Financiële markten en risico's

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better ... Mijn eerste academische mentor was een professor aan de Universiteit Carlos III in Madrid, waar ik toen een bacheloropleiding volgde. Hij geloofde in mij en nam me onder zijn hoede. Ik heb heel wat van hem geleerd, onder andere dit citaat van Samuel Beckett. Volgens mij beschrijft het twee van mijn belangrijke karaktertrekken: vastberadenheid en geduld." Aan het woord: David Veredas, sinds kort professor financiële markten bij Vlerick.

Zijn onderzoek richt zich specifiek op (1) systeemrisico en (2) staartrisico en staartcorrelatie.

Verzekeringsmaatschappijen en systeemrisico

 Op het gebied van systeemrisico is hij op dit moment bezig met onderzoek naar de rol van verzekeringsinstellingen. Het bank- en het verzekeringswezen zijn met elkaar vervlochten, en deze vervlechting blijft toenemen. Het gevolg is een vraag naar een grotere macroprudentiële regulering van de verzekeringssector, die wordt beschouwd als een sector met een potentieel systeemrisico. "Het systeemrisico van financiële instellingen is uiteindelijk van invloed op de reële economie. In mijn onderzoek wil ik dit risico meten door een schatting te maken van de onderlinge verwevenheid van banken, verzekeringsmaatschappijen en bedrijven uit de reële economie", legt David uit. "Banken zijn de bedrijven met het grootste systeemrisico in de economie, maar ook verzekeringsmaatschappijen vertonen duidelijk substantiële systeemrisico's. Zorgvuldig macroprudentieel toezicht dringt zich dan ook op."

Inzicht in tail events

 David heeft ook belangrijke ervaring in het uitwerken van modellen voor staartrisico en staartcorrelatie. "De financiële crisis (2007-2010) en de Europese staatsschuldencrisis (2009-2012) hebben duidelijk gemaakt dat tail events een belangrijke rol spelen op de financiële markten en in de economie in het algemeen. Tail events zijn per definitie extreem. Ze zijn zeldzaam, maar als ze zich voordoen, hebben ze een enorme weerslag op de hele economie en het financiële systeem. We zijn goed op de hoogte van de impact van dergelijke gebeurtenissen, maar we hebben ons nog geen volledig beeld kunnen vormen van hun rol voor het wereldwijde financiële en economische systeem."

De twee gezichten van short selling

Geduld en doorzettingsvermogen zijn David dus niet vreemd. Dat hij ook gedreven is, blijkt als hij zijn onderzoek verder toelicht: "Short selling is tegenwoordig een heet hangijzer op de financiële markten. Onder short selling verstaan we de verkoop van activa, bijvoorbeeld effecten, die geen eigendom zijn van de verkoper op het moment van de koopovereenkomst. De technieken die we hebben ontwikkeld om staartcorrelaties te meten, kunnen ook worden gebruikt om de problemen rond short selling aan te pakken."

Rond het fenomeen short selling hangt enige ambiguïteit. "Het wordt vaak geassocieerd met financiële moeilijkheden, wat vandaag de al dan niet terechte negatieve perceptie verklaart in de financiële media. Toch bestaat er in de wetenschappelijke literatuur een consensus dat short selling als marktpraktijk vooral positieve effecten heeft. Het kan de liquiditeit van de markt verbeteren, de marktefficiëntie verhogen en bijdragen aan een betere prijsvorming", zegt David. "Anderzijds: op een dalende markt zijn de prijzen gevoeliger voor potentieel roofzuchtige short selling. Dat is een zorgwekkend fenomeen, want het kan prijsdalingen in de hand werken en zelfs leiden tot marktcrashes."

