“Met alle energie-actoren rond de tafel”

Nieuw partnership met KPMG rond de energietransitie in België

Het energiepact dat alle overheden eind maart afsloten, schept eindelijk een kader voor de energietransitie in ons land. Het verhoogt meteen ook de druk bij alle energie-actoren om het debat aan te gaan. “In het nieuwe Prime Foundation Partnership willen Vlerick en KPMG via workshops als klankbord van het volledige energie-ecosysteem fungeren.” De enthousiaste reacties tijdens de eerste workshop op 1 juni waren voor Jorn De Neve van KPMG en Professor Leonardo Meeus alvast een hart onder de riem.

Tijdens de KPMG-Chair focusten jullie op de rol van distributienetbeheerders (DNB’s) in het wijzigende Europese energielandschap. Wat hebben jullie daaruit geleerd?

Leonardo Meeus (Vlerick Business School)Leonardo Meeus: “Bij het begin van de Chair in 2015 was het Energy Centre nog maar net opgezet. We wisten allebei dat op Europees niveau de distributienetbeheerders in het oog van de transitiestorm gingen terechtkomen, met alle organisatorische en operationele groeipijnen als gevolg. Ik denk niet dat ik voor mijn beurt spreek als ik zeg dat we de afgelopen jaren een rechtmatige plaats hebben verworven binnen de Europese DNB-community. Vlerick heeft een Chair met Eandis opgezet, we hebben ook onderzoek gevoerd met andere Europese DNB’s binnen het Energy Centre, ons jaarlijkse Future Grid Programme wordt bijgewoond door DNB’s van 10 nationaliteiten, en ons onderzoek naar digitalisering bij Enedis is uitgemond in een teaching case.”

“Zowel Vlerick als KPMG hebben de afgelopen jaren een rechtmatige plaats verworven in het DNB-landschap”
Leonardo Meeus, Associate Professor in Energiemarkt & Directeur van het Energy Centre

Jorn De Neve (knikt bevestigend): “Ook voor KPMG is de Chair een succes gebleken. Uit alle onderzoeksprojecten hebben we in symbiose ‘best practices’ en evoluties gedistilleerd die wij meenemen als we energieklanten adviseren en begeleiden. Een goed voorbeeld is de fusie tussen Eandis en Infrax tot Fluvius vanaf 1 juli dit jaar. KPMG begeleidt Eandis en Infrax in die fusie en zal ook de komende jaren Fluvius blijven ondersteunen in de verdere integratie. Wij zullen daarbij onze kennis en ervaring die we hebben opgedaan in onze samenwerking met Vlerick actief kunnen gebruiken.”

In het nieuwe partnership blijft KPMG inzetten op energie. Waarom?

Jorn De Neve (KPMG)Jorn De Neve: “Ook nu is het thema van dit partnership ingegeven door wat we bij KPMG bottom-up in de energiemarkt zien gebeuren. Alle actoren worden geconfronteerd met hetzelfde trilemma: 1) hoe behalen we de klimaatdoelstellingen, 2) hoe houden we energie betaalbaar, 3) hoe garanderen we een betrouwbare, veilige energievoorziening? Dat zet alle energie-actoren onder druk om te transformeren: regulatoren, overheid, investeerders en de energiebedrijven zelf. Die spelers helpen te transformeren in een duurzame context is waarom we opnieuw inzetten op energie én ons willen richten naar alle actoren, niet alleen naar DNB’s.” 

“KPMG wil alle energiespelers helpen te transformeren in een duurzame context”
Jorn De Neve, Partner & Deal Advisory KPMG, Hoofd van Energie en Natuurlijke Bronnen

Leonardo Meeus: “Binnen het Energy Centre hadden we ook de strategische beslissing genomen om het volledige ecosysteem mee te nemen in onze activiteiten. We werken sinds een jaar met InnoEnergy om de Europese energietransitie te versnellen. Toen KPMG met de vraag naar die inhoudelijke shift naar ons toestapte, viel dat mooi samen.”

Jullie verleggen wel de scope van Europa naar België. Wat maakt ons land zo interessant?

Jorn De Neve: “België is centraal gelegen en goed geconnecteerd. Het energie-ecosysteem is ook bevattelijk: als we met een 50-tal stakeholders in discussie gaan, hebben we een betrouwbare staalkaart. Op het vlak van energietransitie is ons land traag op gang gekomen – mede doordat energie verspreid zit over diverse beleidsniveaus – maar met het energiepact dat eind maart werd afgesloten, hebben de Belgische overheden wel een belangrijke impuls gegeven.”

“België is centraal gelegen en goed geconnecteerd. Het energie-ecosysteem is ook bevattelijk.”
Jorn De Neve, Partner & Deal Advisory KPMG, Hoofd van Energie en Natuurlijke Bronnen

Leonardo Meeus: “Inderdaad. In het energiepact staan maatregelen beschreven die op de verschillende niveaus zullen worden genomen. Natuurlijk: hoe gaan we die maatregelen omzetten in de praktijk? Bv. hoe moet het capaciteitsmechanisme ter vervanging van kernenergie gaan functioneren? In hoeverre zetten we in op energiecommunity’s van burgers die zelf energie produceren? Let wel, het is niet onze bedoeling om iedereen op dezelfde lijn te krijgen, maar wel om als klankbord te fungeren: door ervoor te zorgen dat alle stakeholders over dezelfde correcte informatie beschikken, door lessen aan te reiken uit het buitenland, of door te zorgen voor een toets aan de regelgeving.” 

Ontdek onze expertise in energie

De energiesector zal in de komende 10 jaar aan meer veranderingen onderhevig zijn dan in de afgelopen 100. Nieuwe technologieën, organisatorische uitdagingen, regelgeving ... al deze factoren hebben een invloed op zowel bedrijven als klanten. Maar verandering betekent ook opportuniteiten, zelfs al zijn er geen gemakkelijke antwoorden. Het Vlerick Energy Centre helpt je om met die verandering om te gaan. We dagen je uit om vooruit te denken en nieuwe oplossingen te vinden voor de wereld van morgen.