Financiële beslissingen: rationeel of pure emotie?

Optima financiert leerstoel Financial Planning Practice aan Vlerick Leuven Gent Management School

Belastingwetgeving, successie en financiële planning zijn rationele zaken. Maar voor de consument is geld vandaag meer dan ooit een heel emotioneel gegeven. Hoe zien consumenten door de bomen nog het bos, en hoe kan een adviseur hen daarbij helpen om de juiste keuzes te maken? Om een antwoord te vinden op deze en andere vragen, slaan Optima Financial Planners en Vlerick Leuven Gent Management School de handen in elkaar via de ‘Optima Chair in Financial Planning Practice’. Het partnership voor deze leerstoel zal ingebed zijn in het ‘Vlerick Centre for Financial Services’ op de campus in Brussel.

De bancaire crisis en het overaanbod aan – vaak zeer complexe - financiële informatie zorgen vaak voor veel onzekerheid bij consumenten. Daar komt nog bij dat de financiële crisis het vertrouwen van veel klanten in dienstenleveranciers beschadigd heeft. De twee partners willen in hun onderzoek de processen begrijpen die in een financiële beslissing meespelen, en mee onderzoeken hoe het vertrouwen kan worden hersteld.

“Grof geschetst concentreert ons researchproject zich op de vraag hoe de consument beslist over zijn financiën”, stelt Vlerick-professor Marion Debruyne. “En waarom kiest hij voor een bedrijf zoals Optima? We toetsen onze bevindingen aan de praktijk en gaan na hoe Optima die inzichten kan gebruiken in de bedrijfsvoering.”

“We willen ook inzicht krijgen in wat wij de ‘consumer-decision journey’ noemen”, stelt professor Debruyne verder. “Dat zijn de stappen die een klant zet als hij een financiële partner kiest. Welke criteria hanteert hij bij elke stap? En hoe kunnen we hem op de juiste manier door dat proces leiden, zodat hij op het juiste tijdstip de juiste informatie voor zijn specifieke behoeftes ontvangt? We kunnen de context ook verruimen en gebruikmaken van goede ideeën uit andere sectoren.”

Philip De Hulsters, bestuurder bij Optima, benadrukt dat de sleutel tot een goed financieel en fiscaal plan ligt in het samenvoegen van klantenkennis en wetgeving. “Alleen met een doorgedreven kennis van onze klant – dus ook van zijn beslissingsprocessen - kunnen we hem of haar een alomvattende audit van de persoonlijke situatie en verwachtingen aanbieden binnen de uiterst complexe Belgische wetgeving. En dat vergt een zeer nauwgezette academische aanpak.”

“Verder rekenen we op een permanente uitwisseling van kennis en inzichten. We willen ook weten hoe we de kennis waarover we als bedrijf beschikken optimaal kunnen benutten en verder evolueren. Onze kennis en ervaring delen met Vlerick, dat zal bijdragen tot betere strategische inzichten voor Optima en tot innovatieve researchinzichten voor Vlerick”, aldus nog Philip De Hulsters.

Over Optima Financial Planners

Optima Financial Planners levert zijn klanten – vooral zelfstandige ondernemers en uitoefenaars van vrije beroepen - via een doorgedreven audit een totaaloverzicht van hun financiële en fiscale situatie. Op basis van die audit en van de persoonlijke doelstellingen van de klant, wordt een individueel financieel plan opgesteld, en worden klanten desgewenst begeleid naar concrete oplossingen. Optima Financial Planners heeft 380 medewerkers, en heeft kantoren in Gent, Brussel, Waterloo en Madrid. De onderneming werd opgericht in 1991, en bouwde in 20 jaar een portefeuille van ruim 14.000 klantendossiers uit.

Gerelateerd nieuws

 1. Belgische bedrijven zetten banken onder druk

  Datum: 03-06-2014
  Categorie: Persberichten
  KPMG en Vlerick Business School hebben in het voorjaar van 2014 in België een onderzoek gevoerd naar de verwachtingen die Belgische bedrijven (corporates) koesteren ten opzichte van hun bank(en). Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde bedrijven tevreden zijn over hun banken maar ook dat ze hun banken steeds meer onder (prijs)druk zetten en hen onderling tegen elkaar uitspelen. Ondanks de internationalisering wensen bedrijven een persoonlijk contact met hun bank. Banken van hun kant zullen ook in de toekomst streng blijven bij de toekenning van kredieten.
 2. Controle over onze financiën maakt gelukkig

  Datum: 09-05-2014
  Categorie: Persberichten
  Wie zijn financiën goed plant, kent gemoedsrust, zegt Financial Happiness Barometer van Vlerick en Optima. 42 procent van de Belgen vindt zichzelf financieel gelukkig. De mogelijkheid om te sparen, te plannen en financiële doelen te stellen kunnen dat financieel geluk positief beïnvloeden. Uit dat onderzoek blijkt dat financieel gelukkige mensen ook over het algemeen gelukkiger zijn: geld maakt dus wél gelukkig.
Alle artikels