Never change a winning team

Eandis-leerstoel over veerkrachtige toeleveringsketens gaat nog vijf jaar door

Op 30 september hebben Eandis en Vlerick hun leerstoelpartnerschap officieel vernieuwd. “Deze samenwerking tussen de academische wereld en de sector heeft veel meer inzichten opgeleverd dan we hadden verwacht”, vertelt Jean-Pierre Hollevoet, directeur netbeheer bij Eandis. “De voorbije vijf jaar hebben we nauw samengewerkt met Vlerick en de geweldige chemie tussen onze teams heeft ons geïnspireerd om de weg samen voort te zetten.”

Vlerick wilde net zo graag de samenwerking voortzetten als Eandis, dus ook decaan Marion Debruyne is erg blij met de verlenging: “De energiesector is een van onze strategische focusgebieden en de Eandis-leerstoel was een van onze eerste ondernemingen in dit domein. Het is prachtig om te zien dat het project wordt voortgezet.”


Van links naar rechts: professor Behzad Samii, decaan Marion Debruyne en Jean-Pierre Hollevoet

Een terugblik

Aanvankelijk focuste de leerstoel op de uitdagingen inzake ‘smart meters’ waarvoor Eandis staat. Zijn conventionele elektriciteits- en gasmeters vervangen door slimme meters die vanaf een afstand kunnen worden bediend, is een langetermijnproject en een enorme onderneming waarvoor een flexibelere, aanpasbare toeleveringsketen nodig is.

Leerstoelprofessor Behzad Samii is terecht trots op wat de teams hebben verwezenlijkt. De bevindingen van het onderzoek in de periode 2010-15 zijn samengevat in tien artikels (publicaties in academische en professionele tijdschriften, cases voor het onderwijs, werkdocumenten en lesnotities). “Voor academici geldt: is het niet gepubliceerd, dan bestaat het niet”, zegt hij met een glimlach. “Maar het gaat niet om het publiceren op zich. Deze publicaties hebben een verschil gemaakt en de onderzoeksresultaten zijn op brede schaal gedeeld. We hebben ze voorgesteld op congressen en samen hebben we businesscases ontwikkeld die nu ook gebruikt worden aan andere businessscholen en universiteiten.”

Inspiratiebron voor verandering

Voor Jean-Pierre Hollevoet valt de meerwaarde van deze casestudy’s niet te overschatten: “Niet alleen kwamen we in het gezichtsveld van universiteiten en businessscholen, nog belangrijker is dat ze onze mensen hebben geïnspireerd om problemen anders te bekijken en op een andere manier op zoek te gaan naar oplossingen.”

En dat is niet alles: “Praktische problemen met de toeleveringsketen werden bestudeerd en geanalyseerd aan de hand van verschillende modellen, waardoor we meer inzicht hebben gekregen in onze processen en beter begrijpen waarom niet alles altijd loopt zoals verwacht. De modellen en onderzoeksresultaten hebben ons een kader gegeven om onze processen bij te sturen en zo onze logistiek om te bouwen tot een flexibele en  responsieve toeleveringsketen.”

Een vooruitblik

Voor de komende jaren hebben de teams vier onderzoeksstromen bepaald om Eandis te helpen de overblijvende uitdagingen het hoofd te bieden. “Als eerste gebruiken we de gegevens die we in de pilootfase hebben verzameld om het bedrijfsmodel van ons slimmemeterprogramma te versterken en zo een kostenefficiënte en technologisch duurzame uitrol te verzekeren”, legt Jean-Pierre Hollevoet uit. “De technologie verandert steeds sneller en dus dreigen onze fysieke middelen, zoals transformatoren, kabels en meters, nog sneller verouderd te raken. Een tweede onderzoeksstroom zal zich daarom concentreren op de integratie van beslissingen inzake het beheer van onze middelen en toeleveringsketen. In een derde reeks projecten bekijken we hoe het juiste platformontwerp de totale eigendomskosten van onze slimme meters tot een minimum kan beperken. Tot slot moet het overgrote deel van de gegevens die slimme meters genereren, intelligent gebruikt worden om de toevoer van zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare energie te controleren, net als de sterk schommelende en onzekere vraag naar energie, de doelstelling van onze vierde onderzoeksstroom.”

Een blik op de lange termijn

Dat is een ambitieuze planning, maar ze zijn het er allemaal over eens dat die flexibel is. “Onderzoek is tijdrovend en intensief. Het is als op ontdekkingsreis vertrekken zonder te weten waar je zult uitkomen. Het vraagt een sterk partnerschap en dat hebben we gelukkig”, vertelt de decaan. “Vijf jaar is lang. Er kan veel gebeuren, zeker in een dynamische omgeving als de energiesector.”

Professor Samii knikt instemmend: “Onze onderzoeksagenda is een kompas. We zijn flexibel genoeg om in te spelen op de veranderende behoeften van Eandis of eventuele kansen die zich aandienen. We denken zelfs al na over wat we gaan doen over vijf jaar. Je moet een langetermijnperspectief hebben of het gaat onderweg fout.”