“Marketing moet een belangrijkere rol krijgen in de besluitvorming.”

In april werd Alexander Himme benoemd tot Assistant Professor of Marketing. Waar ligt zijn expertise, waarom is hij deel gaan uitmaken van ons team en wat motiveert hem?

Alexanders onderzoek focust op twee verwante gebieden: (1) ‘marketing performance management’ of ‘marketing accountability’ en (2) ‘brand valuation’ en ‘brand management’. “Marketing performance management streeft ernaar de ROI van marketing objectief en kwantitatief te meten. Of het nu gaat om reclamecampagnes of de lancering van een nieuw marketingkanaal, marketeers geloven in het belang van deze initiatieven en zijn ervan overtuigd dat ze tot betere resultaten leiden. Hiervoor gaan ze op hun gevoel af, maar om het succes van een initiatief grondig te evalueren, hebben we harde financiële cijfers nodig”, aldus Alexander. “Wat brand valuation betreft, probeer ik methodes te ontwikkelen om de financiële waarde van een merk te bepalen. We kunnen het belang van een merk wel erkennen, maar het gaat om een immaterieel actief. Er bestaan verschillende manieren om de waarde van een merk te bepalen, maar tot nog toe is geen enkele aanpak volledig toereikend gebleken.”

Verstaanbare taal voor CEO’s en CFO’s

In marketing en boekhouding is de waarde van immateriële activa in het algemeen, en internationale merken in het bijzonder, een actueel thema. Tegelijkertijd verliest marketing echter aan belang in het besluitvormingsproces. “Dat komt gedeeltelijk door de economische crisis: marketingbudgetten zijn een van de eerste die onder druk komen te staan. Via mijn onderzoek wil ik het belang van marketing in de kijker zetten. Als we kunnen bewijzen dat marketing een invloed heeft op de financiële parameters, zoals de waarde voor aandeelhouders, kapitaalkosten en cashflow, maken we het onderwerp toegankelijker voor CEO’s en CFO’s. Marketeers beschikken dan over de nodige argumenten om bezuinigingen te bespreken of tegen te gaan. Kaderleden op hoog niveau hebben het moeilijk het belang van het merkimago te vatten, tenzij het vertaald wordt naar financiële cijfers”, legt Alexander uit. “Ik hoop de studenten deze expertise bij te brengen, zodat zij ze op hun beurt in hun bedrijven kunnen toepassen”, voegt hij hieraan toe.

Multidisciplinair onderzoek

Alexander komt ons team vervoegen vanuit de universiteit van Keulen. Ons motto, ‘Enjoy change’ heeft hem blijkbaar geraakt. “Ik was op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen”, glimlacht hij. “En naast de uitzonderlijke reputatie van Vlerick sprak ook de onderwijs- en onderzoeksmethode me aan. Mijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van marketing en boekhouding. Ik hou van een multidisciplinaire aanpak, net als de professoren en onderzoekers van Vlerick. Ik kijk er dan ook naar uit samen te werken met mijn collega’s op het gebied van marketing, boekhouding en financiën. Er zijn mogelijkheden genoeg om de handen ineen te slaan!”

Nooit opgeven, dat is de boodschap

We vroegen Alexander wat hem motiveert. Hij antwoordt: “Je mag nooit opgeven. Als onderzoeker streef ik naar publicaties in tijdschriften van de bovenste  plank. Als mijn werk echter om welke reden ook wordt verworpen, probeer ik dit altijd als een kans te zien om het nog beter te doen. Je moet de positieve kant van de zaak zien en er lessen uit trekken, want uiteindelijk komt alles wel goed.”

Profiel

 • Assistant Professor in Marketing aan de universiteit van Keulen, Duitsland (2011-2014)
 • Visiting Scholar aan de Anderson School of Management, UCLA, Californië, VS (2012)
 • Visiting Scholar aan de Graduate School of Business, Stanford University, Californië, VS (2011)
 • Assistant Professor in Marketing aan de universiteit van Passau, Duitsland (2008-2011)
 • Ph.D. in Marketing and Management Accounting aan de Christian-Albrechts-universiteit in Kiel, Duitsland (2008)
 • Research Assistant, Management Accounting aan de Christian-Albrechts-universiteit in Kiel, Duitsland (2003-2008)

Gerelateerd nieuws

 1. Marketing en duurzaamheid: twee zijden van dezelfde medaille

  Datum: 03-10-2017
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Fred Lemke is recent benoemd tot professor Marketing en duurzaamheid bij Vlerick. Hiervoor was hij voltijds professor, onderzoeksleider en co-departementshoofd van de Marketing, Operations & Systems Group aan de Newcastle University Business School. Wat zijn zijn expertisedomeinen? Wat brengt hem tot bij ons en wat hoopt hij te bereiken?
 2. Kruisbestuiving en bruggen bouwen

  Datum: 26-01-2016
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Na Parijs en Tilburg richtte Barbara Briers haar pijlen op het thuisfront: Leuven. Recent ging ze van start als Associate Professor Marketing bij Vlerick Business School. “Mijn aandacht gaat hoofdzakelijk uit naar sociaal-maatschappelijke thema’s. Ik vind het belangrijk dat het resultaat van mijn onderzoek een waardevolle bijdrage vormt voor het leven van elke dag.”
Alle artikels