Hij wijst erop dat financiële instellingen, en dan vooral banken, bijzonder gevoelig zijn voor de mogelijke schadelijke effecten van short selling: "In geval van extreme marktonzekerheid en algemene bezorgdheid over de kwaliteit van de bankbalansen kan short selling van bankaandelen de prijzen meesleuren in een neerwaartse spiraal. De prijzen van de bankaandelen kunnen dan aanzienlijk onder hun boekwaarde vallen. Het gevolg is een alarmtoestand voor de tegenpartijen en de klanten. Bovendien belemmert het de inspanningen van de banken om zich te herkapitaliseren door middel van de uitgifte van nieuwe aandelen, wat de situatie nog verergert. "

Tijdens de financiële crisis van 2007-2010 bracht de bezorgdheid over deze mogelijke schadelijke effecten verschillende beleidsmakers en wetgevers over de hele wereld ertoe om short selling te verbieden. Ondanks de wetenschappelijke consensus over de positieve effecten zijn beleidsmakers en wetgevers van mening dat een verbod op short selling gerechtvaardigd is. Ze menen dat het in bepaalde omstandigheden, zoals een ernstige financiële crisis, noodzakelijk kan zijn om dit soort maatregelen te nemen. "Het verbod op short selling komt voort uit de bezorgdheid dat een sterke toename van deze praktijk tot een enorme daling kan leiden van de prijzen", zegt David. "Dat is zeker een punt van zorg, en ik geloof dat verder empirisch onderzoek noodzakelijk is."

Een langdurige samenwerking

Waarom koos David voor Vlerick? In de eerste plaats omdat hij ervan overtuigd is dat de School een ambitieuze, toekomstgerichte omgeving biedt, waar mensen het beste van zichzelf kunnen geven. "Ik wil niet alleen uitmunten op het vlak van onderwijs en onderzoek, maar kijk ook uit naar de samenwerking met collega's, om bestaande projecten een nieuwe impuls te geven en nieuwe projecten te ontwikkelen die een meerwaarde zullen betekenen voor de School." David mikt op een langdurige samenwerking: "Na het beëindigen van mijn postdoctoraatsstudie, nu elf jaar geleden, heb ik steeds voor dezelfde organisatie gewerkt. Dat laat wel zien hoe toegewijd en betrokken ik ben", besluit hij met een glimlach.

Profiel
 • Verkozen lid van het European Shadow Financial Regulatory Committee (sinds 2015)
 • Professor aan de Solvay Brussels School of Economics and Management, België (2004-2015)
 • Chair of Excellence van Santander Bank aan de Universidad Carlos III in Madrid, Spanje (2014)
 • Ere-gastdocent aan de Cass Business School, Londen, VK (2011-2013)
 • Gastonderzoeker aan de Stern School of Business - New York University, VS (voorjaar 2010)
 • Stichtend lid van de Society for Financial Econometrics (SoFiE), opgericht in 2007
 • Marie Curie-postdoconderzoeker aan de faculteit Econometrie & OR en financiën, Universiteit van Tilburg, Nederland (2002-2004)
 • Doctoraat in economie, Université catholique de Louvain (CORE), België (2002)

Gerelateerd nieuws

 1. En BNP ging mobiel

  Datum: 06-02-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Interview met Michael Anseeuw, hoofd retail banking bij het Belgische BNP Paribas Fortis, over de lancering van de digitale bank Hello bank! Hij praat over welke hobbels er moesten worden genomen en de energie die het kostte om de vaart erin te houden.
 2. De prestaties van grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis

  Datum: 13-07-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Deze beleidsnota wil een overzicht bieden van de prestaties van 50 grote, Europese banken in de nasleep van de financiële crisis. Daarvoor worden diverse aspecten geëvalueerd: Hoe meet je de prestaties van een bank? Welke 50 banken zijn meest representatief voor de Europese bankwereld? Hoe is de prestatie van banken geëvolueerd sinds de periode voor de crisis? Wie zet de beste en slechtste prestaties neer in de nasleep van de crisis? Is er een verband tussen grootte en prestatie?
Alle artikels