Hoog tijd voor ‘Utopian thinking’

Dirk Hemelsoet (MSD) pleit voor innoverend samenwerken in de gezondheidszorg

“Willen we onze Belgische gezondheidszorg behouden, dan moeten alle actoren samen willen streven naar een ideaaloplossing, net zoals Thomas More in ‘Utopia’ 500 jaar geleden.” Het is ook waarom MSD zich opnieuw engageert in een Knowledge Partnership.

We weten Dirk Hemelsoet, Governmental and Public Policy Manager bij MSD, te strikken tijdens de jaarlijkse Vlerick Healthcare Conference die plaatsvond op 27 oktober op onze Brusselse campus. Hij is enthousiast over het programma van de Conference, dat dit jaar voor het eerst werd opgesplitst in drie tracks: ‘competing for access’, ‘competing for capital’ en ‘competing for patients’. “Je volgt een track en aan het eind van de dag heb je een stand-van-zaken vanuit diverse perspectieven. Ik heb ‘competing for access’ gevolgd, want voor een farmabedrijf als MSD is een cruciale vraag: hoe kunnen we zo snel mogelijk innovatieve geneesmiddelen ter beschikking stellen van alle patiënten en artsen?”

Innovatie in oncologie

Over welke innovatieve geneesmiddelen spreken we dan? “Bij MSD zijn we actief binnen therapeutische domeinen zoals infectieziekten (o.a. Hepatitis C), diabetes en vaccins. We proberen telkens om onze innovaties zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. Op het vlak van kankerbehandeling staan we aan de drempel van een doorbraak. Naast de klassieke operatieve behandeling, radiotherapie en chemotherapie werken we volop aan een vierde behandelingsvorm, nl. met immuno-oncologische geneesmiddelen, die een ‘boost’ geven aan ons immuunsysteem en zo de kankercellen bestrijden. We voeren op dit moment meer dan 300 studies uit in verschillende types van kanker, waaronder long-, borst- en maag-darmkanker. De resultaten van die studies zullen bepalen of er een aanvraag tot registratie en terugbetaling zal ingediend worden naargelang het type van bestudeerde kanker. Voor de behandeling van sommige vormen van melanoma (huidkanker) is reeds registratie en terugbetaling voorzien.

“Dankzij het Knowledge partnership kunnen we met alle actoren samen de gezondheidszorg van morgen uittekenen.”

Consensus

Maar daarmee zijn die geneesmiddelen nog niet beschikbaar voor de patiënt. “De farmaceutische sector werkt hard aan nieuwe manieren om nieuwe geneesmiddelen op een snellere, maar even veilige manier tot bij de patiënt te krijgen, bv. aan de hand van Real Word Data (big data) over het gebruik van geneesmiddelen of door de toegangsprocedures voor nieuwe geneesmiddelen te vergemakkelijken. Tijdens de conferentie bleken alle actoren het daarover eens te zijn.”

Brainstormen

Dat contact met de andere actoren, zoals het RIZIV, het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), biotechbedrijven en ziekenhuizen, is overigens een van de redenen waarom MSD opnieuw tekende voor een Knowledge Partnership binnen het Vlerick Healthcare Management Centre. “Als individueel bedrijf treed je meestal één-op-één in contact met die actoren met een specifiek doel voor ogen. Dankzij dat partnership kunnen we samen brainstormen en de huidige silo’s doorbreken. Door beter elkaars standpunt te begrijpen, ga je met een andere mind-set aan tafel zitten en net dàt is absoluut noodzakelijk voor de gezondheidszorg van morgen.”

Enkele impressies van de Vlerick Healthcare Conference die plaatsvond op 27 oktober 2016.
Meer foto’s zijn beschikbaar op Flickr.