Nieuwkomers helpen bij het uitbouwen van hun carrière in België

Vlerick Business School en Talentree lanceren opleiding voor nieuwkomers

Vlerick Business School en Talentree - een jobplatform voor hoogopgeleid multicultureel talent - lanceren samen een opleidingstraject met als doel hoogopgeleide nieuwkomers sneller te integreren op hun niveau op de Belgische arbeidsmarkt. Dat doen ze met steun van het Europees Sociaal Fonds. Het project is gebaseerd op een succesvol voorbeeld van Stockholm School of Economics in Zweden waarbij 80% van de deelnemers aan het einde van het traject een job hadden. Het Newcomer Induction Management Acceleration traject omvat een managementopleiding gecombineerd met een zes maand durende stage en intensieve coaching en mentoring voor deelnemende talenten en bedrijven.

Het project van Vlerick Business School en Talentree heeft tot doel om hoogopgeleide nieuwkomers op hun opleidingsniveau te laten instromen op de arbeidsmarkt en bedrijven warm te maken voor een diversiteitsbeleid. In een context van toenemende krapte op de arbeidsmarkt beoogt dit project om hoogopgeleide nieuwkomers en bedrijven sneller en duurzaam aan elkaar te koppelen.

Emmy Defever - Hannelore Waterschoot - Dirk Buyens
Het team achter het Newcomer Induction Management Acceleration traject. Van links naar rechts: Emmy Defever (onderzoeker aan Vlerick Business School), Hannelore Waterschoot (oprichter Talentree) en Dirk Buyens (professor Human Resource Management aan Vlerick Business School).

Er is nog steeds een grote kloof in werkzaamheidsgraad tussen autochtonen en personen van vreemde herkomst. Zelfs met het juiste diploma én relevante werkervaring vinden nieuwkomers moeizaam een weg naar de arbeidsmarkt. Tegen de verwachting in wordt deze kloof in tewerkstelling tussen Vlamingen en nieuwkomers ook groter naargelang het opleidingsniveau stijgt: 14% voor laaggeschoolden tot 39% voor hooggeschoolden (HiVA, De Cuyper, 2016). Daarenboven tonen cijfers van de OESO dat migranten vaker overgekwalificeerd aan de slag zijn dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau.

“Er zal ingezet moeten worden op het integreren en behouden van hoogopgeleide nieuwkomers, indien België competitief wil blijven in de ‘globale competitie voor talent”, zegt Hannelore Waterschoot die in 2016 Talentree oprichtte om een brug te bouwen tussen multicultureel talent en Belgische werkgevers.  Cijfers tonen aan dat de werkende beroepsbevolking in België sinds 2014 daalt en een dieptepunt zal kennen tegen 2038. Migratie speelt nu reeds een significante rol binnen de meest dynamische sectoren van de economie: nieuwkomers representeren 15% van de instroom in sterk groeiende beroepen in Europa zoals de gezondheidszorg en STEM beroepen (Migration Policy Debates © OECD May 2014). 

Dirk Buyens, professor Human Resource Management aan Vlerick Business School, licht het traject toe: “Vanaf september 2018 tot maart 2019 volgen nieuwkomers een managementopleiding van 20 dagen waarbij naast leiderschapsvaardigheden ook de verschillende subdomeinen van management aan bod komen. Parallel lopen zij een stage van zes maanden (i.s.m. VDAB) met intensieve mentoring en coaching, ook voor de bedrijven. We starten nu met de screening van talenten en het interviewen van geïnteresseerde bedrijven zodat we tegen eind juni 2018 met een eerste groep van 16 deelnemers van start kunnen gaan.”

Gerelateerd nieuws

 1. Belgische bedrijven scoren goed in Europese lijst van bedrijven waar het goed werken is

  Datum: 05-06-2015
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Op donderdag 4 juni heeft het Great Place to Work® Instituut tijdens een gala-avond in Luxemburg de namen bekend gemaakt van de 100 bedrijven die door hun werknemers beschouwd worden als de beste plaatsen om te werken binnen Europa. Ook 11 Belgische ‘Best Workplaces’ mogen zich voortaan een goede Europese werkgever noemen. Meer dan 1.573.700 werknemers in ruim 2.300 Europese bedrijven namen deel aan het onderzoek.
 2. Hoe omgaan met de revolutie van het Nieuwe Werken?

  Datum: 25-09-2014
  Categorie: Nieuws over onderzoek
  Werken gebeurt steeds vaker buiten de klassieke kantooruren en zelfs buiten de bedrijfsmuren. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken, activiteitgebaseerd werken, job crafting, …Het zijn allemaal vormen van Het Nieuwe Werken die heel wat voordelen maar ook uitdagingen bieden voor zowel werkgever als werknemer. Leidinggevenden staan centraal bij de succesvolle toepassing in de praktijk. Maar welke rol heb je als leidinggevende precies? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking binnen je teams hier niet onder lijdt?
Alle artikels