Klaar voor verandering, klaar voor de toekomst

MasterCard zet zich schrap om zijn organisatie toekomstbestendig te maken

MasterCard besliste niet alleen door onze knowhow en ervaring in wetenschappelijk onderzoek om met Vlerick een academische leerstoel op te richten, ook het Centre for Financial Services was voor het bedrijf een reden om te kiezen voor onze school. Max Lanckriet, Group Executive Customer Delivery Europe bij MasterCard, Ignace Combes, voorzitter van het Vlerick Centre for Financial Services, en Regine Slagmulder, professor risk & governance en hoofd van de executive MBA-opleidingen bij Vlerick, vertellen wat de drijfveren zijn voor hun beslissing en sommen de voordelen op van de MasterCard-leerstoel voor alle betrokkenen.


Van links naar rechts: George Simon (President Central Eastern Europe, MasterCard), Ignace Combes (Voorzitter Centre for Financial Services), Professor Björn Cumps, Professor Regine Slagmulder, Max Lanckriet (MasterCard), Vinciane Verbiest (MasterCard) en decaan Philippe Haspeslagh.

Max geeft een overzicht van de uitdagingen: “De financiële sector in het algemeen en het mondiale betalingsecosysteem in het bijzonder evolueren snel, niet in het minst door de nieuwe regelgevingen. Binnen enkele maanden wordt een nieuwe Europese wet van kracht. Onze kernactiviteit bestaat erin banken, telecomproviders, handelaars, overheden en consumenten met elkaar in verbinding te brengen, maar ons traditionele bedrijfsmodel en ecosysteem veranderen. Betaalkaarten worden niet langer alleen maar door banken uitgegeven, maar ook door retailers, telecomproviders en zelfs overheden. Digitale reuzen als Apple Pay en Google eisen een deel van de markt op, net als innovatieve starters, en allerlei partnerschappen en joint ventures. Bovendien gaat de technologische vooruitgang sneller dan ooit.”

“Als bedrijf willen we voortdurend groeien door innovatie. Meegaan met de nieuwste technologische ontwikkelingen en je kunnen aanpassen is dus van essentieel belang. Deze leerstoel kreeg daarom de toepasselijke naam 'Transforming for the Future' (Veranderen voor de toekomst) en zal ons niet alleen de mogelijkheid bieden om een beroep te doen op waardevol onderzoek en nuttige knowhow, maar ook om de verworven kennis te benutten binnen onze organisatie. Daarom kijken we uit naar de workshops die zo’n vier keer per jaar worden georganiseerd”, voegt Max eraan toe.

Belgische fintech

Naast workshops heeft het Centre for Financial Services ook andere initiatieven ontwikkeld om expertise te delen en innovatie aan te moedigen. Ignace licht toe: “Max vertelde al hoe belangrijk technologie is. Het Centre richt momenteel trouwens een kenniscentrum op dat zal focussen op technologische vernieuwing en ontwrichtende veranderingen op concurrentievlak. Het kenniscentrum heeft als doel de knowhow van Vlerick, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering en big data, uit te breiden ten voordele van de financiëledienstensector. Maar dat is niet alles. Technologische ontwikkelingen in het algemeen hebben een enorme impact op organisaties als MasterCard. Ze hebben niet alleen gevolgen voor de klanten, maar ook voor het bedrijf zelf, als verstrekker van betaalinfrastructuur. Daarom wil het Centre samen met externe partners een Belgisch ecosysteem voor financiële technologie creëren, om innovatie te ondersteunen en technologie zichtbaarder te maken door intensieve opleidingen en andere evenementen te organiseren.”

Kader voor bedrijfsverandering

Door de grotere volatiliteit en complexiteit van de internationale bedrijfswereld vandaag moeten bedrijven zoals MasterCard een economische realiteit het hoofd bieden die heel wat mogelijkheden creëert, maar tegelijkertijd ook meer risico’s en uitdagingen inhoudt. Regine gelooft dat Vlerick MasterCard kan helpen om beter te anticiperen op die strategische uitdagingen, en om een concurrentievoordeel te behalen door flexibeler en proactiever met die uitdagingen om te gaan. “Door onze expertise op het gebied van strategie, bedrijfsmodelinnovatie, risicomanagement en -governance, en onze kennis van regelgevingen en de financiële sector in het algemeen, kunnen we toonaangevende praktijken in verschillende vakgebieden en sectoren identificeren en vertalen naar een samenhangend kader dat is aangepast aan de specifieke situatie van MasterCard. Dat kader moet het bedrijf de mogelijkheid bieden zijn structuren, processen en organisatierollen te evalueren en te versterken, om bestand te zijn tegen schokken op economisch, regelgevend, geopolitiek of concurrentieniveau.”

Kruisbestuiving

“Ik zou nog even dieper willen ingaan op onze expertise in verschillende vakgebieden en sectoren”, zegt Ignace. “Vlerick heeft niet alleen het Centre for Financial Services opgericht, maar ook excellentiecentra voor energie, gezondheidszorg en supply chain management, om maar enkele voorbeelden te geven. Zo heeft de energiesector al een ingrijpende herstructurering ondergaan ten gevolge van de Europese regelgeving die de liberalisering van de markt wil bevorderen. Voorbeelden van hoe de elektriciteitsbedrijven zich hebben aangepast aan de nieuwe regelgeving en hoe ze hun bedrijfsmodellen hebben gewijzigd in functie van het nieuwe concurrentielandschap, zullen als inspiratiebron dienen voor de transformatie die MasterCard doormaakt.”

De kers op de taart

Deze leerstoel is geïnspireerd op de pragmatische aanpak van Vlerick om kennis te ontwikkelen en om te zetten in actie. Max vindt het fantastisch dat beide organisaties voordeel zullen halen uit de verworven inzichten. “Bij Vlerick wordt onderzoek teruggekoppeld naar educatie. Als onze medewerkers deelnemen aan de opleidingen van Vlerick, weten we dat de school ook baat zal hebben bij de resultaten van de leerstoel.”

Regine spreekt voor iedereen als ze het project als volgt samenvat: “We kijken er enorm naar uit om de krachten te bundelen met MasterCard en samen een flexibele, veerkrachtige organisatie te ontwikkelen, die optimaal is voorbereid op alle mogelijke uitdagingen.”

MasterCard (NYSE: MA) is een technologiebedrijf in de wereldwijde betaalsector. We beschikken over ’s werelds snelste netwerk voor de verwerking van betalingen, waar consumenten, financiële instellingen, handelaars, overheden en bedrijven in meer dan 210 landen deel van uitmaken. Dankzij de producten en oplossingen van MasterCard zijn dagelijkse commerciële activiteiten, zoals winkelen, reizen, een bedrijf runnen en financiën beheren, makkelijker, veiliger en doeltreffender voor iedereen.