Innovatiehub geeft de toekomst van de energiesector vorm

"De energiesector staat voor een radicale transformatie, en de veranderingen volgen elkaar veel sneller op dan we in het verleden gewend waren. De zakenwereld van vandaag is erg volatiel en veel paradigma's zijn verschoven." Dat zegt Ann-Christin Gerlach, executive assistant bij Enel, de grootste distributeur van elektriciteit in Italië.

Ann-Christin Gerlach (Enel)De belangrijkste stap in dat opzicht is de veranderingen omarmen, zo meent Ann-Christin. Daar hoort ook een open dialoog bij met alle betrokkenen. Daarom besloot ze deel te nemen aan de vierde editie van onze Future Grid Managers-opleiding, die binnenkort aan zijn afsluitende seminar toe is. De 13 deelnemers zijn afkomstig van 11 distributie- en transmissienetbeheerders (DNB's en TNB's) uit heel Europa. De opleiding moedigt een open dialoog aan, en stimuleert de uitwisseling van best practices en ideeën rond technologische innovaties, groeistrategieën en potentiële toekomstige businessmodellen.

"Enkele thema's wekten in het bijzonder mijn interesse: het beheer van digitale infrastructuur, de integratie van hernieuwbare energiebronnen, en de ontwikkeling van oplossingen voor gemeenschappen en steden die een nieuw tijdperk inluiden met meer keuzevrijheid voor de consument. Door de digitalisering van het stroomnet wordt de netbeheerder de aangewezen instantie om op een kostenefficiënte manier diensten gericht op andere sectoren mogelijk te maken: elektrische mobiliteit, gegevensverzameling, slimme stedelijke diensten, enzovoort. Een open en duurzaam digitaal stroomnet zet alle spelers (prosumenten, aggregators, retailers, leveranciers van energiediensten (ESCO’s), regelgevende instanties ...) aan tot actie. De netbeheerder kan al deze actoren advies geven over energiegebruik, en bevordert zo de energie-efficiëntie en marktconcurrentie.
Technologische ontwikkeling alleen volstaat niet om deze slimme convergentie mogelijk te maken. Uitwisseling van best practices en een open dialoog tussen DNB's, TNB's en andere belanghebbenden zijn onontbeerlijk voor innovatie en een onberispelijke dienstverlening aan de eindklant. Dat maakt van de Future Grid Managers-opleiding een uniek platform voor het verwerven en uitwisselen van kennis."

"Samen met mijn projectteam kreeg ik de kans om een digitaal energieplatformmodel te ontwikkelen. In een dergelijk model maakt het stroomnet het mogelijk om klantgerichte diensten te leveren, gebaseerd op het internet der dingen en gegevensbeheer vanuit een big data-logica. Je kunt de opleiding dan ook zien als een innovatiehub, waar energie-experts uit verschillende landen elkaar ontmoeten om de toekomst van de energiesector vorm te geven."
 
De opleiding is bijna afgelopen. Ann-Christin geeft toe dat ze de interactie met de andere deelnemers erg zal missen. Ze heeft ondertussen wel een mooi netwerk opgebouwd en blijvende contacten gelegd met professoren, topmanagers, regelgevende instanties ... "Het is heel moeilijk om concreet uit te leggen waar je in deze opleiding aan werkt, en ik wil niet op de zaken vooruitlopen. Maar ik weet nu dat ik collega's heb bij heel wat andere DNB's en TNB's die ik op ieder moment kan bereiken voor een brainstormsessie, om prestaties te vergelijken, of voor een belletje over welk probleem dan ook. Dat vind ik erg fijn."

Wil je ook graag een open dialoog aangaan met andere distributie- en transmissienetbeheerders? Neem dan deel aan de volgende editie van onze  Future Grid Managers-opleiding die start in oktober.

Gerelateerd nieuws

 1. De Europese energiemarkt – nu en in de toekomst

  Datum: 04-05-2016
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  De Future Grid Managers-opleiding inspireert professionals van transmissie- en distributienetbeheerders van over heel Europa. Voor Yvonne Coughlan, Manager Planning Standards & Tariffs bij Eirgrid (Ierland), is de opleiding bijna afgelopen. Die bleek zeer nuttig en relevant: “Ik heb heel wat opgestoken over de toekomstige trends en onzekerheden, en over de innovatiemogelijkheden voor mijn bedrijf."
 2. Het licht brandende houden

  Datum: 04-11-2013
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  Vandaag de dag volgen de ontwikkelingen binnen de energiesector zich in razend tempo op. Dat heeft vooral te maken met de faciliterende rol van elektriciteitsnetwerken in de zoektocht naar systemen om op een meer duurzame manier energie op te wekken. De nieuwe opleiding ‘Future Power Grid Managers’ brengt senior managers van deze bedrijven samen om van gedachten te wisselen over de toekomst van hun sector.
Alle artikels