektocht naar een job neemt toe. Een loopbaan met een groen aspect is voor hen geen prioriteit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van een trendstudie naar het loopbaanperspectief van laatstejaarsstudenten.

Voor de achtste keer bracht een onderzoeksteam onder leiding van Prof. Dr. Dirk Buyens van het Centre for Excellence in Career Management aan Vlerick Leuven Gent Management School de arbeidsmarktverwachtingen van laatstejaarsstudenten in kaart. Ruim 1100 studenten aan Vlaamse hogescholen en universiteiten namen deel aan de enquête. Het gaat hierbij om studierichtingen die voorbereiden op jobs in het bedrijfsleven, met een meerderheid in economische richtingen.

Professor Dirk Buyens vat samen: Jongeren hebben nog steeds hoge verwachtingen van hun toekomstige job. Hun ambities zijn hoog en ze rekenen op veel feedback en coaching. In ruil willen ze hun eigen engagement ook hoog inzetten, maar zonder hieraan een langetermijnperspectief bij één werkgever aan te koppelen. Dé uitdaging voor werkgevers is dus om zowel in hun ‘employer branding’ alsook na aanwerving de juiste accenten te leggen in hun HR-beleid om de huidige generatie jongeren gemotiveerd en geëngageerd te houden.”

Optimisme troef

In vergelijking met vorige jaren neemt het optimisme van jongeren over hun kansen op de arbeidsmarkt opnieuw toe. Deze stijgende trend trok zich op gang in 2010 en zet zich dit jaar duidelijk verder. Dat optimisme vertaalt zich in een hoog percentage jongeren (65,4%) dat van plan is om volgend jaar de eerste stappen op de arbeidsmarkt te zetten. We merken vooral een forse stijging bij de Bachelors waar 60,8% wil gaan werken (in 2010 was dat slechts 47%). 1 op 6 (16,8%) wil nog een jaar verder studeren, een trend die in vergelijking met voorgaande jaren verder daalt. Net zoals bij voorgaande jaren is iets meer dan de helft van de jongeren (58,4%) reeds voor het afstuderen actief op zoek naar werk. 55,4% heeft al 1 of meer keren gesolliciteerd en 14,9% heeft al een contract op zak.

Een goede voorbereiding

Opmerkelijk dit jaar is dat meer jongeren specifieke acties ondernemen om zich voor te bereiden op de stap naar de arbeidsmarkt. Het uitbouwen van een relevant netwerk wint daarbij aan belang: 65,7% t.o.v. slechts 54% in 2010. Jongeren steken ook meer tijd in het up to date houden van het CV en studentenjobs of andere activiteiten die later van pas kunnen komen: 72,6% t.o.v. slechts 50% in 2010.

Non-profit of groen?

Anders dan vorige jaren is er een toegenomen interesse om in de non-profit sector te gaan werken, vooral onder studenten Gedragswetenschappen. Daarnaast scoren ook overheidsadministratie en privésector in loondienst hoger dan in 2010.
Een zogenaamde ‘groene loopbaan’ (met een beperkte ecologische voetafdruk) is voor hen geen prioriteit. Slechts één op de vier (22,9%) geeft aan dit groene aspect van de loopbaan mee in rekening te brengen bij de zoektocht naar een job. Work-life balance, autonomie en expertise daarentegen staan wel nog steeds bovenaan de lijst.

Opmars van sociale netwerken

Het gebruik van sociale netwerksites in de zoektocht naar een job neemt sterk toe, maar dit kanaal blijft nog wel steeds het minst gebruikte kanaal. De top vijf van meest gebruikte zoekkanalen blijft over de jaren heen vrij stabiel: (1) bedrijfswebsites, (2) jobsites, (3) jobbeurzen en -events, (4) universiteit of hogeschool en (5) advertenties.

Verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en loopbaan

Wat opleidingen betreft zijn jongeren duidelijk: de werkgever is verantwoordelijk. De meerderheid van de jongeren toont zich weinig bereid om zelf financieel bij te dragen aan opleidingen die hen toelaten om te groeien in hun loopbaan. Ook kansen krijgen om opleidingen te volgen en het vrijmaken van de nodige tijd hiervoor beschouwen ze als een verantwoordelijkheid van hun werkgever.
Wat betreft de andere aspecten, onderkennen jongeren hun eigen verantwoordelijkheid wel sterker. Het gaat dan over zaken als de ontwikkeling van de nodige vaardigheden om in aanmerking te komen voor promotie en het zoeken naar opportuniteiten om zich te ontplooien binnen de organisatie.

Gerelateerd nieuws

 1. 35 Belgische bedrijven mogen zichzelf een “Great Place to Work” noemen

  Datum: 13-03-2018
  Categorie: Persberichten
  Zo’n 25.000 werknemers hebben hun stem laten horen. Vanavond werden de beste werkplekken van België bekend gemaakt in de Event Lounge te Brussel. In totaal ontvingen maar liefst 35 organisaties deze erkenning voor hun goed werkgeverschap. Goede werkplekken zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
 2. De 20 beste werkplekken van 2017 – EASI en Torfs opnieuw nummer 1

  Datum: 15-03-2017
  Categorie: Persberichten
  De werknemers hebben hun stem weer laten horen. Gisterenavond warden de beste werkplekken van België bekend gemaakt. EASI en Torfs staan respectievelijk voor het derde en vierde jaar op rij op nummer 1 in de top 10 van Best Workplaces 2017 in België. Dat zijn organisaties waar mensen vertrouwen hebben in het management, trots zijn op hun job en plezier beleven op het werk. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine.
Alle artikels