Leerklimaat in Vlaamse bedrijven: positief of nog werk aan de winkel?

Krijtlijnen voor een geslaagd leerbeleid

Langer werken impliceert aanpassing en verandering. Werknemers worden verwacht om zich hun hele werkende leven permanent bij te scholen. Iedereen mee krijgen in dit leerverhaal, vereist niet alleen een juiste ingesteldheid en goede wil, maar ook de beschikbaarheid van voldoende leermogelijkheden. Levenslang leren is daarom een gedeelde verantwoordelijkheid van individu en bedrijf. Bedrijven die een positief leerklimaat in hun organisatie willen installeren of stimuleren, moeten rekening houden met vijf grote voorwaarden: toegankelijkheid, ondersteuning, autonomie, verbondenheid en transfer. Die voorwaarden gelden zowel voor formeel als informeel leren.

Dat blijkt uit een onderzoek van professor Katleen De Stobbeleir en onderzoekers Fauve Delcour, Tina Davidson en Kim Bellens aan Vlerick Leuven Gent Management School in samenwerking met het ESF-Agentschap Vlaanderen vzw bij 1802 Vlaamse medewerkers verspreid over 12 organisaties. De bevraging gebeurde zowel op organisatie- als op individueel niveau en dit bij een mix van HR-verantwoordelijken, leidinggevenden en medewerkers.

Twee vormen van leren

Onder formeel leren verstaan we gestructureerde en expliciete opleidingsinitiatieven. Informeel leren slaat op werkplekleren. Om van een positief leerklimaat te kunnen spreken, moeten beide vormen een prominente plaats krijgen binnen het leergebeuren en ondersteund worden door het bedrijf. In de praktijk zien we echter vaak dat de balans overhelt naar één van beide vormen, waarbij in kleinere organisaties informeel leren vaak goed scoort. In grotere bedrijven zijn formele leerinitiatieven dan weer beter uitgewerkt.

Vijf voorwaarden om tot een positief leerklimaat te komen

 1. Toegankelijkheid: de kansen die je van het bedrijf krijgt om opleidingen te volgen en de mate van openheid voor nieuw manieren van werken
  Over het algemeen zijn Vlaamse medewerkers zeer tevreden. 69% vindt dat ze voldoende kansen krijgen om een opleiding te volgen. 82% geeft aan dat hierbij geen onderscheid gemaakt wordt inzake geslacht, leeftijd, enz. Wat werkplekleren betreft kan het beter. Hoewel 64% vindt dat er voldoende ruimte is om problemen aan te kaarten, geeft slechts 41% aan dat men open staat voor nieuwe manieren om het werk aan te pakken.
 2. Ondersteuning: de waardering en aanmoediging die je krijgt voor het volgen van een opleiding door zowel collega’s als leidinggevenden
  75% bevestigt aanmoediging van de leidinggevende te ervaren tijdens de duur van de opleiding. Slechts 44% ervaart diezelfde ondersteunende houding wanneer ze het geleerde ook daadwerkelijk toepassen op de werkplek. Er is dus een kloof tussen zeggen en doen. Wat informeel leren betreft, zien we een gelijklopend fenomeen. Waar 58% aangeeft dat nieuwe ideeën gewaardeerd worden, daalt dit percentage plots tot 44% wanneer er gepolst wordt naar erkenning bij het daadwerkelijk uitproberen van die nieuwe ideeën. Het lijkt dus alsof leren en nieuwe initiatieven graag ondersteund worden, maar eenmaal concreet toegepast in het dagdagelijkse werk, is die ondersteuning zoek.
 3. Autonomie: de ervaring dat je zelfstandig je eigen leerproces in handen kan nemen
  Aan autonomie is er geen gebrek; 71% geeft aan dat ze zelf kunnen en mogen aangeven of een opleiding geschikt is voor hen en 70% zegt dat ze zelf kunnen signaleren als ze behoefte hebben aan een bepaalde opleiding. Wat echter vaak ontbreekt in bedrijven is voldoende structuur en omkadering om die autonomie ook te kunnen opnemen. Zo kan slechts 55% zelfstandig opleidingen opzoeken zonder hulp van derden. Ook op de werkplek zelf is er voldoende autonomie (70%). 61% geeft zelfs aan dat ze problemen op de werkvloer zien als een kans om bij te leren.
 4. Verbondenheid: zowel tussen de opleiding en de opleidingsbehoefte als tussen collega’s onderling
  Een opleiding vergt inspanning (tijd, extra werk) en die investering wordt pas als waardevol ervaren wanneer het geleerde relevant is voor de job. 77% geeft aan dat wat ze leren hen effectief helpt om hun job beter uit te voeren. Qua methodes kan het beter, want 55% vindt dat de manier waarop de opleidingen gegeven worden, niet aansluit bij hoe zij graag leren. Tussen collega’s onderling scoort verbondenheid goed. 87% heeft collega’s die steeds klaar staan voor wie moeilijkheden ervaart binnen zijn/haar job; 67% vindt dat ze veel van hun collega’s kunnen leren.
 5. Transfer: de mate waarin het geleerde ingebed wordt in de dagdagelijkse praktijk
  Die transfer vormt voor de Vlaamse bedrijven nog een grote uitdaging. Ongeveer 50% heeft voldoende tijd om de nieuwe kennis toe te passen. Frappanter is dat in slechts 28% van de gevallen leidinggevenden vooraf met hun medewerker de doelstellingen van de gevolgde opleiding bespreken. Dat bepalen van doelen verhoogt de kennistransfer nochtans substantieel.

Gerelateerd nieuws

 1. EASI en Accent zijn de Best Workplaces 2021 van België

  Datum: 16-03-2021
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte op 16 maart opnieuw de Best Workplaces™ van België bekend. Bij de kleine en middelgrote organisaties staat EASI op nummer 1; bij de grote organisaties kaapt Accent de eerste plaats weg. De Covid-19 crisis heeft zeker een impact gehad op de resultaten. Enerzijds slaagden heel wat organisaties erin om het vertrouwen te versterken. Ondanks de moeilijke tijden konden ze aan hun werknemers tonen dat ze er als werkgever voor hen waren. Anderzijds bleek het voor sommige organisaties dan weer erg moeilijk om met iedereen de connectie te behouden
 2. 45 Belgische bedrijven mogen zichzelf een ‘Great Place to Work®’ noemen

  Datum: 17-03-2020
  Categorie: Persberichten
  Het Great Place to Work® Institute Belgium maakte opnieuw de 20 Best Workplaces™ van België bekend. Naast deze ranglijst ontvingen ook 25 organisaties een ‘Great Place to Work®’-certificaat als erkenning voor hun goed werkgeverschap. De resultaten zijn grotendeels gebaseerd op de mening van de werknemers bij de betrokken bedrijven. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door het Great Place to Work® Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat.
Alle artikels