Hoe omgaan met de revolutie van het Nieuwe Werken?

Werken gebeurt steeds vaker buiten de klassieke kantooruren en zelfs buiten de bedrijfsmuren. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, activiteitgebaseerd werken, job crafting, …Het zijn allemaal vormen van Het Nieuwe Werken die heel wat voordelen maar ook uitdagingen bieden voor zowel werkgever als werknemer. Leidinggevenden staan centraal bij de succesvolle toepassing in de praktijk. Maar welke rol heb je als leidinggevende precies?  En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking binnen je teams hier niet onder lijdt?

Met steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceren Vlerick Business School en Arteveldehogeschool een interactief kennisplatform rond ‘Het Nieuwe Team Werken’. Het is de bedoeling om via dit platform leidinggevenden de nodige ondersteuning te bieden wanneer het Nieuwe Werken binnen hun teams ingevoerd wordt.

Leidinggevende als spilfiguur

De leidinggevende is een belangrijke spilfiguur bij een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Team Werken (HNTW). De manier waarop leidinggevenden zelf omgaan met HNTW en hun medewerkers ondersteunen, heeft een grote impact op het al dan niet gebruik maken van de flexibiliteit en opportuniteiten die HNTW biedt.  “Vanuit hun intermediaire positie hebben leidinggevenden een belangrijke rol bij het maken van de vertaalslag van formele praktijken naar medewerkers toe”,  vertelt Emmy Defever, onderzoekster aan Vlerick Business School.

HNTW vraagt bovendien om een specifieke leiderschapsstijl waarbij vier competenties centraal staan.  “Ten eerste moeten leidinggevenden bijvoorbeeld meer gaan coachen op resultaten”, aldus Christel De Maeyer, docent en onderzoekster aan de Arteveldehogeschool. “Niet de aanwezigheid op kantoor of het aantal gepresteerde uren staan immers centraal, maar wel de te bereiken resultaten. Ten tweede is het van belang om hierbij duidelijke afspraken te maken over de doelstellingen en medewerkers autonomie te geven in de manier waarop ze die behalen”.

Daarnaast kan het tijds- en plaatsonafhankelijk werken er toe leiden dat het (fysieke) contact binnen het team vermindert. Ook hier is volgens de onderzoekers een belangrijke rol weggelegd voor leidinggevenden. “Het is hun taak om te waken over de sociale cohesie en die te stimuleren via formele en informele contactmomenten en via het bewaken van de kennis- en informatiedeling. Ten slotte moet de leidinggevende de strategische visie van het bedrijf rond HNTW uitdragen en een draagvlak creëren.”

Omdat inzicht in de eigen leiderschapsstijl belangrijk is, kan je als leidinggevende op het kennisplatform alvast een korte competentiescan invullen die je meer vertelt over je sterke kanten en welke competenties je in het kader van HNTW nog verder kan ontwikkelen. 

Interactie troef

Wat mag je als leidinggevende nu allemaal concreet verwachten van dit platform? In de eerste plaats natuurlijk een rijke bron aan informatie. Naast academische inzichten en onderzoek vind je op het platform ook heel wat concrete praktijkcases van zeer uiteenlopende bedrijven, tools om zelf mee aan de slag te gaan, korte peilingen en wetenschappelijke blogartikels.
Ook webinars staan op het programma. HR-autoriteit en Vlerick-professor Dirk Buyens bijt de spits af met een webinar rond de basisprincipes van Het Nieuwe Werken: Wat is het? Wat zijn de gevolgen? Wat is de impact op team en leidinggevende?
Maar het ultieme doel van het kennisplatform is om interactie te stimuleren en een online community te vormen. Via de sociale media en het online forum kan je je kennis, knowhow en ervaring delen met anderen en kan je vragen stellen.   

MEER LEZEN? Het onderzoek in het kader van het kennisplatform leidde ook tot een white paper over leiderschap en HNTW. Deze white paper gaat in op de uitdagingen van het plaats- en tijdsonafhankelijk werken volgens HR professionals uit een vijftigtal organisaties. Wil je meer lezen over deze en andere onderzoeksbevindingen, en op de hoogte blijven van verder relevant onderzoek en initiatieven? Word dan vrijblijvend lid van het kennisplatform: www.hetnieuweteamwerken.be

      

Gerelateerd nieuws

 1. Nieuwkomers helpen bij het uitbouwen van hun carrière in België

  Datum: 22-02-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Om concurrentieel te blijven in de strijd om talent moet België investeren in nieuwkomers. Daarom werken we samen met Talentree - een jobplatform voor multicultureel talent - aan een educatief programma om hoogopgeleide nieuwkomers te helpen integreren in de Belgische arbeidsmarkt. Het traject combineert managementopleiding met een stageplaats en intensieve coaching en mentoring - zowel voor individuen als voor de bedrijven waar ze stage lopen.
 2. Belgische bedrijven scoren goed in Europese lijst van bedrijven waar het goed werken is

  Datum: 05-06-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Op donderdag 4 juni heeft het Great Place to Work® Instituut tijdens een gala-avond in Luxemburg de namen bekend gemaakt van de 100 bedrijven die door hun werknemers beschouwd worden als de beste plaatsen om te werken binnen Europa. Ook 11 Belgische ‘Best Workplaces’ mogen zich voortaan een goede Europese werkgever noemen. Meer dan 1.573.700 werknemers in ruim 2.300 Europese bedrijven namen deel aan het onderzoek.
Alle artikels