Internationaal onderzoek met impact

Onderzoek is een belangrijk fundament van  kennis en expertise aan Vlerick Business School. Wanneer we terugblikken op het voorbije jaar springen er duidelijk een aantal trends uit. Er werd niet alleen kwalitatief hoogstaand, maar ook heel veel onderzoek afgeleverd. Er was daarnaast een uitgebreide kennisuitwisseling met onderzoekers van over de hele wereld. De doctoraatsstudenten zijn talrijk en vormen steeds meer een echte community. En heel wat onderzoekers vielen in de prijzen. Maar er zijn ook uitdagingen voor de toekomst. Want het is van cruciaal belang dat academisch onderzoek ook de nodige impact heeft en zijn weg vindt naar bedrijfsleven, onderwijs en maatschappij.

Onderzoek zonder grenzen

In 2014 kreeg Vlerick Business School groen licht voor deelname aan twee lopende, internationale onderzoeken. “Het is de eerste keer dat we in hetzelfde jaar financiering voor twee projecten van een dergelijk kaliber binnenhalen,” vertelt Research Manager Eva Cools. “Het gaat over langlopende Europese onderzoeksprogramma’s. Het Consortium STORY telt naast Vlerick nog 16 andere partners die onderzoek doen naar de toegevoegde waarde van het opslaan van energie op distributieniveau. Het project start in mei van dit jaar en loopt 60 maanden. Daarnaast zijn we samen met 30 andere instellingen ook partner in een consortium dat op zoek gaat naar manieren om een duurzame logistiek uit te bouwen via netwerken doorheen de hele supply chain. Ook dat project wordt dit jaar opgestart en zal 42 maanden duren.”

Verder is het ook opmerkelijk hoeveel professoren en onderzoekers in 2014 in het buitenland verbleven hebben. “In totaal vertoefden ze samen 42 maanden in het buitenland, wat toch vrij veel is. Ze verblijven daarbij voor een bepaalde periode aan gerenommeerde buitenlandse universiteiten en business-scholen waar ze vooral gezamenlijk onderzoek doen en kennis uitwisselen met lokale proffen. Het gaat daarbij vaak over doctoraatsstudenten in hun tweede of derde jaar. Maar ook voor onze professoren is het een ideale gelegenheid om de focus even te verleggen van lesgeven naar het verder uitbouwen van hun onderzoekssamenwerking.”

Ten slotte brachten onze professoren en onderzoekers het afgelopen jaar 61 presentaties op internationale, academische conferenties en Vlerick Business School was ook de gastlocatie voor twee van deze conferenties, nl. de Belgian Entrepreneurship Research Day en het European Entrepreneurship Colloquium.

Van puur academisch naar brede impact

Het debat rond hoe je de impact van onderzoek op de buitenwereld kan meten, los van het louter academische, is momenteel zeer actueel. Is het immers niet de taak van onderzoek om de maatschappij in de breedste zin van het woord vooruit te helpen? Het meten van die impact is dan ook meteen onze belangrijkste doelstelling voor dit jaar. Evident is dat echter niet, legt Eva uit: “Hoe definieer je immers academische, maatschappelijke, pedagogische en business-impact? Om de impact van ons onderzoek beter te kunnen kwantificeren, zijn we momenteel de nodige parameters aan het uitwerken. Ik heb wel gemerkt dat we daarin al verder staan dan andere scholen. We passen het weliswaar nog niet toe, maar we zijn wel al actief bezig met het uitbouwen van de nodige knowhow. We moeten daarbij ook nadenken over hoe we onze impact kunnen verbreden zonder daarbij echter de academische fundering te verliezen. Het is geen of-of-verhaal, maar een en-en-verhaal.” 

Onderzoek in 2014
 • 60 wetenschappelijke artikels
 • 12 boeken en 8 hoofdstukken in boeken
 • 7 cases
 • 21 onderzoeksrapporten
 • 5 onderzoekers die hun doctoraat behaald hebben en 3 nieuwe doctoraatsstudenten
 • 61 presentaties op academische conferenties
 • 9 awards waarvan 2 voor beste doctoraat, 1 voor beste doctoraatsvoorstel, 1 voor beste paper, 3 voor beste boek en 2 voor beste case
 • 74 bedrijven die verbonden zijn aan een Centre for Excellence of Research Centre
 • 12 leerstoelen
 • 19 Prime Foundation en 4 Knowledge Partners

Gerelateerd nieuws

 1. Nieuw

  Hoe denkpatronen van CEO’s hun acties beïnvloeden

  Datum: 10-07-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  De onderzoekinteresses van Kerstin Fehre zijn erg uiteenlopend: bedrijfsstrategie, beheersautonomie, vasthouden aan de status quo, tijdgerelateerde focus, CEO-opvolging, legitimiteitseffecten van mvo, controle-instrumenten bij start-ups, culturele verschillen in diversiteitsbeheer enz. “Toch is er een rode draad”, lacht ze. “Het draait allemaal om strategische besluitvorming.” Kerstin is onlangs benoemd tot professor Strategie. Ze zal ook nauw betrokken zijn bij het nieuwe Centre for Excellence in Adaptive Strategy.
 2. Technologie zal de farmasector hervormen

  Datum: 11-04-2018
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Afgelopen januari ging professor Zeynep Erden aan de slag in ons Healthcare Management Centre. “Ik probeer te begrijpen op welke manieren innovatie wordt gestimuleerd of belemmerd en welke innovatiestrategieën leiden tot concurrentievoordelen bij farmaceutische bedrijven. Ik vind het erg interessant hoe nieuwe technologieën veranderingen kunnen veroorzaken in de manier waarop bedrijven innoveren.” Ze onderscheidt drie grote trends die de innovatiestrategieën van farmabedrijven momenteel vorm geven: patiënten op de eerste plaats, geavanceerde data-analyse en betere en goedkopere geneesmiddelen.
Alle artikels