Focus op integratie en regelgeving in het eerste jaar van de leerstoel met Elia

Vlerick Business School en de Elia groep hebben niet gewacht op de officiële start van de leerstoel, maar begonnen al de problemen in de energiesector te bespreken. We luisterden dan ook vol interesse naar Nils Engelke, de verantwoordelijke Strategie en Innovatie van de Elia groep, en naar professor Leonardo Meeus, directeur van het  Vlerick Energy Centre. Zij lieten ons weten hoe de samenwerking verloopt.

"Dit jaar onderscheiden we twee belangrijke aandachtspunten", vertelt Nils Engelke. "In de eerste plaats een goed begrip van de M&A-ervaringen in de elektriciteitstransmissiesector, en in de tweede plaats de evolutie van de regelgeving. Bij Elia zijn we erg te spreken over de meer rigoureuze, academische aanpak van de professoren in combinatie met de eerder pragmatische aanpak binnen het bedrijf. Dat zorgt voor vruchtbare en verhelderende discussies. We zien nu al de voordelen van het werken met deskundigen van buiten de industrie. We weten natuurlijk wat er geschreven wordt in de pers, maar we hebben niet de diepgaande kennis en contacten waar de professoren van Vlerick over beschikken."

Multidisciplinaire aanpak

Professor Leonardo Meeus bevestigt deze aanpak: "De school werkt met één sectorexpert en een breed scala aan multidisciplinaire professoren met uitgebreide zakelijke expertise. De School kan daardoor een gevarieerd aanbod van interessante en relevante casestudies voorleggen aan Elia. Het thema van de M&A - bijzonder belangrijk voor Elia, na hun fusie met 50 Hertz Transmission 4 jaar geleden - is toevallig een specialisatiegebied van onze decaan Philippe Haspeslagh. Hij en ik werken daarom nauw samen. Dan zijn er nog twee onderzoekers, die we kunnen financieren dankzij de leerstoel.”

50 Hertz: een klassiek verhaal van M&A

De leerstoel heeft al een interessant resultaat opgeleverd: de creatie van een studiecasus, gebaseerd op de overname door Elia van het bedrijf 50 Hertz in Berlijn. Het was de eerste internationale overname door een transmissienetbeheerder (TNB). De casus is daarom niet enkel van belang voor het Vlerick Energy Centre, maar is ook een klassiek voorbeeld van een M&A-casus in het algemeen. Het verhaal, met de nodige leerpunten, zal worden gepresenteerd in het kader van de opleiding voor Future Power Grid Managers van Vlerick. Voor alle deelnemers, ook die van Elia en 50 Hertz, is het interessant om te zien hoe de merger precies heeft plaatsgevonden. "Het is een kans voor Elia om het succesverhaal voor te stellen aan de eigen collega's en aan de andere netbeheerders in de elektriciteitstransmissiesector: per slot van rekening hebben ze een pioniersrol gespeeld in een sector die traditioneel binnen de nationale grenzen blijft. Voor de managers van Elia/50 Hertz is het ook een gelegenheid om te luisteren naar reacties en te leren van andere topprofessionals in de sector", aldus Professor Meeus.

Toekomstige consolidatie van de TNB’s

"Na een M&A is het zaak om niet alleen stil te staan bij de voorbije ervaringen", zegt Nils Engelke. "We richten ons op de toekomstige consolidatiegolf van TNB’s. Hoe kunnen we daar een rol in spelen? Welke stappen moeten we nemen, en op welke M&A-mogelijkheden gaan we beter niet in?”

"Er is duidelijk een verband te leggen tussen dit onderwerp, de regelgeving en de toekomst van de industrie", voegt Professor Meeus daaraan toe. "Als we kijken naar het huidige landschap, dan zien we dat er in Europa 41 TNB’s zijn en meer dan 2500 DNB's (DNB = distributienetbeheerder). Zal die situatie blijven duren, of zal er verdere consolidatie optreden? Dat is een vraag die we ons moeten stellen. Er is wel degelijk vraag naar dit type onderzoek, want het is duidelijk dat de aanwezigheid van minder, maar efficiëntere actoren op de markt een betere situatie oplevert voor de consument."

Waarde voor de Europese industrie en de consument

Professor Meeus vervolgt: "In onze samenwerking houden we nu al rekening met het totaalplaatje op Europees niveau. De leerstoel levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de managementsopleiding, en deze opleiding is in alle opzichten al Europees. Het is in feite een platform waar de hele sector best practices kan uitwisselen om verdere vooruitgang te boeken. Dat beslaat vele gebieden, zoals financiën, strategie, businessmodelinnovatie en multicultureel groepswerk. Al deze onderwerpen zijn van belang voor de regelgevers, want het is belangrijk dat de industrie op een zo doeltreffend mogelijke manier investeert. We creëren dus echt waarde voor de industrie als geheel."

Regelgeving

Professor Meeus gaat verder: "Een van de onderwerpen waar we ons in het kader van deze leerstoel mee zullen bezighouden, is regelgeving. Er is heel wat gaande op dat vlak. In Europa, net als in het Verenigd Koninkrijk, zagen we op het vlak van regelgeving een verschuiving van regiecontracten naar contracten met stimulerende criteria. Maar nu het grootste deel van Europa eindelijk het Britse model volgt, heeft het Verenigd Koninkrijk zijn aanpak weer veranderd. De middelen zo optimaal mogelijk benutten, ervoor zorgen dat bedrijven efficiënter gaan werken - dat volstaat niet langer. De wereld is aan het veranderen, wat betekent dat de TNB's behoefte hebben aan een nieuw soort regelgevingskader, met nieuwe stimuleringsmaatregelen en investeringen. In de afgelopen jaren is het VK een wegbereider geweest, maar de vraag is: wat moet Europa nu doen? Wat is het beste TNB-kader voor de toekomst?”

Het eerste onderzoeksrapport komt er in juni 2015

De leerstoel werkt met jaarlijkse cycli. De eerste bevindingen zullen daarom worden gepubliceerd in juni 2015. Er komt een gezamenlijke openbare mededeling, waarschijnlijk tijdens de slotzitting van de Managementsopleiding, en alle bevindingen en de sectoronderzoeken zullen openbaar worden gemaakt voor informatie- en discussiedoeleinden.

 

Over de Elia groep

De Elia groep omvat twee transmissienetbeheerders: Elia Transmission in België en 50 Hertz Transmission, een van de vier Duitse transmissienetbeheerders actief in het noorden en het oosten van het land. Elia heeft een voorbeeldfunctie voor de andere Europese netbeheerders, niet alleen in termen van onafhankelijkheid, maar ook als motor voor de ontwikkeling van de Europese markt, en vanwege zijn inzet voor de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en zijn bijdrage aan de integratie van meer hernieuwbare energie in de systemen.