Nieuwe opleidingen helpen energiebedrijven op weg bij toepassen van de EU Clean Energy Package

De energiesector in Europa ondergaat een enorme transitie. Ook de maatregelen in de EU Clean Energy Package dwingen de gevestigde elektriciteitsbedrijven om hun positie in de markt te herbekijken. Met de steun van InnoEnergy en in samenwerking met Florence School of Regulation lanceert Vlerick Business School daarom een aantal nieuwe opleidingen waarmee we deze bedrijven inzicht willen geven in de nieuwe business-opportuniteiten die het snel veranderende Europese energielandschap biedt en hoe ze op die manier de transitie mee vorm kunnen geven.

Sinds een aantal jaren staat InnoEnergy in voor de promotie van innovatie, ondernemerschap en onderwijs in duurzame energie. Deze Europese instelling valt onder het bredere kader van EIT (European Insitute of Innovation & Technology) dat naast energie o.a. ook inzet op de financiele sector, gezondheidszorgsector en op klimaat. “InnoEnergy heeft als missie om de Europese energietransitie te boosten en bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van de nodige slagkracht op vlak van competenties,” licht Kenne D’hoker (Manager Vlerick Energy Centre) toe. “Vanuit Europa krijgen ze financiering om publiek-private samenwerkingsverbanden op te zetten en te investeren in initiatieven die deze transitie kunnen ondersteunen en versterken.”

Onderwijs als start-up

“InnoEnergy zet naast het stimuleren van innovatie en ondernemerschap, ook heel sterk in op onderwijs,” vult Leonardo Meeus (Professor in Energiemarkten) verder aan. “Tot voor kort lag hun focus daarbij vooral op het financieel ondersteunen van doctoraatsstudenten of het aanbieden van studiebeurzen voor masterstudenten. In hun zoektocht om zelf nieuwe opleidingen te lanceren voor professionals, zochten ze voor meer toenadering tot business-scholen. Gezien we met succes de opleiding voor Future Grid Managers in de markt gezet hebben – nu al aan de 6de editie toe – kwamen ze al snel bij Vlerick uit.”

Hoogdringendheidsgevoel

Vertrekpunt voor de nieuw te ontwikkelen opleidingen was de EU Clean Energy Package. Dit ambitieuze pakket van maatregelen werd in november 2016 voorgesteld door de Europese Commissie en zal vanaf 2020 in werking treden. Uitdagingen zijn onder meer om de CO2-uitstoot tegen 2030 ten minste met 40% te reduceren en het energieverbruik vanuit hernieuwbare bronnen met 32% te verhogen.

“Het is al de vierde keer dat Europa de energiemarkt hervormt, dus bij de bedrijven zou er ondertussen toch al een rood licht moeten branden”, vertelt Leonardo. “Het pakket aan maatregelen zal vanaf 2020 wettelijk verplicht worden. De sector kijkt ernaar, beseft dat er heel wat zal en moet veranderen, maar weet niet altijd goed wat te doen. De Florence School of Regulation, waar ik ook aan verbonden ben, had reeds plannen voor een nieuwe online opleiding over deze vierde hervorming, met als doel om het hoogdringendheidsgevoel bij de energiespelers verder aan te wakkeren. Het was dan ook logisch om met hen de krachten te bundelen in deze partnership. Zij als dé expert inzake regulering en de nieuwe EU-maatregelen en Vlerick die de vertaalslag maakt naar hoe je er als bedrijf mee moet omgaan.”

Pioniersrol

De nood aan dergelijke opleidingen bleek hoog. Vooral bij senior executives van de grote, gevestigde energiebedrijven. Het zijn typisch bedrijven met een lange historiek, waardoor ze moeite hebben om zich aan het nieuwe speelveld aan te passen. “Tot nu toe richtte Vlerick zich met de Future Grid Managers opleiding vooral op de gereguleerde spelers, nl. de netwerkbeheerders. Met onze nieuwe opleidingen verbreden we ons aanbod naar de grote nutsbedrijven, zowel de groothandel als de retailers. Eigenlijk alle marktpartijen die direct of indirect met de consument in contact staan.

