Onbekend is onbemind - het handelspotentieel van China voor de Vlaamse KMO

8 aspecten waar je als Vlaamse KMO rekening mee moet houden

Angst voor China is ongegrond. Sluit het land in je armen en er gaat een nieuwe wereld open. Dat is de kernboodschap die Hans Crijns, Vlerick professor in ondernemerschap, wil meegeven aan Vlaamse KMO’s na zijn exploratiereis naar het land van keizers en draken in het gezelschap van zo’n 30 Vlaamse ondernemers.

Zaken doen in en met China. Voor veel Vlaamse KMO’s is het ver van hun bed. Ze liggen er niet van wakker of ze willen wel maar durven de stap niet te zetten. Ten onrechte zo leerden de iGMO-leden die elk vanuit hun eigen achtergrond en ervaring samen met Hans Crijns naar China trokken, benieuwd naar de opportuniteiten. Sommigen doen al actief zaken met China. Enkelen hebben er een vestiging of productie-eenheid opgestart; anderen leveren aan China of worden vanuit het land toegeleverd. Voor velen was het echter nieuw en onontgonnen terrein. “Bij de meesten was er vooraf de verwachting om door de reis een versnelling hoger te kunnen schakelen”, zegt Hans. “Dat kan gaan van het versterken van de bestaande marktpositie, tot het opstarten van een vestiging of het aanknopen van handelsrelaties.

Naast een kennismaking met het Chinese bedrijfsleven was het vooral de bedoeling om China als land te zien, te voelen en te beleven. Hans: “We hebben een ongelooflijk breed beeld gekregen vanuit zowel cultuur, politiek, maatschappij als economie. Een beeld dat naarmate de reis vorderde, redelijk consistent bleef en continue versterkt werd. China is niet beter of slechter, maar anders. Heel wat vooroordelen van voor de afreis zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Er was ook veel respect binnen de groep voor pioniers als Vyncke, Soudal en Nuscience en het werk dat zij al verzet hebben.”

De reis heeft de zin in zaken doen met China zeker aangewakkerd. Natuurlijk is het niet voor elke sector even evident om hier voet aan de grond te krijgen . Wegenbouw, en de bouwsector in het algemeen, werken over het algemeen nog grotendeels volgens een lokale markt. Voorlopig is die nog even gevrijwaard is, maar  volgens Hans is het wel goed om alert te blijven en de zaken op de voet te volgen.

Moeten we ons nu echt bedreigd voelen door China? Volgens Hans niet: “Er heerste geen angst binnen de groep, maar ze zijn wel wakker geschud. Er was veel bewondering voor wat de Chinezen bereikt hebben, maar ook het besef dat men de borst nat zal moeten maken om mee te kunnen. Het is niet langer veroorloofd om China links te laten liggen. Deze enorme markt zowel naar aankoop als naar verkoop toe mag geen enkele bedrijfsleider, ook niet van een KMO, negeren.” Maar of de Chinezen die evolutie over pakweg 20 jaar nog zullen kunnen volhouden, is een vraagteken.

8 zaken die je volgens Hans Crijns moet weten wanneer je als Vlaamse KMO zaken wil doen met China.

1/ China is big

Met 1,3 miljard inwoners is China 4 keer zo groot als de Europese Unie. Een echte reus dus.

2/ There’s no such thing as one big China

China bestaat uit 31 provincies die elk op zich veel groter zijn dan België. Zowel geografisch als politiek zijn ze heel verschillend met een eigen aanpak. Op vlak van de overheid alleen al zijn er 7 lagen: staat, provincie, xian, city, town, dorp en familie. Je moet met alle lagen rekening houden als je zaken wil doen in en met China. De overheid is zeer aanwezig in het bedrijfsleven.

3/ In China they make it happen

Chinezen werken heel planmatig. Het beeld van China als ontwikkelingsland klopt al lang niet meer. Hans Crijns: “Suzhou bijvoorbeeld is op korte termijn uitgegroeid tot een stad met 13 miljoen inwoners en maar liefst 23 universiteitscampussen. Ook heel wat bedrijven zijn hier gevestigd, verspreid tussen de woonwijken en socioculturele centra. Een soort Sillicon Valley op z’n Chinees maar dan groter en zo zijn er 10-tallen verspreid over heel China.” Die enorme expansie heeft uiteraard ook negatieve aspecten. Zo wordt er in de wegenbouw gewerkt met 4 bouwlagen boven elkaar om de stroom aan voertuigen aan te kunnen. Naast pollutie is de vergrijzing één van de belangrijkste uitdagingen voor het moderne China. Hier liggen zeker opportuniteiten voor wie met haalbare oplossingen voor de boeg kan komen.

4/ Het confucianisme is ingebakken in elke Chinees

Die cultuur en historiek gaan heel ver terug in de tijd en daar zijn ze heel trots op. Imperialisme is hen vreemd, wat dan weer een gelijkenis is met België.

5/ Staatsbedrijven versus privé-ondernemingen

In China zijn er 2 soorten bedrijven. SOE’s of State Owned Enterprises (50%) kennen een participatie van de overheid. De overige 50% zijn POE’s of Privately Owned Enterprises. Deze opkomende bedrijven zijn jong en dynamisch en vormen een potentiële handelspartner voor ons maar zijn tegelijk ook een mogelijke bron van concurrentie.

6/ Enorm waardenverschil met Europa

Hier ligt momenteel veel nadruk op de balans tussen werken en leven. In China is de teneur vooral ‘hard work’. Chinezen zijn één met hun bedrijf en slapen en leven er met het hele gezin. Volgens Hans heeft dat niets met armoede te maken maar is het cultuurgebonden. Ze hebben het gevoel om deel uit te maken van de groei van hun land, om deel uit te maken van een grotere beweging.

7/ Import is voor China belangrijker dan export

China wil investeringen vanuit het buitenland aantrekken en doet daar heel wat moeite voor om dit te faciliteren. Zo komt er in Shanghai een vrijhandelszone, een soort walhalla voor belastingvrije import vanuit het buitenland.

8/ Lage kosten maar ook innovatie

China is meer dan alleen een lagekostenland. Ze combineren lage kosten met innovatie, wat voor ondernemers een belangrijke reden is om zaken te doen met China.

Gerelateerd nieuws

 1. Een hedendaagse kijk op ondernemerschap

  Datum: 08-05-2018
  Categorie: Opiniestukken
  Tot nu telden we enkel vennootschappen zoals bvba’s en nv’s onder ‘echt’ ondernemerschap. Met de hervorming van het ondernemingsrecht zullen vanaf 1 november ook vrije beroepen, landbouwbedrijven en vzw’s eindelijk meetellen als volwaardige ondernemingen. Deze uitbreiding strookt met het pleidooi van onderzoekster Tine Holvoet voor een meer divers ondernemerschapsbegrip. Ook een recent en uitgebreid rapport van Graydon toont het belang van vzw’s aan. We krijgen inzicht in de aantallen en de categorieën, in de gecreëerde tewerkstelling en in de economische gezondheid van de verenigingen in ons land.
 2. Ondernemers, een ras van onredelijke mensen

  Datum: 04-04-2018
  Categorie: Opiniestukken
  Professor Ondernemerschap Hans Crijns vraagt zich af of ondernemers echt een ras van onredelijke mensen zijn. Onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de Vlamingen het gevoel heeft dat er niet veel positieve media-aandacht uitgaat naar ondernemers. Hij haalt ook aan dat de angst tot falen en het vinden van startkapitaal de belangrijkste remmen zijn voor de meeste Vlamingen om een bedrijf te starten.
Alle artikels