CEO's zijn geen machines

Bron: Management Team (28/01/2019); Auteur: Bjorn Cocquyt

Is er een wezenlijk verschil in hoe CEO’s beslissingen nemen en hoe andere mensen dat doen? Zijn ze meer toekomstgericht, hebben ze een bredere kijk op de werkelijkheid of ligt het in hun karakter om gemakkelijker knopen door te hakken? Volgens professor Kerstin Fehre vergeten we te vaak dat CEO’s in de eerste plaats mensen zijn. We hebben de neiging hen te zien als machines die heel rationele beslissingen nemen. Dat zijn ze uiteraard niet en als mens hebben ze volgens Fehre beperkte cognitieve filters en beperkte rationele capaciteiten. Professor Fehre doet onderzoek naar cognitieve processen bij CEO’s om te zien hoe die hun beslissingen beïnvloeden en op die manier een impact hebben op bedrijfstrategie en -resultaten.

Beperkte rationele capaciteiten

Dat een CEO of bij een uitbreiding elke mens beperkte rationele capaciteiten heeft, impliceert niet dat hij irrationele beslissingen neemt. Beslissingen maken we allemaal op basis van beschikbare informatie. ‘Iedereen moet elke dag veel informatie verwerken. Vandaag klagen mensen daarover, maar dat is altijd zo geweest. We hebben nog nooit alle informatie kunnen verwerken die op ons afkomt. Wanneer we keuzes maken of beslissingen nemen moeten we al die informatie filteren. En daartoe hanteren we cognitieve filters’, licht Fehre toe. Wanneer ze het heeft over beperkte rationele capaciteit, slaat die ‘beperkte’ op de informatie die we filteren.

‘Uit mijn onderzoek blijkt dat onze cognitieve filters vooral bepaald worden door onze persoonlijkheid. Sommige mensen staan meer open voor verandering dan andere, sommige mensen focussen meer op de toekomst, anderen op het verleden. De ene mens heeft een grotere bereidheid om te leren uit ervaringen dan de andere. Sommige mensen stellen zichzelf meer in vraag dan anderen.’

Lees het volledige interview 'Onderzoek CEO's: diversiteit leidt tot betere beslissingen' op de website van Management Team.

Gerelateerd nieuws

 1. Gezocht: wendbare strategie

  Datum: 24-04-2018
  Categorie: Opiniestukken
  Over de hele wereld investeren organisaties tijd en middelen in het bepalen van een strategische richting. Of dat nu een driejarenplan is of een kortetermijnstrategie in cycli van hoogstens een paar maanden. Maar in onvoorspelbare, distruptieve markten gedijen noch langetermijnplannen noch kortetermijnstrategieën echt goed. Gelukkig is er een derde optie. Een wendbare strategie berust op een voortdurende strategische conversatie en past zich aan een snel veranderende markt aan. Op die manier garandeert een wendbare strategie dat wij de juiste dingen blijven doen wanneer de wereld om ons heen evolueert. Professor Carine Peeters legt uit hoe dat precies werkt.
 2. 'We evolueren naar een nieuwe balans'

  Datum: 09-03-2018
  Categorie: Opiniestukken
  Professor Peter De Prins vergelijkt veranderingsprocessen met speelgoedautootjes. ‘Als je daar een batterij uithaalt, doet het autootje het niet meer.’ Organisaties beschikken over maar liefst zes batterijen die zij volledig moeten opladen om veranderingen bij te benen.
Alle artikels