Dankzij workshops en diepte-interviews met veel verschillende stakeholders en bedrijven konden we de vinger leggen op de specifieke ontwikkelingsnoden. “Enerzijds was er een grote nood aan duiding over de nieuwe maatregelen; anderzijds waren er veel vragen rond de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en rond leiderschapskwesties. Zo hebben we onze modules dan ook vanaf nul opgebouwd,” licht Kenne toe.

“En we schuwen daarbij ook geen tegenstelling,” vult Leo verder aan. “Zo host EDF, een van de grootste spelers binnen Europa, de eerste module, terwijl we in module 3 langsgaan bij Enercoop, een Franse coöperatieve die uitsluitend hernieuwbare energie aanbiedt. Het is een typisch voorbeeld van een nieuwe speler die dankzij deze vierde markthervorming meer mogelijkheden krijgt.”

Drie modules naar keuze

Onder de overkoepelende noemer ‘EU Clean Energy Package Master Class’ werden drie modules ontwikkeld die weliswaar verbonden zijn, maar die je ook los van mekaar kan volgen. De volgorde waarin je dat doet, speelt geen rol. Module 1 focust op regulering en is een 100% online opleiding. Deze module gaat dieper in op de inhoud van de Clean Energy Package. In de tweede module ‘Clean Energy Business Innovator’ gaat het vooral over businessmodelinnovatie. Ten slotte is er ook nog ‘Leading the future of energy’ waarbij de nadruk ligt op leiderschap.

Geen vergelijkbaar aanbod

De eerste (online) module is ondertussen achter de rug. Leonardo en Kenne blikken tevreden terug. “We hadden 95 deelnemers uit 26 verschillende landen, waarvan de helft senior professionals. Bijna 60% was werkzaam bij een gevestigd energiebedrijf. Uiteindelijk mochten we zelfs Klaus-Dieter Borchardt, directeur van de interne Europese energiemarkt, verwelkomen voor een slotdebat waarbij de deelnemers met hem in dialoog konden gaan over de inhoud van het Clean Energy Package.”

“Ik durf echt zeggen dat er momenteel geen enkel ander gelijkwaardig opleidingsaanbod op de markt is. We zijn er in geslaagd om een zeer relevant en uniek aanbod te creëren dankzij de samenwerking met InnoEnergy en Florence School of Regulation” besluit Leonardo.

Ontdek onze expertise in energie

De energiesector zal in de komende 10 jaar aan meer veranderingen onderhevig zijn dan in de afgelopen 100. Nieuwe technologieën, organisatorische uitdagingen, regelgeving ... al deze factoren hebben een invloed op zowel bedrijven als klanten. Maar verandering betekent ook opportuniteiten, zelfs al zijn er geen gemakkelijke antwoorden. Het Vlerick Energy Centre helpt je om met die verandering om te gaan. We dagen je uit om vooruit te denken en nieuwe oplossingen te vinden voor de wereld van morgen.

Gerelateerd nieuws

 1. Snelcursus Belgische energiemarkt

  Datum: 12-11-2019
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  De eerste editie was een overrompeling; de tweede is voor de snelle beslissers. De Belgian Energy Crash Course beantwoordt niet alleen een nood aan harde kennis bij de instroom van niet-energieprofielen bij de traditionele spelers. Het programma geeft ook letterlijk energie aan een community die na afloop blijft verder bestaan.
 2. Innovatiehub geeft de toekomst van de energiesector vorm

  Datum: 20-04-2017
  Categorie: Nieuws over opleidingen
  "De energiesector staat voor een radicale transformatie, en de veranderingen volgen elkaar veel sneller op dan we in het verleden gewend waren. De zakenwereld van vandaag is erg volatiel en veel paradigma's zijn verschoven." Dat zegt Ann-Christin Gerlach, executive assistant bij Enel, de grootste distributeur van elektriciteit in Italië. De belangrijkste stap in dat opzicht is de veranderingen omarmen, zo meent Ann-Christin. Daar hoort ook een open dialoog bij met alle betrokkenen. Daarom besloot ze deel te nemen aan de vierde editie van onze Future Grid Managers-opleiding.
Alle artikels