Hernieuwbare energie: een duurzame oplossing om de toegang tot energie te bevorderen

“Meer dan een miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot elektriciteit”, zegt Samson Hadush, postdoctoraal onderzoeker bij het Vlerick Energy Centre. “Dit jaar helpen vier Global Social Projects de energiearmoede te bestrijden door gemeenschappen oplossingen voor duurzame energie te bieden. Die brengen niet alleen sociale en economische voordelen met zich mee, maar komen ook het milieu ten goede.”  

Projecten met een maatschappelijk doel

Tijdens het laatste jaar van hun opleiding werken Masters- en MBA-studenten mee aan een bedrijfsintern project. Meestal gebeurt dat in teams van twee of drie. Die projecten focussen doorgaans op marktonderzoek of een vorm van consultancy. Als een project een maatschappelijk doel heeft of sociaal ondernemerschap ondersteunt, valt het onder de noemer ‘Global Social Project’ (GSP). Organisaties die zich toeleggen op GSP’s genieten een financieel voordeel in vergelijking met bedrijven die standaardprojecten op touw zetten.

Goed voor het milieu

“Toevallig hebben de meeste GSP’s dit jaar betrekking op duurzame energie. Omdat de energiesector een van Vlerick’s belangrijkste strategische doelen is, zijn we echt in de wolken met deze projecten”, aldus Samson. “Al deze GSP’s willen minder bevoorrechte gemeenschappen makkelijker toegang bieden tot energie, en dat op een duurzame manier.”   

“De energie van fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en aardgas, is niet hernieuwbaar. Fossiele brandstoffen zijn namelijk eindig: ze kunnen niet worden aangevuld. De opsporing, winning en omzetting van die niet-hernieuwbare brandstoffen worden almaar duurder. Bovendien zijn de productie en het gebruik van niet-hernieuwbare energie schadelijk voor het milieu, voornamelijk door de uitstoot van CO2. Hernieuwbare energiebronnen, zoals de zon en de wind, raken echter nooit op. Die bronnen zijn oneindig: ze worden snel aangevuld en kunnen steeds opnieuw worden benut. Energie die afkomstig is van deze bronnen – hernieuwbare energie dus – biedt een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen”, verklaart Samson.

M-Power: bedrijfsgroei creëren

In India zetten drie MBA-studenten hun beste beentje voor tijdens een project at M-Power. Dit technologieconsultancybedrijf was drie jaar actief in de sector, en hielp zijn klanten in te zetten op een optimale mix van hernieuwbare energiebronnen. Het management was echter niet helemaal tevreden over de prestaties van het bedrijf. Het was niet makkelijk om nieuwe klanten aan te trekken. “Onze studenten keerden M-Power helemaal binnenstebuiten. Het bedrijfsmodel, de structuur, de organisatie … een hele reeks aspecten werd onder de loep genomen”, vertelt Samson. “Ze stelden een alternatief businessmodel voor dat beter zou beantwoorden aan de noden van het bedrijf. Daarbij hielden ze rekening met de sociale impact, rentabiliteit, uitvoerbaarheid en financiële middelen. Verder werkten ze een strategie uit om de klantenwerving te stimuleren.”

Durabilis: een businessunit voor zonne-energie opstarten

De sociale investeringsmaatschappij Durabilis is gespecialiseerd in landbouwprojecten en projecten voor duurzame ontwikkeling in landen als Guatemala, Peru, Ecuador, Colombia, Burkina Faso, Senegal en Ethiopië. Durabilis werkt sinds jaar en dag samen met Vlerick voor bedrijfsinterne projecten. “Dit jaar deden ze een beroep op onze school voor hun allereerste project rond duurzame energie. Het resultaat was bijzonder veelbelovend”, zegt Samson met een brede glimlach. “Na een succesvol pilootproject voor zonne-energie in Burkina Faso wilde Durabilis een nieuwe businessunit opstarten die zich specifiek richt op hernieuwbare energie. Een team van masterstudenten voerde een uitgebreid marktonderzoek uit om na te gaan welk businessmodel het meest geschikt was om klanten aan te trekken in de West-Afrikaanse markt. En de studenten gingen nog een stap verder: ze testten het bedrijfsmodel niet alleen uit met potentiële klanten, maar slaagden er ook in leads aan te trekken.”

Solcor: een bedrijf startklaar maken

Twee Belgische ingenieurs trokken naar Chili en richtten er Solcor op, een energiedienstenbedrijf dat zonne-energieoplossingen biedt om de energiekosten en CO2-uitstoot van kleine en middelgrote ondernemingen te verlagen. Solcor had financiële ondersteuning nodig om van start te kunnen gaan. “De ingenieurs hadden echter geen tijd om de vereiste dossiers voor te bereiden, en riepen de hulp in van Vlerick. Onze masterstudenten schreven bedrijfs- en investeringsplannen en stelden financiële verslagen op, zodat Solcor investeerders kon aanspreken. Daarnaast maakten ze nuttige documenten op voor toekomstige klanten, zoals investeringsvoorwaarden en kredietvoorstellen”, legt Samson uit. “En ook hier deden onze studenten meer dan van hen werd verwacht”, voegt hij er trots aan toe. “Ze namen het heft in handen, en spraken potentiële klanten aan. Zo konden ze verschillende leads genereren. De eigenaars van Solcor waren in de wolken en lovend over het project. Het bedrijf is nu een actieve speler in de markt.”

Krinner Solar: zonne-energieoplossingen voor de indiaanse gemeenschap

Voor het vierde GSP met betrekking tot duurzame energie trokken enkele Vlerick-studenten naar de Verenigde Staten. Niet meteen een ontwikkelingsland, maar toch zijn er minder bevoorrechte gemeenschappen. Het Duitse bedrijf Krinner ontwikkelt al bijna 25 jaar innovatieve montagesystemen. Onlangs richtte het een businessunit op die zich concentreert op zonne-energieoplossingen. Krinner Solar gebruikt voor zijn activiteiten schroeffundamenten, een van de innovaties van het moederbedrijf. Aangezien de zonnepanelen met deze systemen worden gemonteerd, zijn betonnen funderingen overbodig. Dat maakt de oplossingen nóg milieuvriendelijker en duurzamer. “Krinner Solar wilde de Amerikaanse markt betreden, en zonnepanelen ontwikkelen, aankopen en plaatsen binnen de indiaanse gemeenschap. Onze masterstudenten gingen na of in het kader van het Native American Development Program grootschalige zonne-energieprojecten konden worden opgezet op indiaans grondgebied. Ze werkten ook verschillende financiële modellen uit en verkenden de mogelijkheden tot samenwerking met de indiaanse gemeenschap”, zegt Samson. 

Deelnemen aan de bootcamp rond duurzame energie

Naast GSP’s kunnen studenten zich ook op andere manieren verdiepen in de wereld van duurzame energie. Vlerick Business School organiseert jaarlijks bootcamps met betrekking tot verschillende thema’s. Deze duren drie weken en maken deel uit van het curriculum. Twee jaar geleden werd de eerste bootcamp rond energie georganiseerd. De focus lag toen op de bedrijfsmodellen van Europese energiebedrijven. Dit jaar is de bootcamp gewijd aan de duurzame energiesector. Masterstudenten – ongeacht hun achtergrond – die meer willen leren over dit onderwerp kunnen zich inschrijven voor deze editie. Volgens Samson loont het echt de moeite: “Bij een bootcamp draait alles om interactiviteit. In plaats van hoorcolleges worden uiterst interactieve sessies met bedrijfsleiders en experts georganiseerd, en kunnen studenten businesscases oplossen en bespreken. Daarom is het een zeer nuttige en waardevolle ervaring.” 

Gerelateerd nieuws

 1. “1 maand ondernemen in Afrika”

  Datum: 14-07-2017
  Categorie: Nieuws over onze studenten
  In mei-juni trokken studenten Fabrice Verhaert en Stijn Van der Putten een maand naar Mali om er, samen met GreenVentures, op zonne-energie gebaseerde mini-grids of ‘FlexGrids’ te installeren. Wat begon met het verfijnen van een financieel plan, mondde uit in een leerrijk traject van sociaal, internationaal en innovatief ondernemen. De erkenning volgde snel, in de vorm van een flinke Europese financiering voor Flexgrid enerzijds en de eerste Soudal Award for Social Entrepreneurship anderzijds.
 2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, geen filantropie

  Datum: 21-10-2016
  Categorie: Nieuws over onze studenten
  Belgisch cleantechbedrijf Vyncke ontwerpt en bouwt wereldwijd gedecentraliseerde biomassacentrales. Samen met Indiaas energie- en processpecialist Forbes Marshall richtte het in 2013 M-Power op om duurzame energieoplossingen te leveren aan gemeenschappen in arme, afgelegen gebieden in India. Dat is ook vandaag nog steeds de missie, en mede dankzij drie van onze MBA-studenten kan M-Power groeien, zonder die missie te hoeven loslaten. Benjamin Corvilain, Christian Andres Lesmes Abril en Jean-Erik Verbeke werkten gedurende twee maanden op een consultancyproject. Jean-Erik vertelt.
Alle artikels